تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد (وپاسار)

کلیات

بانک پاسارگاد در سال 1384 تاسیس شد- سرمایه 5040 میلیارد تومن (در سه سال گذشته افزایش سرمایه ای نداشته)- تعداد شعب   327 – تعداد پرسنل 3793 نفر – سهامدار اصلی شرکت پارس آریان- ارزش بازار 5660 میلیارد تومن- سال مالی 29 اسفند هر سال

بررسی ترازنامه : آذر 1397

▪️جمع کل دارایی ها 104432 میلیارد تومن عمدتا شامل : تسهیلات اعطایی 71223  ،سرمایه گذاری ها 1647 میلیارد تومن و نقد 11942و دارایی های ثابت 1248 میلیارد تومن .
👈 68 درصد دارایی ها مربوط به تسهیلات اعطایی است.
👈با توجه به تازه تاسیس بودن بانک و تعداد محدود شعب ، کل ارزش زمین و ساختمان به ارزش تمام شده در دفاتر حدودا 1000 میلیارد تومن می باشد.( از میزان متراژ گزارشی در دسترس نیست).
👈حدودا 15 درصد تسهیلات اعطایی به شرکتهای تابعه است .( تقریبا 10000 میلیارد تومن).
▪️جمع کل بدهی ها 97261 میلیارد تومن عمدتا شامل : سپرده ها با سهم 72 درصدی به مبلغ 69701 ، و سایر بدهی ها 9600 میلیارد تومن .
▪️ارزش ویژه 7171 میلیارد تومن شامل سرمایه 5040 و سود انباشته 466 میلیارد تومن .
👈نسبت کفایت سرمایه 4.21 مرتبه
👈نسبت سهم اقلیت به اکثریت برابر 19 درصد
ارزش دفتری هر سهم 1422 ریال در حالیکه قیمت روز 1130 ریال معادل 79 درصد ارزش دفتری می باشد.

بررسی پرتفوی سرمایه گذاری وپاسار

🔺مقدمه :با وجود اینکه سرمایه گذاری های زیادی در شرکت های تابعه صورت گرفته اما سهم دفتری سرمایه گذاری نسبت به کل داراییها بسیار ناچیز هست .( زیر 2 درصد کل دارایی ها) دلیل این موضوع تفاوت ارزش دفتری با ارزش روز سرمایه گذاری ها نیست بلکه محل تامین مالی سرمایه گذاری ها از محل تسهیلات اعطایی هست ( حدودا 10.000 میلیارد تومن) . بنابراین بازده سرمایه گذاری ها نه از محل سود سهام بلکه از محل سود تسهیلات است .
بنابراین با توضیح بالا  تمرکز اصلی ما بر روی فعالیت بانکی هست تا سرمایه گذاری.
بانک پاسارگاد حدودا 55 شرکت تابعه داره که در 5 گروه زیر تقسیم بندی شده:
1) گروه انرژی و برق: با لیدری گسترش انرژی پاسارگاد
2) گروه معدن : با لیدری مبنای خاورمیانه
3) گروه انفورماتیک : با لیدری فناپ
5) گروه خدمات مالی: شامل کارگزاری ، لیزینک ، صرافی و بیمه
6) گروه ساختمان : شامل 5 شرکت مختلف

تمامی شرکتهای تابعه در یک ساختار شبکه پیچیده  با مالکیت های متقابل سهام  هستند که ردیابی هر کدام مستلزم ساعت ها وقت هست . اما کنترل اکثر شرکتها مستقیما از طریق  شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد صورت می گیرد.

👈 حتی 10 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ( سهامدار اصلی بانک) در اختیار بانک می باشد.( غیر مستقیم سهام خزانه)

🔺پرتفوی : شامل شرکتهای بورسی و غیر بورسی  :

🔸کل شرکتهای بورسی به ارزش تمام شده 460 و ارزش بازار 750 میلیارد تومن  .
شامل شرکتهای مختلف که رقم عمده آن مالکیت 5.5 درصدی مپنا با تمام شده 420 میلیارد تومن میباشد.
👈 در اسفند ماه 97 فروش رمپنا توسط بانک آگهی شد.

🔸کل شرکتهای غیر بورسی به ارزش تمام شده 1185 میلیارد تومن شامل :
1) ارزش آفرینان پاسارگاد  مالکیت 98 درصد بهای تمام شده 745 میلیارد تومن
2) خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد  مالکیت 90 درصد بهای تمام شده 20 میلیارد تومن
3) لیزینگ پاسارگاد مالکیت 67 درصد بهای تمام شده 51 میلیارد تومن
4) پرداخت الکترونیک پاسارگاد مالکیت 30 درصد بهای تمام شده 30 میلیارد تومن
5) کارگزاری بانک پاسارگاد مالکیت 49 درصد بهای تمام شده 9 میلیارد تومن
6) فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) مالکیت 49 درصد بهای تمام شده 122 میلیارد تومن
7) بیمه پاسارگاد مالکیت 20 درصد بهای تمام شده 42 میلیارد تومن
8) لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد مالکیت 18 درصد بهای تمام شده 5 میلیارد تومن
9) نسیم سلامت پاسارگاد مالکیت 34 درصد بهای تمام شده 70 میلیارد تومن

درآمد سرمایه گذاری

سال 1393 مبلغ 452 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 1307 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 35 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 78 میلیارد تومن
6 ماهه سال 1397 مبلغ 81 میلیارد تومن
👌 نکته مهم : ارقام مهم برای سال 93 و 94 مربوط به فروش سهام درون گروهی بوده و سهم سود سهام با اهمیت نیست .
👈عمده سرمایه گذاری ها در بخش انرژی و معادن صورت گرفته که آماده بهره برداری بوده و بنظر در سالهای آتی بانک از این محل به سود پایدار خواهد رسید.
👈همانطور که قبلا نیز گفته شد اغلب سهام شرکتهای مهم از قبیل میدکو ،گسترش انرژی ، مبنای خاورمیانه و میدکو  چندین مرتبه درون گروهی جابجا شده اند از محل مابه التفاوت آن سود شناسایی شده بنابراین تمام شده دفتری به قیمت های روز نزدیک شده اگر چه ممکن است در مورد برخی از شرکتها تفاوت زیاد باشد.

🔺شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

به عنوان شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد در تاریخ 1384/10/20 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت بالغ بر 760 میلیارد تومن می باشد و به صورت هلدینگ چد رشته ای نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است.
🔸پرتفوی ارزش آفرینان پاسارگاد : شهریور 97
1) سرمای
ه گذاری پارس آریان-مالکیت 10 درصد -بهای تمام شده 217 میلیارد تومن . تمام شده هر سهم 1181 ریال
2) میدکو مالکیت 7.21 درصد بهای تمام شده 321 میلیارد تومن . تمام شده هر سهم 1873 ریال
3) مبنای خاورمیانه  مالکیت 13.41 درصد – بهای تمام شده 296 میلیارد تومن – بهای تمام شده هر سهم 3528 ریال
4)مدبران تجارت ایرانیان – مالکیت 100 درصد – بهام تمام شده 58 میلیارد تومن
5) نظم آوران شایسته – مالکیت 100 درصد – بهای تمام شده 15 میلیارد تومن

👈دو شرکت مدبران و نظم آوران مالک 100 سهام سامان تجارت تدبیر ایرانیان هستند که این شرکت خود یک هلدینگ است .

🔺پرتفوی شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان :
1) گسترش انرژی پاسارگاد – مالکیت 22.1 درصد
2) مبنای خاورمیانه – مالکیت 2.3 درصد
3) پدیده تابان سرآمد – مالکیت 33.3 درصد
4)فناپ – مالکیت 13.8 درصد
5) توسعه انبوه سازی پاسارگاد – مالکیت 43.8 درصد
6) کاشفان نواندیش پارس – مالکیت 100 درصد
7) پیام آوران مدیریت ایرانیان – مالکیت 100 درصد
8) مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین – مالکیت 27.3 درصد
9) میراث راسیتن پارس – مالکیت 40 درصد
10) حافظ اندیشه ماد – مالکیت 40 درصد
11) پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد – مالکیت 15 درصد
12) خدمات مالی بانک پاسارگاد – مالکیت 60 درصد
13) توسعه گردشگری آتیه خاورمیانه – مالکیت 5 درصد
14) خدمات پشتیان پاسارگاد آریان – مالکیت 97 درصد
15) توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آرین – مالکیت 44 درصد
16) داده پردازان تدیبر سرمایه – مالیکت 12.5 درصد
17) پاسارگاد پرواز کیش – مالکیت 20 درصد

👈سامان تجارت تدبیر واحد کنترل کننده شرکت گسترش انرژی پاسارگاد است . به همراه زیر مجموعه مالک 47 درصد سهام گسترش می باشد.

🔺شرکت گسترش انرژی پاسارگاد “PEDC” (سهامی خاص)

اولین شرکت خصوصی فعال در زمینه های مشترک برق ، نفت و گاز فعالیت خود را درسال 1387 با هدف توسعه و سرمایه گذاری در بخش انرژی و حوزه های بالادستی نفت و گاز (اکتشاف ، استخراج و خدمات حفاری) ، میان دستی نفت وگاز (انتقال خط لوله ، تجارت و مخازن) ، پایین دستی نفت و گاز (پتروشیمی و پالایش) و برق ، یوتیلیتی و انرژی های تجدیدپذیر (تولید ، توزیع ،فروش برق در داخل و خارج از کشور و خدمات بهره برداری و نگهداری نیروگاه ها) آغاز نموده است و در حال حاضر با مالکیت کامل یا بخشی از ظرفیت نیروگاه های خریداری شده جمعا به قدرت نامی حدود 2000 مگاوات عملیات بهره برداری و همچنین احداث و توسعه نیروگاه ها به ظرفیت 1600 مگاوات را در مرحله مذاکرات نهایی و شروع عملیات اجرایی دارد.
👈 در حال حاضر سرمایه شرکت بالغ بر 1131 میلیارد تومن است.

🔸پرتفوی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :
1)شرکت اکتشاف و تولید پاسارگاد : اکتشاف و تولید (E&P)
2)شرکت حفاری استوان کیش (OKDC): اجرای و مدیریت عملیات حفاری دریایی و ساحلی
3)شرکت پترو دانیل کیش (PDK) :خدمات فنی چاه های نفت و گاز
4)شرکت پترو کاریز امید کیش (PKOK): ارائه دهنده سرویس حفاری مایل
5)شرکت توسعه فناوری پشتیبانی مهندسی (ESTD) :خدمات مهندسی و توسعه مدل های محاسباتی
6)شرکت تجارت پاسارگاد :تدارکات و تجهیزات صنعتی
7)شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا :پیاده سازی مجتمع پتروشیمی مجتمع پلی الفین، گرینفیلد، منطقه آزاد چابهار
8)شرکت سروش انرژی پایدار :پیاده سازی مجتمع پتروشیمی پارک پتروشیمی پارسیان
9)شرکت روماک انرژی سرمد: پیاده سازی مجتمع پتروشیمی مجتمع زنجیره اکریلات
10)شرکت پتروشیمی فجر کرمان :پیاده سازی مجتمع پتروشیمی مجتمع الاستومر
11)شرکت پالایش نفت پارس بهین قشم :پیاده سازی پالایشگاه پالایشگاه نفت خام سنگین قشم
12)شرکت جاوید انرژی پرتو :پیاده سازی پالایشگاه پالایشگاه میعانات سیراف
13)شرکت پردیس فناوران البرز زنجان :توسعه پارک صنعتی و تولید برق پارک صنعتی و نیروگاه
14)شرکت پلی اتیلن گستران البرز :تولید کننده لوله های PE گاز 25 تا 225 میلی متر -15)شرکت ساخت و بهره برداری اسکله حراء قشم :نظارت بر اسکله حراء قشم
16)شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم :تدارکات و تجهیزات صنعتی و تامین کننده مالی اسکله حراء قشم
17)شرکت بهین انرژی سرآمد :تجهیزات تجهیزات و مواد پتروشیمی
18)تولید انرژی برق شمس پاسارگاد : نیروگاه (نیروگاه شریعتی)
19)شرکت پرتو شمس تابان : نیروگاه سیکل ترکیبی خوی
20)شرکت تدبیر سازان سرآمد : عملیات، توسعه و ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
21)شرکت قشم مولد : عملیات، توسعه و ساخت نیروگاه قشم مولد
22)شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی  :تولید برق، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی نیروگاه ها.
23)شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد : نیروگاه های انرژی تجدید پذیر تولید برق توزیع شده
24)شرکت نیرو گستر سیرجان  :ساخت و ساز، بهره برداری و توسعه نیروگاه های سیرجان تولید و فروش برق
25)شرکت مدیریت پروژه های صنعتی نفتانیر : پیمانکار اصلی نفت و گاز
26)شرکت سیوان تدبیر تجارت :توزیع و تجارت محصولات نفت و گاز

🔺شرکت مبنای خاورمیانه:

شرکت مبنا در واقع یک پوسته از شرکت هلدینگ است که عمده پرتفو مربوط به سرمایه گذاری در شرکت میدکوست .
1) شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان مالکیت 100 درصد
2) شرکت پویا اندیشان سرزمین ماد مالکیت غیر مستقیم 100 درصد
3) شرکت میدکو
مالکیت مستقیم و غیر مستقیم حدودا 30 درصد
👌 40 درصد مالکیت میدکو متعلق به گروه پارس آریان است.

املاک و دارایی ها بانک

▪️کل ارزش تمام شده زمین و ساختمان های بانک 1150 میلیارد تومن ( دفتری 1050 )
▪️تعداد شعب 327 واحد(داخلی) – برنامه افتتاح شعبه در هند در جریان است.
▪️بانک بطور تقریبی سالانه 15 میلیارد تومن هزینه اجاره پرداخت می کند. بنابراین احتمالا برخی شعب بصورت اجاره ای هستند.
▪️ساختمان ها
1)ساختمان مرکزی :  بلوار میرداماد ، شماره  430 –  دارای 10 طبقه  ( مساحت نامشخص)
2)ساختمان تابان : خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، ابتدای تابان شرقی، شماره 2
3)ساختمان ستاری :خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان ستاری، پلاک 77
4)ساختمان ارمغان :خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان ارمغان غربی، پلاک 68
👈از سال 1392 برنامه ساخت ساختمان جدید بانک در مجاورت ساختمان فعلی در دست ساخت است . میزان پیشرفت پروژه تا پایان سال 96 مقدار 74 درصد که طبق برنامه می بایست تا پایان سال 97 به بهره برداری برسد.
مشخصات ساختمان جدید :
مساحت زمین 2835 متر مربع
20 طبقه روی همکف + 8 طبقه زیر زمین
مساحت اعیانی 48000 متر
کل برآورد هزینه طرح 330 میلیارد تومن که تا پایان سال 1396 مبلغ 265 میلیارد تومن محقق شده.

🔵 روند جذب سپرده :

سال 1393 مبلغ 35029 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 42305 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 49762 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 64659 میلیارد تومن
9 ماهه سال 1397 مبلغ 76736 میلیارد تومن
👈 روند صعودی – اما بدلیل وجود تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی قابل سنجش نیست.
🔸نسبت سپرده بانک پاسارگاد به کل سپرده شبکه بانکی:
سال 1393 میزان 4.28 درصد
سال 1394 میزان3.98 درصد
سال 1395 میزان 3.91 درصد
سال 1396 میزان 3.93 درصد
سال 1397 میزان4.21 درصد
👈 افزایش سهم بانک در سال 1397

🔵 روند اعطای تسهیلات :

سال 1393 مبلغ 27512 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 34322 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 46439 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 58918 میلیارد تومن
9 ماهه سال 1397 مبلغ 71223 میلیارد تومن
👈 روند صعودی – اما بدلیل وجود تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی قابل سنجش نیست.
🔸نسبت تسهیلات بانک پاسارگاد به کل تسهیلات شبکه بانکی:
سال 1393 میزان 4.08 درصد
سال 1394 میزان 4.34 درصد
سال 1395 میزان 4.71 درصد
سال 1396 میزان 4.68 درصد
سال 1397 میزان 5.22 درصد
👈 افزایش سهم بانک در سال 1397

بررسی صورت و سود و زیان وپاسار

🔺روند سود و زیان خالص
سال 1393 مبلغ 1264 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 1163 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ (650) میلیارد تومن – زیان
سال 1396 مبلغ 234 میلیارد تومن
9 ماهه سال 1397 مبلغ 626 میلیارد تومن
👈 ثبت یکسال زیان در سال 1395 و سپس بازگشت دوباره بانک به روند سودآوری
👌 برای جزئیات بیشتر به نمودارهای تحلیلی مراجعه شود.

🔺بررسی عملکرد سپرده ها از حیث مازاد یا کسری پرداختی به سپرده گذاران :
به واقع نبایستی مازاد یا کسری در سود پرداختی به سپرده گذاران وجود داشته باشد ولی بدلیل اینکه در واقعیت سود قطعی به سپرده گذاران پرداخت می شود معمولا سود پرداختی بیش از سود بدست آمده از محل درآمدهای مشاع است و نتیجه نهایی اینکه بانک از سود  سهامداران مجبور به تامین سود سپرده گزاران می شود.
مازاد پرداختی به سپرده گذاران بانک در طی سنوات گذشته :
سال 1393 مبلغ 180 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 197 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 1168 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 1755 میلیارد تومن
6 ماهه سال 1397 مبلغ 661 میلیارد تومن
👈 همانطور که ملاحظه می شود بانک حتی در سال های 93 و 94 که سود مناسبی داشت باز هم سود اضافه به سپرده گذاران پرداخت کرده . در سال 95 که بانک زیانده شد سود پرداختی به سپرده گذار سهم اصلی در این زیان داشته . در سال 96 در حالیکه مبالغ زیادی مجددا به سپرده گذاران مازاد بر سود واقعی پرداخت شده عملکرد نهایی بانک منجر به سود شده که این موضوع نشان از بنیاد قوی بانک در فعالیت بانکداری و فعالیت در سطح حاشیه ایمنی دارد.
عملکرد بانک در 6 ماهه و حتی 9 ماهه سال 1397 از هر دو حیث کاهش در مازاد پرداختی به سپرده گذاران و افزایش سود آوری وضعیت رو به بهبودی داشته است .

🔷برآورد سود سال 1398:

طبق پیش بینی هیات مدیره انتظار دارد برای سال 1397 مبلغ 1010 میلیارد تومن و برای سال 1398 مبلغ 1850 میلیارد تومن سود خالص محقق شود که بنظر این برآورد کاملا دقیق و در دسترس است . لذا همین پیش بینی مورد تایید است.
♣️مبلغ EPS سال 1398 برابر با 👈👈367 ریال ( در حالت محافظه کارانه)

👈 احتمالا  میزان سرمایه بانک برای چند سال ثابت بماند.

🔷بررسی روند قیمت سهم :

از شهریور سال 1394 بعد از آخرین افزایش سرمایه بانک به 5040 میلیارد تومن سهم در قیمت 139 تومن باز و تا آبان سال 1395 به کف 100 تومن رسید. بدلیل الزامات بانک مرکزی و شرایط خاص صنعت بانکداری نماد به مدت دو سال متوقف گردید. نهایتا نماد در دی ماه 1397 بازگشایی و پس از اندی رشد مجدد وارد فاز نزولی تا کف محدوده 103 تومن شد . در حال حاضر قیمت در محدوده 113 تومن در نوسان است.
👈 بنظر با توجه به شرایط بنیادی بانک روند صعودی ادامه دار باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری

شرایط بانک بعد از یک دوره بحران در سال 1395 مجددا احیا و با رشد مناسبی در جهت بهبود در حرکت است .بانک به لحاظ بنیادی بسیار قوی ارزیابی می شود . اقدامات بنیادی و زیربنایی از جنبه های مختلف در بانک صورت گرفته که به تدریج نتایج  آن مشخص خواهد شد.بنظر در آینده نچندان دور فاصله ی زیادی بین ارزش بازار وپاسار و سایر بانکها ایجاد می گردد.در حال حاضر قیمت های فعلی بسیار ارزنده با نگاه بلندمدت می باشد. حتی  قیمت های فعلی بدلیل تفاوت 30 درصدی بین ارزش دفتری و بازار وپاسار در کوتاه مدت جذاب است .

98/01/03

سایر تحلیل های مرتبط:
  1. تحلیل بنیادی بانک شهر
  2. تحلیل بنیادی بانک دی
  3. تحلیل بنیادی بانک آینده
  4. تحلیل بنیادی بانک پارسیان
  5. تحلیل موسسه اعتباری توسعه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا