اخبار

آخرین وضعیت افزایش سرمایه وتعاون، تاپیکو و سه نماد دیگر اعلام شد

آخرین وضعیت افزایش سرمایه جدید نمادهای بورسی و فرابورسی وتعاون، شیران، فافق، وسپه و تاپیکو در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران منتشر و اعلام شد.

به گزارش توان تحلیل، براساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، آخرین وضعیت افزایش سرمایه بیمه تعاون تعاونی با نماد وتعاون (وتعون)، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران با نماد شیران، شرکت صنایع مس افق کرمان با نماد فافق (ومساکرمان)، شرکت سرمایه‌گذاری سپه با نماد وسپه و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با نماد تاپیکو اعلام شد.

ثبت افزایش سرمایه وتعاون

افزایش سرمایه ۲۳۳.۳۳۳ درصدی بیمه تعاون تعاونی با نماد وتعاون (وتعون) در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-063 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه بیمه تعاون

صدو مجوز افزایش سرمایه شیران

مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران با نماد شیران از سازمان بورس صادر شد.

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمايه‌گذاری صنايع شيميایی ايران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران

سرمایه فعلی۹,۶۴۰,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال   
تعداد سهام قابل انتشار۹,۶۴۰,۱۷۶,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه۹,۶۴۰,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال   
منبع تامین افزایش سرمایه۹,۶۴۰,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته
موضوع افزایش سرمایهاصلاح ساختار مالی

صدور مجوز افزایش فافق

مجوز افزایش سرمایه ۴۰ درصدی  شرکت صنایع مس افق کرمان با نماد فافق (ومساکرمان) از سازمان بورس صادر شد.

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنايع مس افق کرمان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه صنایع مس افق کرمان

سرمایه فعلی۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال   
تعداد سهام قابل انتشار۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تامین افزایش سرمایه۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته
موضوع افزایش سرمایهجبران مخارج مشارکت انجام شده در افزايش سرمايه شرکت‌های سرمايه‌پذير

صدور مجوز افزایش وسپه

مجوز افزایش سرمایه ۹۵ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری سپه با نماد وسپه از سازمان بورس صادر شد.

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمايه‌گذاری سپه (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.

متن اطلاعیه افزای سرمایه وسپه

سرمایه فعلی۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تامین افزایش سرمایه۸,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

۳,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته
موضوع افزایش سرمایهجبران مخارج سرمايه‌گذاری صورت گرفته و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌های سرمايه‌پذير و تحصيل سهام

صدور مجوز افزایش تاپیکو

مجوز افزایش سرمایه ۲۴.۵۳ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با نماد تاپیکو از سازمان بورس صادر شد.

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمايه‌گذاری نفت و گاز و پتروشيمی تامين (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.

متن اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه تاپیکو

سرمایه فعلی۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم 
ارزش اسمی هر سهم۱,۰۰۰ ریال
مبلغ افزایش سرمایه۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع تامین افزایش سرمایه۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
موضوع افزایش سرمایهجبران مخارج سرمايه‌ای انجام شده و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌های سرمايه‌پذير

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا