تحلیل بنیادیتحلیل سهام

طرح مسكن مهر

اين طرح در سال 85 به عنوان يك طرح بنيادي مسكن در دولت نهم به اجرا در آمده است اهداف اين طرح كنترل بازار مسكن و خانه دار كردن افراد نيازمند …

اين طرح در سال 85 به عنوان يك طرح بنيادي مسكن در دولت نهم به اجرا در آمده است اهداف اين طرح كنترل بازار مسكن و خانه دار كردن افراد نيازمند مي باشد.در اين طرح برنامه ساخت 300 تا 400 هزار واحد مسكوني در سال در نظر گرفته شده است.متوليان اين طرح وزارت خانه هاي تعاون و مسكن مي باشند .از مفروضات اين طرح حذف بهاي زمين از بهاي مسكن مي باشد .اين طرح علت بالا بودن هزينه تهيه مسكن را زمين مي داند و با اجاره بلندمدت (99ساله) زمين به متقاضيان – آنان را صاحبخانه مي كند. از الزامات اين طرح تشيكل شركتهاي تعاوني توليد مسكن مي باشد بطوريكه تا كنون بيش از 10500 شركت تعاوني جهت دريافت زمين تشكيل شده است.تا كنون سه ميليون نفر در اين طرح ثبت نام كرده اند. زمين هاي در نظر گرفته شده در تهران شامل شهر پرند – شهر هشتگرد و تعدادي در اطراف كرج مي باشد.بر اساس آمار هاي اعلام شده حدود 1.260 ميليون قطعه زمين به تعاوني ها واگذار شده است كه از اين تعداد 300 هزار واحد شروع به آماده سازي زمين نموده اند .از ديگر نكات اين طرح هزينه آماده سازي زمين جهت ساخت 2 ميليون تومان در نظر گرفته شده است كه يك ميليون تومان آن توسط متقاضيان و يك ميليون تومان ديگر توسط بانك پرداخت خواهد شد. همچنين جهت هزينه هاي ساخت نيز 14.5 ميليون تومان وام بانكي در نظر گرفته شده اشت.

بعلت مشكلات نقدينگي و اقتصادي ، بانكها به جز تعداد اندكي هيچگونه وامي به اين تعاوني ها پرداخت نكرده اند و در كل اين طرح پس گذشت 2 سال پيشرفت اجرايي نداشته است(شايد كمتر از 10 درصد)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا