تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) روشی برای اندازه گیری ارزش ذاتی (Intrinsic value) یک اوراق بهادار با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط است. تحلیلگران بنیادی هر آنچه را که می تواند بر ارزش اوراق بهادار تأثیر بگذارد ، مطالعه می کنند ، از عوامل اقتصاد کلان مانند وضعیت اقتصاد و شرایط صنعت گرفته تا عوامل اقتصادی خرد مانند اثربخشی مدیریت شرکت.

هدف نهایی رسیدن به عددی است که یک سرمایه گذار بتواند آن را با قیمت فعلی اوراق بهادار مقایسه کند تا ببیند اوراق بهادار کم ارزش است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.

تحلیل بنیادی پترول

تحلیل بنیادی پترول – گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

question_answerبدون دیدگاه
تحلیل بنیادی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) کلیات شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد . آخرین سرمایه ثبت شده ۲۰۰۰ میلیارد تومان که در جریان…
تحلیل بنیادی گروه مپنا

تحلیل بنیادی رمپنا – گروه مپنا

question_answerبدون دیدگاه
شرکت گروه مپنا (رمپنا) گروه مپنا کلیات گروه مپنا در سال ۱۳۷۲ توسط وزارت نیرو تاسیس شد . آخرین سرمایه ۲۷۰۰ میلیارد تومان . ارزش بازار ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان .…
error: Alert: Content is protected !!