تحلیلتحلیل صنعت

بررسی گزارش ماهانه شرکت های صنعت خودرو و قطعات در اسفند ۱۴۰۱ | خاهن بهترین عملکرد را داشت

بررسی گزارش ماهانه شرکت های صنعت خودرو و قطعات در اسفند ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که خاهن با ۵۰۴ درصد رشد بهترین عملکرد و خودرو با ۴۰- درصد ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند.

به گزارش توان تحلیل، بررسی گزارش ماهانه شرکت های صنعت خودرو و قطعات در اسفند ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که شرکت آهنگری‌ تراكتورسازی‌ ایران‌ با نماد خاهن، محورسازان ایران خودرو با نماد خوساز و شرکت رادیاتور ایران با نماد ختور به ترتیب با افزایش ۵۰۴ درصدی، ۲۴۵ درصدی و ۲۲۰ درصدی بیشترین رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا با نماد خکمک، شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور با نماد خفناور و ایران خودرو با نماد خودرو نیز به ترتیب با ۱۸- درصد، ۱۹- درصد و ۴۰- درصد ضعیف‌ترین عملکرد را نشان دادند.

بررسی گزارش ماهانه شرکت های صنعت خودرو و قطعات اسفند ۱۴۰۱
بررسی عملکرد ۲۷ نماد صنعت خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۱
برای مشاهده در سایز بزرگ‌تر، بر روی عکس کلیک کنید.

در این بررسی عملکرد ماهانه شرکت ها در آخرین ماه گزارش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ مقایسه شده‌اند. جهت بررسی بیشتر، نسبت‌های مهم P/E، P/S و نسبت حاشیه سود ناخالص نیز ارائه شده است.

توزیع پراکندگی رشد ماهانه گروه خودرو و قطعات

بررسی توزیع پراکندگی رشد ماهانه گروه صنعت خودرو و قطعات نیز نشان می‌دهد که میانگین رشد عملکرد ماهانه گروه خودرو ۱۱۳ درصد است. همچنین با توجه به نمودار شماره (۱) مشخص است که پراکندگی داده‌ها عمدتا حول میانگین است.

توزیع پراکندگی رشد ماهانه گروه خودرو و قطعات
نمودار شماره (۱): منحنی توزیع نرمال رشد ماهانه گروه خودرو در اسفند ۱۴۰۱
برای مشاهده در سایز بزرگ‌تر، بر روی عکس کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا