آموزش تحلیل تکنیکال

الگوهای بازگشتی در شمع هاي ژاپنی (1)Reversal Pattern

الگوهای بازگشتی در شمع هاي ژاپنی Reversal Pattern

الگوهای بازگشتی به الگوهای گفته مي شود كه داراي دو معني مي باشند يك ) روند فعلي به اتمام رسیده و ممکن است روند جديدي آغاز گردد  دو) روند فعلي به اتمام رسیده و ممکن است بازار تا مدتی استراحت کند (نه صعودي و نه نزولي)

الگوی دارآویز یا Hanging Man

الگوی مرد دارآویز

 •  این الگو در انتهای روند صعودی اتفاق می افتد
 • رنگ بدنه مهم نیست ممکن است سیاه و یا سفید باشد اما اگر سیاه باشد بهتر است
 • طول سایه پایینی باید حداقل دو یا سه برابر بدنه باشد
 • سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا حداقل بسیار کوچک باشد
 • مکان وقوع باید حتما در بالاترین سطح روند صعودی قبل باشد اگر بعد از وقوع آن باز هم کندل بالاتر داشتم الگو باطل است
 • اعتبار این الگو زیاد نیست اما اگر بعد از وقوع این الگو یک کندل با گپ (Gap) رو به پایین یا یک کندل با کلوز پایین تر و یا یک کندل با بدنه سیاه داشتم الگو تایید می شود.

الگوی چکش یا Hammer

الگوی چکش

 • این الگو در انتهای روند نزولی اتفاق می افتد
 • رنگ بدنه مهم نیست ممکن است سیاه و یا سفید باشد اما اگر سفید باشد بهتر است .
 • طول سایه پایینی باید حداقل دو برابر بدنه باشد
 • سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا حداقل بسیار کوچک باشد
 • مکان وقوع باید حتما در پایین ترین سطح روند نزولی قبل باشد اگر بعد از وقوع آن باز هم کندل پایین تر داشتم الگو باطل است
 • اعتبار این الگو زیاد نیست اما اگر بعد از وقوع این الگو یک کندل با گپ (Gap)رو به بالا یا یک کندل با کلوز بالای اوپن چکش داشتیم الگو تایید می شود

الگوی پوشا یا Engulfing

 •  این الگو هم در انتهای روند نزولی و هم انتهای روند صعودی اتفاق می افتد فقط شرط آن است که روند داشته باشیم
 • از دو کندل با رنگ های متضاد تشکیل شده است
 • بدنه کندل دومی کاملا بدنه کندل اولی را بپوشاند (سایه های مهم نیست)
 • محل وقوع در کف با سقف باید باشد
 • اگر کندل دومی بدنه چند کندل قبلی (دو یا سه) را پوشش داد اعتبار الگو بیشتر می شود.
 • اگر کندل اولی بدنه کوچک و کندل دومی بدنه بزرگتری داشته باشد اعتبار الگو بیشتر می شود
 • برای بازگشت روند به صعودی کندل دوم باید سفید باشد
 • برای بازگشت روند به نزولی کندل دوم باید سیاه باشد

نمونه پوشا در انتهای یک روند صعودی

الگوی پوشای نزولی

اگر کندل بعدی با گپ رو به پایین و یا یک کندل با بدنه سیاه و یا یک کندل که کلوز آن پایین تر از روز قبل باشد داشته باشیم الگو تایید می شود

نمونه یک پوشا در انتهای یک روند نزولی

 

اگر کندل بعدی با گپ رو به بالا و یا یک کندل با بدنه سفید و یا یک کندل که کلوز آن بالاتر از روز قبل باشد داشته باشیم الگو تایید می شود

الگوی ابر سیا  یا Dark Cloud

الگوی ابر سیاه

 •  اين الگو در انتهاي يك روند صعودي اتفاق مي افتد
 • این الگو از دو کندل متضاد رنگ تشیکل شده است که دومی حتما باید سیاه و اولی سفید باشد
 • اوپن کندل سیاه از های کندل سفید بیشتر است
 • کندل سیاه باید حداقل 50 درصد بدنه کندل سفید را پوشش دهد اگر پوشش کمتر از 50 درصد بود احتمال ادامه روند صعودی زیاد است.
 • اگر هر دو کندل سقف صاف و کف صاف باشند اعتبار اگر بسیار بیشتر می شود
 • اگر کندل سوم با گپ رو به پایین و یا بدنه سیاه و یا کلوز پایین تر از کلوز روز قبل بشود الگو تایید می شود.

الگوی نفوذی یا Piercing

الگوی نفوذی

 • اين الگو برعكس الگوي ابر سياه مي باشد
 • در انتهاي يك روند نزولي اتفاق مي افتد
 • حداقل 50 درصد بدنه كندل اولي بايد توسط كندل دومي پوشانده شوم زير 50 درصد الگو باطل است
 • كندل اولي سياه و كندل دومي سفيد مي باشد
 • اوپن كندل دومي زير لوي كندل اولي مي باشد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا