اخبار

مجوز افزایش سرمایه شستا صادر شد

بنا بر اعلام مدیر عامل سرمايه گذاری تامين اجتماعی بالاخره افزایش سرمایه شستا نهایی و مجوز آن صادر شده است.

به گزارش اخبار بورس، به نقل از صفحه شستا رسانه، مدیر عامل سرمايه گذاری تامين اجتماعی خبر از صدور مجوز افزایش سرمایه شستا داد. این افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه‌ای به صورت سهام جایزه صورت خواهد پذیرفت. بنا بر آن چه مقرر شده است، سرمایه شستا از ۸۰۰۰ میلیارد تومان به ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید؛ به این ترتیب شستا به میزان ۷۸ درصد افزایش سرمایه می‌دهد.

متن مجوز افزایش سرمایه شستا

منبع
شستا رسانه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا