تحلیل مقایسه ای

مقایسه بنیادی سه شرکت فروی،فرآور و کاما

مقایسه بنیادی سه شرکت فروی،فرآور و کاما

هر سه شرکت تولید کننده شمش روی هستند. نگاهی کوتاه به ارزش بازار این شرکت ها داریم.

فروی

محصول اصلی فروی شمش روی هست در 10 ماهه سال 98 مقدار 8005 تن به ارزش میانگین هر تن 28 میلیون تومن تولید داشته . چنانچه سایر محصولات فروی از قبیل کیک روی ، سولفور و سرباره را معادل سازی با شمش روی کنیم می توان گفت فروی در 10 ماهه 8522 تن تولید شمش روی داشته .
این شرکت به ارزش بازار 840 میلیارد تومن در تاریخ 8بهمن 98 عرضه اولیه شد.

فرآور

محصول این شرکت نیز شمش روی است . در 10 ماهه سال 98 مقدار 6500 تن به ارزش میانگین هر تن 27 میلیون تومن تولید داشته .
ارزش بازار فرآور 1200 میلیارد تومن در 8 بهمن 98 می باشد.

کاما

این شرکت ترکیبی از شمش و کنسانتره تولید دارد . تولید شمش در 10 ماهه 98 به مقدار 1158 تن به ارزش میانگین 27 میلیون تومن هر تن . چنانچه سایر محصولات را به شمش روی همگن کنیم می توان گفت کاما در 10 ماهه 4810 تن شمش روی تولید داشته .
ارزش بازار کاما 2800 میلیارد تومن در 8 بهمن 98 می باشد.

نتیجه گیری

تولیدات فروی 31 درصد بیشتر از فرآور است بنابراین باید ارزش بازار بیشـتری نسبت به فرآور داشته باشد . فرض بگیریم قیمت فرآور در همین نقطه ثابت بماند . بنابراین فروی حداقل تا 1572 میلیارد تومن باید رشد کند یعنی قیمت هر سهم 2620 تومن . تا تعادل بین این دو شرکت برابر شود .

و اما کاما که مالک 90 درصدی فروی است . 90 درصد ارزش بازار برآوری فروی میشود 1415 میلیارد تومن . فرض می گیریم قیمت کاما پیش خور شده بنابراین از ارزش فعلی کاما ارزش آتی فروی را کسر می کنیم بعباری خالص ارزش کاما بدون در نظر گرفتن فروی میشود 1385 میلیارد تومن . قبلا گفتیم که کاما معادل 4810 تن 10 ماهه تولید داشته یعنی از فرآور و فروی هر دو کمتر بنابراین بایستی ارزش بازار کمتری هم داشته باشد در حالیکه می بینیم که ارزش مارکت بیشتر از هر دو نماد دارد . بنابراین می توان گفت قیمت کاما گران بوده و نیاز به اصطلاح و یا توقف رشد دارد . و از طرف دیگر قیمت فروی می تواند حداقل تا قیمت های 2600 تومن رشد کند .

 98/11/09

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا