آموزش مفاهیم پایه بورس

روش تعيين ارزش تئوريک سهام بعد از افزايش سرمايه

روش تعيين ارزش تئوريک سهام بعد از افزايش سرمايه

امروزه شركتها جهت تامين مالي طرحها و پروژه هاي خود معمولا از روش انتشار سهام عادي استفاده مي كنند . طبق اين روش شركتها مي توانند از طريق صدور و فروش سهام عادي (common stock) به سهامداران فعلي و يا جديد وجوه مورد نياز را تامين كنند . اين روش اصطلاحا افزايش سرمايه از محل آورده نقدي ومطالبات ناميده مي شود اما از جنبه مديريت مالي اين نكته مهم است كه ارزش يك سهم بعد ازافزايش سرمايه در بازار بورس منطقا چقدر بايد باشد . فرمول زير به راحتي اين ارزش را معين مي كند .

(قيمت بازار قبلی * تعداد سهام قبلی )+(آورده هرسهم * تعداد افزايش يافته سهام)حاصل تقسيم بر تعداد کل سهام بعد از افزايش سرمايه = ارزش تئوريک هر سهم

توضيح :
تعداد افزايش يافته سهام معرف فقط تعداد سهامي مي باشد كه افزايش يافته است
آورده هرسهم معرف مبلغي است كه به ازاي هر سهم بايستي پرداخت گردد كه معمولا اين رقم 100تومان مي باشد
تعداد سهام قبلي معرف تعداد كل سهام قبل از افزايش سرمايه مي باشد
قيمت بازار قبلي معرفت قيمت هرسهم قبل از افزايش سرمايه مي باشد
تعداد كل سهام بعد از افزايش سرمايه نيز معرف كل سهام بعد از افزايش سرمايه مي باشد يعني كل سهام قبل از افزايش سرمايه بعلاوه تعداد افزايش يافته

مثال :
فرض كنيد شركتي 100000سهم منتشر شده دارد كه ارزش بازار هر سهم آن قبل از افزايش سرمايه 4000ريال است شركت تصميم به افزايش 50 درصدي سرمايه از محل آورده نقدي مي كند و براي خريد هر سهم اضافي 1000 ريال براي سهامداران قبلي تعيين مي كند ارزش هرسهم بعد ازافزايش سرمايه به اين صورت مي باشد

(4000ريال * 100000سهم )+(1000ريال * 50000سهم )تقسيم بر 150000سهم =3000ريال

ملاحظه مي كنيد كه قيمت بعد ازافزايش سرمايه بايستي 3000ريال باز شود اگر كمتر قيمت بخورد سهامداران قبلي ضرر مي كنند و اگر بيشتر از 3000ريال باز شود سهامداران قبلي سود مي كنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا