اخبار

نماد کرمان ۳۷۳۹ درصد افزایش سرمایه می‌دهد / صدور مجوز افزایش سرمایه ۳ نماد دیگر

نمادهای دامین، خاهن، شبهرن به همراه نماد کرمان هر کدام به ترتیب توانستند مجوز افزایش سرمایه ۱۹۰، ۲۳۲، ۳۶۰ و ۳۷۳۹ درصدی را از سازمان بورس کسب کنند. به این ترتیب نمادهای مذکور اکنون آماده برگزاری مجمع فوق‌العاده شده‌اند.

به گزارش اخبار بورس، به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، چهار شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان، نفت بهران، آهنگری تراکتورسازی ایران و داروسازی امین به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۳۷۳۹، ۳۶۰، ۲۳۲ و ۱۹۰ درصدی را از سازمان بورس گرفته و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شده‌اند.

سرمایه نماد کرمان با این افزایش سرمایه ۳۷۳۹ درصدی، از ۱۱۱ میلیارد تومان به ۴۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. مقرر شده است که این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی صورت بگیرد و در راستای اصلاح ساختار مالی اعمال شود.

سرمایه نماد شبهرن نیز با مجوز افزایش سرمایه ۲۳۲ درصدی خود، از ۲۶۰ میلیارد تومان به ۱۱۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. ۷۹۵.۷ میلیارد تومان از این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها و ۱۳۹.۴ میلیارد تومان آن از محل سود انباشته تأمین خواهد شد. مقرر شده است که این افزایش سرمایه در راستای اصلاح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش انجام شود.

همچنین شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران به منظور اصلاح ساختار مالی، از محل تجدید ارزیابی‌ها افزایش سرمایه خواهد داشت. سرمایه نماد خاهن با این افزایش سرمایه از ۲۷۳.۹ میلیارد تومان به ۹۱۰.۲ میلیارد تومان خواهد رسید. ضمناً مجمع فوق‌العاده این نماد می‌تواند با انجام افزایش سرمایه از ۹۱۰.۲ میلیارد تومان به ۱۴۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن، اقدام شود.

افزایش سرمایه نماد دامین نیز به میزان ۱۹۰ درصد خواهد بود و به دنبال آن سرمایه این نماد از ۱۳۵ به ۳۹۲ میلیارد تومان می‌رسد. ۱۶۷.۲ میلیارد تومانِ این افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی و ۸۹.۷ میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی، اعمال خواهد شد.

منبع
بورس پرس

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا