تحلیل سهام

تحلیل بنیادی شفا – شرکت سرمایه گذاری شفا دارو

شفا  (بخش اول)
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو

🔷 کلیات: سال 1383 تاسیس شد – سرمایه 118 میلیارد تومن – ارزش بازار 2066 میلیارد تومن –  فعالیت اصلی سرمایه گذاری و  هلدینگ دارویی – وابسته به بانک ملی – تعداد پرسنل 37 – سال مالی 29 اسفند ماه هرسال
👈 از سال 1391 افزایش سرمایه نداشته .

🔷 بررسی ترازنامه : آذر 1398
▪️جمع دارایی ها 599 میلیارد تومن
▪️جمع بدهی ها 350 میلیارد تومن
▪️ارزش ویژه 249 میلیارد تومن

🔸 تفسیر ترازنامه :  غالب شرکت هلدینگ هست بنابراین منابع  در دو سرفصل سرمایه گذاری ها و طلب ها توزیع شده . سرمایه گذاری ها 41 درصد و طلب ها 53 درصد از جمع دارایی ها رو به خود اختصاص داده اند .نکته مهم اینکه تمام طلب ها مربوط به شرکت های تابعه می باشد . در بخش بدهی ها نیز رقم آن تماما مربوط به سود سهام بوده که متعلق به سهامداران می باشد. که می توان انتظار داشت در آینده از محل مطالبات ،شرکت افزایش سرمایه داشته باشد. و نهایتا شرکت 119 میلیارد تومن ( معادل سرمایه) سود انباشته در حساب ها دارد. با توجه به اینکه بدهی ها تماما مربوط به سهامدار می باشد لذا شرکت فاقد ریسک مالی و نقدینگی است.

🔵 بررسی پرتفوی سهام :
کل سرمایه گذاری های شرکت در سهام 245 میلیارد تومن بوده که اقلام عمده به شرح ذیل است :
1) داروسازي جابر ابن حيان ( #دجابر)  60 درصد  به ارزش 99 میلیارد تومن
2) داروسازي اسوه ( #داسوه) 65 درصد به ارزش 58 میلیارد تومن
3) صنعتي کيميدارو  (#دکیمی) 54 درصد به ارزش 43 میلیارد تومن
4) داروسازی دانا (#ددانا ) 29 درصد به ارزش 38 میلیارد تومن
👈 جمع کل چهار شرکت فوق 238 میلیارد تومن که معادل 97 درصد سرمایه گذاری های شرکت می باشد.

👌جهت اطلاع باید گفت  : از نگاه تلفیقی  55 درصد داروسازی دانا (#ددانا ) متعلق به شفا می باشد . و نکته مهم بعدی اینکه شفا بطور غیر مستقیم مالک 80 درصد شرکت پخش رازی نیز می باشد . بطور خلاصه :
🔺 سهامداران ددانا شامل :
#تیپیکو 44 درصد
دجابر 19 درصد
داسوه 4 درصد
شفا 29 درصد
دکیمی 3 درصد
سایر 1 درصد
🔺سهامداران پخش رازی شامل :
دکیمی 30 درصد
دجابر 30 درصد
داسوه 20 درصد
اشخاص حقیقی 20 درصد

🔷 محاسبه ناو شرکت :
از 4 شرکت تابعه فقط دارو سازی دانا غیر بورسی بوده که می بایست #ارزشگذاری شود .
🔺شرکت داروسازی دانا : برای ارزشگذاری ددانا از روش نسبی P/E استفاده می کنیم . در حال حاضر پی ئی گروه دارو 16.6 مرتبه می باشد . ما برای رعایت اصل محافظه کاری این نسبت را 15 در نظر می گیریم .
ددانا در عملرد 9 ماهه 98 با سرمایه 80 میلیارد تومن به ازای هر سهم 275 تومن سود داشته که با محاسبه خطی می توان گفت برای 12 ماهه 98 به EPS مبلغ 367 تومن می رسد . بنابراین می توان قیمت هر سهم را 5500 تومن برآورد کرد که با ضرب آن در کل سهام شرکت (800 میلیون سهم) ارزش بازار 4400 میلیارد تومن بدست خواهد آمد . اگرچه 55 درصد این شرکت متعلق به گروه شفا می باشد لیکن ما در اینجا فقط سهم مستقیم شفا (29 درصد)در این شرکت را در نظر می گیریم ♣️بنابراین سهم شفا 1276 میلیارد تومن می شود.که با کسر بهای تمام شده 38 میلیارد تومنی به مازاد 1238 میلیارد تومن می رسیم .

🔸 محاسبه ناو : به تاریخ 30 دی ماه 98
مازاد بورسی 1926 میلیارد تومن
مازاد غیر بورسی 1238 میلیارد تومن
ارزش ویژه  248 میلیارد تومن
♣️جمع عوامل فوق 3412 میلیارد تومن که با تقسیم بر تعداد سهام (1.1794 میلیارد سهم) NAV هر سهم شفا برابر با 👈👈 2892 تومن می باشد . قیمت امروز 1750 تومن که معادل 60 درصد ناو می شود .

❗️ در محاسبات ناو فوق باید به دو نکته مهم توجه داشت :
اول اینکه ما فقط 29 درصد ددانا را در محاسبات ناو در نظر گرفتیم در حالیکه 26 درصد دیگر این شرکت در شرکتهای تابعه ( یعنی دجابر ، داسوه و دکیمی ) مستتر بوده و ما فرض کردیم که قیمت بازار شرکتهای تابعه ارزش آن را منعکس کرده است.و
دوم اینکه شرکت پخش رازی با گردش مالی (فروش) 3000 میلیارد تومن و سود 150 میلیارد تومنی عملکرد به مراتب  بالاتری نسبت به #قاسم و #پخش دارد که ما در اینجا هیچ ارزش افزوده ای در نظر نگرفتیم و فرض کردیم که ارزش این شرکت در قیمت شرکتهای های سهامدار (یعنی دکیمی ، دجابر و داسوه )  منعکس است .

🔷 مقایسه نسبت قیمت به ناو چند شرکت دارویی :
#تیپیکو 62 درصد با تعداد سهام 2.9 میلیارد سهم
#وپخش 60 درصد  با تعداد سهام 840 میلیون سهم
#دسبحا 70 درصد با تعداد سهام 2.7 میلیارد سهم
#والبر 85 درصد  با تعداد سهام 4.8 میلیارد سهم
#شفا 60 درصد با تعداد سهام 1.17 میلیارد سهم

👈 به استثناء شرکت وپخش محاسبات شفا از بقیه دارویی ها کمتر است .

🔴👈👈 جمع بندی : هلدینگ شفا متعلق به بانک ملی مدیریت بر چند شرکت دارویی بزرگ را بر عهده دارد . مالکیت و مدیریت شرکت دارو سازی دانا بزرگ ترین تولید کننده مواد اولیه دارو های آنتی بیوتیک متعلق به این گروه بوده و همچنین 80 درصد سهام پخش رازی دومین شرکت پخش دارو درایران متعلق به شرکت های تابعه گروه شفا می باشد . در این بررسی بدون در نظر گرفتن ارزش پخش رازی و مالکیت غیر مستقیم شفا در سهام ددان
ا  ، ناو شرکت را محاسبه و به رقم 2892 تومن رسیدیم که  قیمت های فعلی (1750 تومن ) معادل 60 درصد ناو مزبور می باشد . در مجموع با توجه به ناو محاسبه شده و  مقایسه با نسبت های قیمت به ناو سایر شرکت های مشابه و همچنین عرضه قریب الوقوع شرکت داروسازی دانا خرید و نگهداری میانمدت سهم در مقطع فعلی کم ریسک ارزیابی می گردد .

98/11/16

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا