تحلیل قیمت های جهانی

قيمت جهانی سيمان

قیمت جهانی سیمان

جدول قیمت های جهانی سیمان

تاریخ  نام کشور واحد  قیمت به ارز نام  ارز نرخ ارز به ریال قیمت به ریال
فروردین 1400 هند تن 84 دلار 260,000 21,840,000
فروردین 1400 کوبا کیسه 50 کیلویی 10 دلار 260,000 2,600,000
مرداد 1400 منطقه اروپا تن 57 یورو 300,000 17,100,000
مرداد 1400 مصر تن 58 دلار 260,000 15,080,000
مرداد 1400 مصر( سیمان سفید) تن 155 دلار 260,000 40,300,000
مرداد 1400 چین تن 69 دلار 260,000 17,940,000
مرداد 1400 کردستان عراق تن 100 دلار 260,000 26,000,000
فروردین 1400 ایران – مصوب دولتی  تن 13 دلار 260,000 3,380,000
مرداد 1400 ایران – بورس کالا تن 20 دلار 260,000 5,322,000
مرداد 1400 ایران ( سیمان سفید) تن 36 دلار 260,000 9,379,000
مرداد 1400 امارات – دوبی – جبل علی کیسه 50 کیلویی 12.8 درهم 71,000 908,800
مرداد 1400 پاکستان کیسه 50 کیلویی 670 روپیه 1,750 1,172,500
مرداد 1400 افغانستان تن 80 دلار 260,000 20,800,000
مرداد 1400 پاکستان ( سیمان سفید) کیسه 50 کیلویی 1330 روپیه 1,750 2,327,500
اسفند 1399 آسیای جنوب شرقی کیسه 50 کیلویی 5.26 دلار 260,000 1,367,600

آخرین قیمت های مصوب داخلی

تا قبل از تابستان 1400 قیمت های داخلی سیمان به صورت دستوری تعیین می شد. در حال حاضر با پذیرش سیمان در بورس کالا و الزام تمامی شرکت ها به عرضه تمام محصولات خود در بورس کالا سیمان از قیمت گذاری دستوری خارج شده است. اگر چه با ساز و کار بورس کالا و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بورس کالا باز هم قیمت های داخلی به مراتب از قیمت های منطقه ای و جهانی کمتر است.

آخرین نرخ های مصوب سیمان داخلی در سال 1400

مصوبه خرداد ماه 1400   – مجوز افزایش 12 درصدی بابت هزینه های فروش

مصوبه فروردین ماه 1400

قیمت سیمان داخلی

مصوبه قیمت سیمان سفید در سال 1400
قیمت سیمان سفید
قیمت مصوب سیمان سفید

نرخ های مصوب سیمان در سال 1399

قیمت مصوب سیمان
قیمت مصوب سیمان در تیر ماه 1399

سایت های مرتبط با صنعت سیمان

تحلیل شرکت های سیمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا