آموزش مفاهیم پایه بورس

روش تعيين ارزش تئوريك حق تقدم خريد سهام

روش تعيين ارزش تئوريك حق تقدم خريد سهام 

حق تقدم خريد سهام (Pre-Emptive Right)

حق تقدم خريد سهام امتيازي است كه براي سهامداران فعلي شركت در نظر گرفته شده است تا بتوانند سهم مالكانه خود را در شركت از طريق خريد سهام جديد الانتشار حفظ كنند مثلا چنانچه شركتي 50% افزايش سرمايه نقدي بدهد سهامداري كه مالك 1000 سهم مي باشد حق دارد تعداد 500 سهم از سهام جديد را قبل از اينكه اشخاص ديگري بتوانند آن را تحصيل كنند خريداري نمايد . ماده 166 قانون تجارت نيز اين موضوع را به صراحت بيان كرده است ومهلت استفاده از آن حداقل 60 روز تعيين شده است .
گواهينامه حق خريد سهام (Stock Warrant)
مدرك مثبته حاكي از مالكيت بر يك يا چند حق تقدم خريد سهام سندي است كه گواهينامه حق خريد سهام ناميده مي شود . گواهينامه حق خريد سهام قابل خريد و فروش بوده و در بورس معامله مي شود.
براي تعيين ارزش هر حق تقدم در بازار بورس دو حالت دارد :
الف – نماد سهام و حق تقدم سهام همزمان بعد ازافزايش سرمايه بازگردد : در اين صورت ابتدا ارزش تئوريك هر سهم  را تعيين مي كنند سپس مبلغ تعيين شده براي هر سهم را (مبلغي كه بايد براي هرحق تقدم پرداخت شود )از آن كسر مي كنند يعني :
مبلغ تعيين شده براي هر سهم – ارزش تئوريك هر سهم = ارزش تئوريك هر حق تقدم

ب- ابتدا نماد سهام باز گردد و بعد مدتي (بعد از مشخص شده قيمت خود سهام ) نماد حق تقدم باز شود : دراين حالت حق تقدم تابعي از قيمت سهام مي باشد ومعمولا از فرمول زير بدست مي آيد
مبلغ تعيين شده براي هرسهم – قيمت بازار سهم = ارزش هر حق تقدم

لازم به ذكر است كه هدف ازارزش تئوريك بدست آوردن يك معيار سنجش است يعني حداقل قيمت مورد انتظار براي اينكه سهامداران متضرر نشود درهرحال با توجه به دو حالت فوق اگر قيمت بازا رحق تقدم از ارزش تئوريك آن كمتر باشد سهامداران قبلي متضرر و اگر بيشتر باشد سهامداران قبلي منتفع خواهند شد.
نكته:درايران براي شركت درافزايش سرمايه معمولا ارزش اسمي سهام مطالبه مي شود(1000ريال ) اما در ساير كشور ها اين مبلغ تا حدودي نزديك قيمت روز سهام مي باشد مثلا اگر سهمي در بازار 8000 ريال باشد شركت براي هر حق تقدم 7000ريال مطالبه مي كند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا