حراج!

تحلیل جامع و بنیادی پترول

500.000 تومان

این تحلیل در 19 صفحه با فرمت PDF تقدیم سرمایه گذاران و علاقمندان می شود. شما می توانید قبل از خرید این محصول فهرست مطالب تحلیل را دانلود و مشاهده نمایید.

تاریخ  30 فروردین ماه 1400

تحلیل بنیادی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول)

کلیات

شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) در سال 1389 تاسیس شد . آخرین سرمایه ثبت شده 2000 میلیارد تومان که در جریان افزایش سرمایه از 2000 به 2500 میلیارد تومان از محل آورده و انباشته می باشد. ارزش بازار 23475  میلیارد تومان می باشد. فعالیت این شرکت به صورت هلدینگ و تماما در حوزه پتروشیمی است.

شرکت هلدینگ خلیج فارس با در اختیار داشتن 76 درصد سهام این شرکت سهامدار اصلی پترول است . سال مالی شرکت 31 اردیبهشت ماه هر سال ، تعداد پرسنل 48 نفر و دفتر مرکزی شرکت در تهران میدان شیخ بهایی برج رایان ونک طبقه 7 واقع است.

 • دفتر مرکزی شرکت اجاره ای بوده و پترول فاقد هر گونه ساختمان می باشد.
 • افزایش سرمایه 25 درصدی شرکت که از خرداد ماه 1399 در جریان می باشد با حراج حق تقدم های استفاده نشده مراحل نهایی خود را سپری می کند.

بررسی ترازنامه : بهمن ماه 1399

 • جمع دارایی ها 14617 میلیارد تومان
 • طلب ها 9726 میلیارد تومان (66.5%)
 • سرمایه گذاری ها 4369 میلیارد تومان (30%)
 • جمع بدهی ها 836 میلیارد تومان
 • ارزش ویژه 13781 میلیارد تومان

تفسیر ترازنامه: دارایی ها عمدتا شامل طلب ها و سرمایه گذاری ها می باشد. بخش طلب ها شامل 50 درصد در ارتباط با تامین مالی شرکتهای فرعی و 50 درصد طلب از هلدینگ فارس بابت فروش شرکت مدبران اقتصاد طی سال مالی جاری بوده است. فروش شرکت مدبران اقتصاد در راستای تسویه بدهی ارزی به هلدینگ فارس صورت گرفت که مازاد آن بصورت طلب ریالی(!!) در حسابها ثبت شده است.

در واقع فروش مدبران اقتصاد منجر به ………

بررسی پرتفوی سهام پترول

بر اساس آخرین گزارشات منتهی به 31 فروردین ماه 1400 و اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ارزش کل پرتفوی سهام شرکت مبلغ 4308 میلیارد تومان و  به دو بخش بورسی و غیر بورسی به شرح زیر قابل تقسیم است:

 • بخش بورسی 1465 میلیارد تومان
 • بخش غیر بورسی 2843 میلیارد تومان

در بخش بورسی و غیر بورسی 91 درصد سبد سهام متشکل از شرکت های پتروشیمی است .

 • در پرتفوی غیر بورسی مبلغ 1059 میلیارد تومان پیش پرداخت سرمایه گذاری به پتروشیمی ایلام می باشد که از صورت های مالی شرکت به پرتفوی اعلامی شرکت اضافه شده است.

الف – پرتفوی بورسی:

بهای تمام شده پرتفوی بورسی به شرح جدول زیر مبلغ  1470 میلیارد تومان و ارزش جاری آنها در پایان فروردین ماه 11600  میلیارد تومان می باشد. بنابراین مازاد حاصل از پرتفوی بورسی برابر است با 10131  میلیارد تومان

 • از آنجایی که شرکت های بورسی دارای تابلوی فعال قیمت می باشند برای محاسبات ناو NAV از مارکت کپ جاری آنها (به استثناء دو شرکت پتروشیمی ممسنی و کازرون) استفاده و از بررسی و ارزشگذاری جداگانه این شرکت ها صرف نظر می کنیم. بنابراین ارزش بازار ارائه شده در جدول زیر با مبالغ اعلامی توسط شرکت متفاوت می باشد.
 • با توجه به وجود حق تقدم در پرتفوی اعلامی شرکت، تعدیلات لازم مبنی بر افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری در نتیجه واریز حق تقدم ها صورت گرفت. بنابراین بین ارزش تمام شده جدول زیر با جدول اعلامی شرکت در کدال متفاوت می باشد.

جدول پرتفوی سهام بورسی پترول ارقام به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه تعداد سهام درصد تمام شده ارزش بازار تمام شده ریال فی ریال مازاد
پتروشيمي لردگان 9,000,000 5,896,500,000 65.5% ۷,۶۳۰,۴۰۹ ۳۸,۶۰۴,۳۸۶ ۱,۲۹۴ ۶,۵۴۷ ۳۰,۹۷۳,۹۷۷
پتروشيمي جم 18,000,000 677,646,744 3.8% ۱,۸۸۱,۴۲۳ ۲۴,۱۳۱,۰۰۱ ۲,۷۷۶ ۳۵,۶۱۰ ۲۲,۲۴۹,۵۷۸
صنايع پتروشيمي کرمانشاه 3,529,200 727,583,587 20.6% ۱,۸۱۱,۸۲۴ ۲۵,۷۲۷,۳۵۶ ۲,۴۹۰ ۳۵,۳۶۰ ۲۳,۹۱۵,۵۳۲
پتروشيمي ممسني 1,390,000 933,817,930 67.2% ۱,۱۰۴,۶۶۵ ۳,۹۷۸,۰۶۴ ۱,۱۸۳ ۴,۲۶۰ ۲,۸۷۳,۳۹۹
پتروشيمي کازرون 1,230,000 753,813,085 61.3% ۱,۰۰۳,۱۸۴ ۲,۸۶۸,۲۵۹ ۱,۳۳۱ ۳,۸۰۵ ۱,۸۶۵,۰۷۵
پتروشيمي زاگرس 2,400,000 19,401,830 0.8% ۲۴۲,۰۰۳ ۴,۰۲۰,۷۱۹ ۱۲,۴۷۳ ۲۰۷,۲۳۴ ۳,۷۷۸,۷۱۶
بانک گردشگري 15,000,000 64,611,722 0.4% ۸,۵۲۸ ۱,۰۸۱,۲۱۳ ۱۳۲ ۱۶,۷۳۴ ۱,۰۷۲,۶۸۵
بورس اوراق بهادار تهران 2,000,000 81,808,171 4.1% ۱۵۵,۷۴۶ ۲,۸۳۰,۵۶۳ ۱,۹۰۴ ۳۴,۶۰۰ ۲,۶۷۴,۸۱۷
پتروشيمي شيراز 5,100,000 52,073,502 1.0% ۱۴۶,۰۴۲ ۲,۸۲۱,۳۴۲ ۲,۸۰۵ ۵۴,۱۸۰ ۲,۶۷۵,۳۰۰
شرکت بورس انرژي 600,000 7,600,000 1.3% ۴۴,۶۲۸ ۱,۹۰۵,۳۹۶ ۵,۸۷۲ ۲۵۰,۷۱۰ ۱,۸۶۰,۷۶۸
پتروشيمي اروميه 700,000 417,028,877 59.6% ۶۷۰,۸۱۳ ۸,۰۴۰,۳۱۷ ۱,۶۰۹ ۱۹,۲۸۰ ۷,۳۶۹,۵۰۴
جمع 14,699,265 116,008,614 101,309,349

در مورد ارزش بازار پتروشیمی های ممسنی و کازرون بدلیل بسته بودن نماد آنها از خرداد ماه 1399 و حوادث پیش آمده در خصوص مالکیت پتروشیمی گچساران با 50 درصد تعدیل در نظر گرفته شده اند.

گروه توان تحلیل اعتقاد دارد ارزش بازار دو شرکت پیش گفته ممکن است نیازمند تعدیلات بیشتری نیز باشند. در ادامه مروری می کنیم بر افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران و حوادث پیش آمده برای شرکت های سهامدار این شرکت.

بررسی افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران

تا اوایل سال 1398 کنترل 95 درصد سهام پتروشیمی گچساران مستقیم و غیر مستقیم در اختیار گروه پترول بود. ….

 

این تحلیل در 19 صفحه با فرمت PDF تقدیم سرمایه گذاران و علاقمندان می شود. شما می توانید قبل از خرید این محصول فهرست مطالب تحلیل را دانلود و مشاهده نمایید.

تاریخ  30 فروردین ماه 1400

اطلاعات بیشتر

در این تحلیل نماد پترول را به طور کامل مورد بررسی داده ایم. در بررسی پرتفوی بورسی مارکت دو شرکت پتروشیمی کازرون و ممسنی مورد بازنگری قرار گرفته است . در بخش غیر بورسی نیز تمام شرکت های تابعه تشریح و برآوردی از ارزش های جاری آنها برای محاسبه ناو صورت گرفته است.

این تحلیل مشمول طرح تخفیف زمانی می باشد. بطوریکه با گذشت هر ماه از تاریخ تحلیل مبلغ یک میلیون تومان از قیمت آن کسر و در پایان ماه پنجم به مبلغ 500 هزار تومان می رسد.

در صورت بروزرسانی این تحلیل دانلود نسخه جدید آن برای خریداران قبلی این محصول کاملا رایگان می باشد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحلیل جامع و بنیادی پترول”
دکمه بازگشت به بالا