آموزش تحلیل بنیادی

مروری بر مدل های ارزش گذاری سهام

مروری بر مدل های ارزش گذاری سهام

❗️ مطالب این پست کامل نبوده و به تدریج کامل می شود . در حال حاضر تمرکز اصلی ما در تحلیل های ارائه شده بر اساس روش خالص ارزش دارایی ها می باشد که در آینده سایر مدل های ارزش گذاری پر کاربرد به آن اضافه خواهد شد.

🔷مروری بر مدل های ارزش گذاری سهام  :

🔸 ارزش گذاری بر مبنای دارایی ها (Asset Based Valuation)
1) خالص ارزش دارایی ها (NAV)
2) ارزش جایگزینی (RV)
3) ارزش نقد شوندگی (LV)

🔸ارزش گذاری بر مبنای تنزیل جریانات نقدی (Discount Cashflow Valuation)
1) مدل های تنزیل سود سهام (DDM)
2) مدل های تنزیل جریان نقد آزاد (FCFE , FCFF)
3) مدل های تنزیل درآمد پسماند (RIM)

🔸ارزش گذاری بر مبنای مقایسه ( Relative Valuation)
1) نسبت قیمت به فروش (P/S)
2) نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)
3) نسبت قیمت به سود (P/E)
4) نسبت قیمت به درآمد (P/R)

🔸ارزش گذاری حق اختیاز (Option Pricing Valuation)
1) اختیار تعویق  (Option to Delay)
2) اختیار توسعه (Option to Expand)
3) اختیار نقد کنندگی (Option to Liquidate)

👈 تشریح کامل روش های فوق به تدریج و همزمان با کاربرد آن در خصوص شرکتهای مورد بررسی کانال به این پست اضافه می گردد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا