اخباراقتصاد کلانتحلیلسیاست پولیعملیات بازار بازنرخ بهره

بررسی گزارش عملیات بازار باز در هفته منتهی به 29 آبان 1402

در این هفته ارزش سفارش های ارسال شده بانک ها در قالب ریپو با کاهش 7 هزار 870 میلیارد تومانی همراه بود و به 134 هزار و 570 میلیارد تومان رسید این بیشتر کاهش ارزش سفارش های ارسال شده بانکها در حدود دو و نیم ماه گذشته می باشد. بانک مرکزی هم در این هفته 118 هزار و 860 میلیارد تومان از سفارش های بانک ها را پذیرفت که 40 میلیارد تومان پایین تر از سه هفته گذشته است. در هفته منتهی به 29 آبان، 119 هزار و 420 میلیارد تومان از ریپو های هفته گذشته سررسید شد که نسبت به دو هفته گذشته تغییری نداشت. بنابراین با توجه به این که هیچ یک از بانک ها در این هفته هم همانند هفته قبل در اعتبارگیری در قالب قاعده مند شرکت نکردند، خالص تزریق ذخایر بانکی در این هفته منفی 560 میلیارد تومان می باشد.

باتوجه به کاهش ارزش سفارش های ارسال شده توسط بانک ها در قالب ریپو و ثابت ماندن ارزش سفارش های پذیرفته شده توسط بانک مرکزی، ارزش سفارش های پذیرفته نشده به کمترین حد در 9 هفته گذشته رسیده است و این اتفاق نوید کاهش نرخ بهره بین بانکی را در هفته جاری می دهد زیرا کاهش ارزش سفارش های ارسال شده توسط بانک ها به معنی نیاز کمتر آن ها به ذخایر بانکی می باشد و این نیاز کمتر باعث کاهش تقاضای قرضگیری بانک ها از یکدیگر در بازار بین بانکی خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا