اخبار

چه سهم‌هایی در بازار بورس بیش‌ترین اصلاح را پیش‌بینی کرده‌اند؟

با توجه به انتشار گزارش‌های مربوط به پیش‌بینی سود به ازای هر سهم شرکت‌های بورسی، چه سهم‌هایی در بازار بورس بیش‌ترین اصلاح را داشته‌اند؟

به گزارش اخبار بورس، به نقل از کانال سیگنال بورس، با توجه به انتشار گزارشات مربوط به پیش‌بینی سود به ازای هر سهم یا EPS، بیش‌ترین اصلاح نمادها به شرح جدول زیر است:

لپارس ۸۴ درصد
خمحرکه ۸۲ درصد
وملی ۷۹ درصد
خزامیا ۷۹ درصد
ختوقا ۷۹ درصد
حکشتی ۷۸ درصد
فاراک ۷۸ درصد
وساپا ۷۸ درصد
ولیز ۷۸ درصد
خپارس ۷۸ درصد
ثشاهد ۷۷ درصد
خگستر ۷۷ درصد
ورنا ۷۶ درصد
غگل ۷۶ درصد
چکارن ۷۵ درصد
امید ۷۵ درصد
غسالم ۷۵ درصد
شگویا ۷۴ درصد
مرقام ۷۴ درصد
کماسه ۷۴ درصد
غشهداب ۷۳ درصد
ونیرو ۷۳ درصد
شتران ۷۳ درصد
تپمپی ۷۳ درصد
کفپارس ۷۳ درصد
بزاگرس ۷۲ درصد
ثاخت ۷۲ درصد
بجهرم ۷۱ درصد
بکام ۷۱ درصد
دتولید ۷۰ درصد
دزهراوی ۷۰ درصد
شپنا ۷۰ درصد

منبع
سیگنال بورس

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا