تحلیل سهام

تحلیل بنیادی پخش – شرکت پخش البرز

پخش
شرکت پخش البرز

🔷کلیات :
سال 1353 تاسیس شد – سرمایه 60 میلیارد تومن – ارزش بازار 875 میلیارد تومن – ماهیت فعالیت بازرگانی ( خرید و فروش دارو و  مواد مصرفی) – دارای تعداد  25 واحد شعب در تهران و شهرستانها –  سهم بازار 9.5 درصد –  تعداد پرسنل 1287 نفر – سهامدار اصلی سرمایه گذاری البرز  85 درصد – سال مالی 29 اسفند ماه

🔷 بررسی اجمالی ترازنامه : خرداد 98
▪️جمع دارایی ها 1556 میلیارد تومن
▪️جمع بدهی ها 1480 میلیارد تومن
▪️ارزش ویژه 76 میلیارد تومن

👈 تفسیر ترازنامه : بیشتر منابع در دارایی های جاری متمرکز شده خصوصا در حسابهای دریافتنی ، هر گونه تاخیر در وصول مطالبات شرکت را وادار به استفاده از تسهیلات بانکی می کند . اگرچه خالص سرمایه در گردش عددی  مثبت (جزئی)را نشان می دهد اما بدلیل راکد بودن برخی از مطالبات ، شرکت مجبور به استفاده از تسهلات بانکی (210 میلیارد تومن) گردیده . بطور کلی وضعیت مالی شرکت مطلوب نیست.
🔸یکی از مشکلات نقدینگی شرکت ناشی از تضمین وام های شرکت تولی پرس هست . شرکت پخش به واسطه سهامدار خود در سنوات قبل مبلغ 180 میلیارد تومن مجبور به تضمین وام شده که تا کنون 30 میلیارد تومن از حسابها برداشت و برای بقیه نیز بخشی از املاک شرکت توقیف شده . البته این موضوع در زمان عرضه اولیه توسط  والبر تعهد به پرداخت گردیده بود لیکن در عمل تا کنون وجهی به شرکت از این بابت پرداخت نشده .

🔷 بررسی اجمالی صورت سود و زیان :
▪️فروش :
سال 1396 مبلغ 1415 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 1927 میلیارد تومن
▪️سود ناخالص :
سال 1396 مبلغ 133 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 192 میلیارد تومن
▪️سود عملیاتی :
سال 1396 مبلغ 31 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 38 میلیارد تومن
▪️سود خالص :
سال 1396 مبلغ -11 میلیارد تومن زیان
سال 1397 مبلغ 25 میلیارد تومن

👈تفسیر : بطور متوسط در طی سنوات قبل نسبت سود ناخالص 10 درصد ،سود عملیاتی 2 درصد و سود خالص 1.5 درصد فروش بوده . بدلیل مشکلات نقدینگی و استفاده زیاد از اهرم وام باعث گردیده تا سالانه متوسط 50 میلیارد تومن هزینه های مالی به بشرکت  تحمیل شود .و نکته مهم تر اینکه اگر در سال 97 شرکت زمین 5000 متری تهران پارس را نمی فروخت عملکرد سال 97 نیز به زیان ختم می شد .
نکته مهم در خصوص ماهیت واسطه ای شرکت در خریدو فروش با قیمت های از قبل تعیین باعث گردیده که نوسانات قیمت در بازار تاثیری در سود آوردی نداشته باشد.مگر به واسطه افزایش حجم یا مبلغ فروش کل .بنابراین نسبت های سودآوری تقریبا ثبات بوده مگر اینکه شرکت از جنبه کنترل هزینه ( خصوصا هزینه های مالی ) باعث افزایش سود شود.
🔸در عملکرد سه ماهه 98 نتایج کمی امیداور کننده است . 1.6 درصد فروش سود خالص عاید گردیده . ( مبلغ 9 میلیارد تومن) .
با فرض تحقق فروش 2500 میلیارد تومنی در سال 98 و تحقق 2 درصد فروش به عنوان سود خالص مبلغ 50 میلیارد تومن عاید می گردد . (EPS مبلغ 83 تومن) .
با قیمت 1450 تومن فعلی نسبت پی ئی 17.5 مرتبه می باشد.

🔷بررسی املاک شرکت :
یکی از نکات قوت شرکت داشتن انبارهای مختلف و توزیع جغرافیایی  در سطح کشور می باشد . طبق گزارشات منتشره شرکت دارای 25 مرکز جغرافیایی در کشور می باشد. متاسفانه آمار دقیقی از مساحت و کیفیت انبارها منتشر نشده لیکن طبق بررسی های بعمل آمده شرکت دارای 200.000 متر زمین و 90.000 متر انبار مسقف می باشد.

مانده حساب زمین طبق دفاتر شرکت در اسفند 97  مبلغ 15.6 میلیارد تومن بوده که اقلام عمده آن شامل :
غرب تهران  5.9 میلیارد تومن
ارومیه 2.2 میلیارد تومن
کرمانشاه 1.8 میلیارد تومن
شیراز 1.9 میلیارد تومن
جمع 4 قلم فوق 11.8 میلیارد تومن که 74 درصد ارزش زمین ها را تشکیل می دهند . طبق بررسی زمین کرمانشاه و شیراز سال 1394 خریداری گردیده و  مابقی زمین ها نامشخص ( قبل از 1390) می باشند.

👈 بدلیل نامشخص بودن متراژ زمین های شرکت امکان محاسبه و برآورد ارزش روز زمین ها میسر نیست .چنانچه متراژ های کلی را ملاک قرار دهیم به ارقام زیر می رسیم :
کل مساحت زمین های شرکت 200 هزار متر ضرب در متوسط 2 میلیون تومن برابر با 400 میلیارد تومن
کل اعیان  ( انبارهای مسقف) 90 هزار متر ضرب در متوسط 2.5 میلیون تومن برابر با 225 میلیارد تومن
♣️جمع دو عدد فوق برابر با 625 میلیارد تومن ارزش برآوردی کل زمین ها و ساختمان های شرکت  که پس از کسر مبلغ 35 میلیارد تومن ارزش دفتری به مازاد 590 میلیارد تومن می رسیم .

🔷 محاسبه ناو شرکت :
مازاد املاک  590 میلیارد تومن
ارزش ویژه 76 میلیارد تومن
♣️جمع 666 میلیارد تومن . با تقسیم ناو به تعداد سهام (600 میلیون سهم) NAV هر سهم برابر با 👈👈 1278 تومن . قیمت فعلی سهم 1450 تومن.
👈 محاسبات بالا بر اساس مفروضات برآوردی این بررسی بوده و ممکن است با واقعیت تطابق نداشته باشد.

🔵 مقایسه بین شرکت شرکتهای قاسم ، هجرت و پخش
▪️ متوسط فروش 5 ماهه اول سال 1398 :
قاسم   205 میلیارد تومن
هجرت 224 میلیارد تومن
پخش 202 میلیارد تومن
اعداد خیلی بهم نزدیک هستند می توان گفت هر سه شرکت در یک رده از حج
م فروش قرار دارند .
▪️ نرخ سود ناخالص به فروش :
قاسم  13.5 درصد
هجرت 11.1 درصد
پخش  9.9 درصد
شرکت پخش البرز حاشیه سود کمتر نسبت به دو شرکت دیگر دارد.
▪️نرخ سود خالص به فروش :
قاسم  4 درصد
هجرت 3.4 درصد
پخش 1.6 درصد
شرکت پخش البرز ضعیف ترین عملکرد از لحاظ سود آوری دارد .
👈👈 نتیجه گیری این بخش : از نظر عملکردی پخش نسبت به دو شرکت دیگر ضعیف تر است .
▪️میزان زمین و انبار
قاسم 350 هزار متر زمین و 134 هزار متر انبار
هجرت  زمین نامشخص و 48 هزار متر انبار
پخش 200 هزار متر زمین و 90 هزار متر انبار
شرکت پخش بطور تقریبی 60 درصد شرکت قاسم زمین و انبار دارد.
▪️ ارزش بازار سهام :
قاسم 2080 میلیارد تومن
هجرت 1320 میلیارد تومن
پخش 870 میلیارد تومن
♣️شرکت پخش کمترین ارزش را بین شرکت های مشابه دارد . پخش حدود 60 درصد قاسم املاک دارد بنابراین می تواند تا 60 درصد ارزش بازار قاسم را برای پخش به عنوان تخمین دوم از ارزش  پخش محاسبه کرد .برابر با 1248 میلیارد تومن که به ازای هر سهم 2000 تومن می شود.
👈 روش برآوردی فوق بشرط تحقق افزایش سرمایه از محل تجدید اعتبار داشته و در غیر اینصورت معتبر نیست .

🔴👈👈 جمع بندی : پخش البرز یکی از 5 شرکت برتر توزیع محصولات دارویی در ایران است .همانطور که بررسی شد از نظر سود آوری و بازده سرمایه گذاری با نسبت پی ئی بالای 17 نسبت به سایر صنایع بورس چندان جذاب نیست. بنابراین توجه اصلی بازار به این سهم معطوف به موضوع ارزش جایگزینی دارایی ها می باشد. از نظر حرکت قیمتی این سهم بیشتر تحت تاثیر شرکت قاسم ایران بوده و از نظر توزیع جغرافیایی مراکز پخش مشابه این شرکت می باشد. طبق بررسی های فوق ناو پخش در محدوده 1300 تا 2000 تومن برآورد می گردد . قیمت های فعلی (1450 تومن)با فرض تحقق موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها رشد داشته بنابراین در صورت رد موضوع تجدید ارزیابی یا طولانی شدن آن می تواند بزرگترین ریسک سهم تلقی گردد. در هر حال در قیمت های فعلی پیشنهادی برای این سهم نمی شود.

98/06/12

برچسب‌ها: پخش

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا