تحلیل بنیادی

شرکت حفاری شمال

حفاری
شرکت حفاری شمال

🔷کلیات: سال 1377 تاسیس اما فعالیت اصلی از سال 1384 شروع شد- آخرین سرمایه 521 میلیارد تومن – ارزش بازار 1760 میلیارد تومن -حوزه فعالیت حفاری چاه نفت در حشکی و دریا – وابسته به بنیاد مستضعفان – تعداد پرسنل 2822 نفر – سال مالی 29 اسفند ماه هر سال
👈دومین شرکت حفاری در ایران هست.

🔷بررسی ترازنامه : آذر ماه 1397
▪️جمع کل دارایی ها 2710 میلیارد تومن که 85 درصد آن مطالبات به مبلغ 2299 میلیارد تومن است. ارزش دفتری دارایی ها ثابت 66 میلیارد تومن.
👈 85 درصد مطالبات تجاری ارزی می باشد.
👈عمده طرف حساب مطالبات شرکت های تابعه وزارت نفت هستند.
▪️جمع کل بدهی ها 1926 میلیارد تومن شامل وام بانکی 195 میلیارد تومن ، بدهی های تجاری و غیر تجاری 9400 میلیارد تومن – سود سهام 420 میلیارد تومن
👈وام بانکی از بانک اقتصاد نوین با نرخ 30 درصد که هزینه 60 میلیاردتومنی بهره در سال دارد.
👈75 درصد بدهی های تجاری ارزی است.
⭕️نکات مهم:
1) اخیرا شرکت ساختمان دفتر مرکزی  واقع در همیلا میدان پونک بابت تسویه وام اقتصاد نوین فروخته (اعداد بین 140 تا 180 میلیارد تومن برآورد می گردد). این موضوع در گزارش 12 ماهه 97 افشاء می شود.
2) بخش عمده سود سهام ( حدودا 235 میلیارد تومن ) به افزایش سرمایه منتقل گردیده لذا مانده سود سهام در گزارش 12 ماهه اصلاح می گردد.
▪️ارزش ویژه مبلغ 784 میلیارد تومن شامل سرمایه ثبت نشده 260 و سود انباشته 497 میلیارد تومن
👈 شرکت در شهریور ماه 1397 نسبت به افزایش سرمایه 100 درصدی از محل مطالبات و آورده اقدام نمود که تاکنون تکلیف حق های استفاده نشده مشخص نگردیده است.

🔵بررسی املاک :
1) ساختمان همیلا پونک: 5936 متر در 6 طبقه اداری – 4 طبقه پارکینگ و انباری
👈ملک مزبور در اواخر سال 1397 با ارقام برآوردی 140 تا 180 میلیارد تومن واگذار گردیده .بهای تمام شده 81 میلیارد تومن
⭕️نکته مهم : چنانچه طبق برنامه شرکت از محل وجوه حاصله وام بانک اقتصاد نوین تسویه گردد . از هزینه های مالی حداقل سالانه 40 میلیارد تومن کاسته خواهد شد.
2)ساختمان شیراز : 2870 متر در 8 طبقه مسکونی شامل 29 واحد –
👈ملک مزبور با بهای تمام شده 4.4 میلیارد تومن در آبان 97 با قیمت پایه 27 میلیارد تومن آگهی شد که منتج به نتیجه نشد.

🔵بررسی دارایی ها ثابت :
🔺 ارزش دفتری :
بهای تمام کل دارایی ها ثابت 970 میلیارد تومن
استهلاک انباشته 846 میلیارد تومن
ارزش دفتری دارایی ها  124 میلیارد تومن
👈 96 درصد از بهای تمام شده دارایی ها ثابت مربوط به دکل ها و ماشین آلات است .
⭕️نکته بسیار مهم : طبق رویه شرکت دکل ها  6 ساله مستهلک می گردد .هزینه استهلاک سالانه 100 میلیارد تومن بوده که طبق مبلغ باقیمانده حداکثر تا پایان شهریور 1398 ارزش دفتری دارایی ها به صفر خواهد رسید.بنابراین از نیمه دوم سال 1398 سالانه 100 میلیارد تومن از هزینه های تمام شده کاسته خواهد شد.

🔺اقلام دارایی ثابت :
1) نه دستگاه دکل حفاری خشکی به شماره های 110 تا 117 و 119
2) سه دستگاه سکوی حفاری (jack up 300 feet) مخصوص دریا به نام های الیما – سحر یک و سحر دو
3) یازده دستگاه پمپ تراک سیمان زنی (Cementing Units)
4) پنج دستگاه نمودار گیری از گل حفاری (Mud Logging Units)
5) دو فروند شناور یدک کش به نام های راتا و ایران بهشهر
6)تجهیزات سر چاهی ، لوازم مخصوص
7) چهار پايگاه پشتيباني (بهشهر، كيش، اهواز و شيراز)، یارد خدمات فنی (اهواز)
👈 ارزش بیمه نامه دکل ها و سکوهای دریایی  400 میلیون دلار  است . چنانچه نرخ دلار را 10 هزار تومن فرض کنیم ارزش این دارایی ها  حداقل 4000 میلیارد تومن می باشد. در حالیکه ارزش دفتری تا یک سال آتی صفر  خواهد شد.
ارزش کل بازار شرکت در حال حاضر 1760 میلیارد تومن.

🔵بررسی تراز ارزی : آذر ماه 1397
دلار  138 میلیون  مثبت
یورو 70 میلیون مثبت
👈شرکت در عملکرد 9 ماهه هر دلار  را 7050 تومن و هر یورو را 7300 تومن در نظر گرفته.
با فرض دلار 9000 و یوروی 10000 تومنی در پایان سال 1397 سود ثبت نشده تسعیر ارز به شرح ذیل برآورد می گردد:
138 میلیون ضرب در 2000 تومن 276 میلیارد تومن
70 میلیون ضرب در 2700 تومن 189 میلیارد تومن
👈👈جمع 465 میلیارد تومن!! بعبارتی با سرمایه جدید هر سهم 90 تومن!!
⭕️نکته : طبق صورتهای مالی 9 ماهه سود تسعیر ارز 370 میلیارد تومن گزارش گردیده که با محاسبات بالا سود تسعیر در پایان سال مالی 97 به 835 میلیارد تومن خواهد رسید.

🔷بررسی صورت سود و زیان :
▪️درآمد های عملیاتی :
سال 1394 مبلغ 708 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 696 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 762 میلیارد تومن
9 ماهه سال 1397 مبلغ 747 میلیارد تومن
👈 طبق گزارش تفسیری مدیریت نرخ اجاره محصولات شرکت طی سال های قبل تقریبا ثابت بوده است .بنابراین از سال 1394 تا کنون تغییرات با اهمیتی در درآمدها مشاهده نمی گردد.
👌 نرخ اجاره دکل ها و سکو ها تماما بر اساس ارز بوده و بندرت قرارداد ها بصورت ریالی منعقد می گردد.

▪️سود ناخالص :
سال 1394 مبلغ 175 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 146 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 5 میلیارد تومن< br />9 ماهه سال 1397 مبلغ 217 میلیارد تومن
👈 به استثناء سال 96 برای سایر سالها نرخ سود ناخالص به فروش بین 21 تا 29 درصد در نوسان است.
🔺ساختار هزینه شرکت :سال 1397
دستمزد ها که عمدتا نیز ثابت هستند 36 درصد
استهلاک 11  درصد
هزینه های عملیاتی (عمدتا ماهیت متغیر دارند) 53 درصد
👈 طبق بررسی قبلی برای سال آتی استهلاک از ترکیب هزینه خارج می گردد.

▪️سود عملیاتی :
سال 1394 مبلغ 156 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 164 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 131 میلیارد تومن
9 ماهه سال 1397 مبلغ 470 میلیارد تومن
12 ماهه سال 1397 مبلغ 830 میلیارد تومن
👈 با توجه به اینکه عمده فعالیت های عملیاتی شرکت به صورت ارزی می باشد. اثرات افزایش نرخ ارز بر سود عملیاتی کاملا مثبت میباشد.
👌نکته : با توجه به نوع ماهیت فعالیت شرکت (پیمانکاری) گزارشات عملکرد ماهانه  تا تایید نهایی صورت وضعیت موقتی بوده و قابل استناد نمی باشد. بطور معمول مبالغ صحیح در پایان دوره های 6 و 12 ماهه نهایی می گردند.

▪️سود خالص :
سال 1394 مبلغ 91 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 94 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 69 میلیارد تومن
9 ماهه سال 1397 مبلغ 373 میلیارد تومن
👈رشد فوق العاده سود خالص در سال 97 بر اثر تغییرات نرخ ارز

🔷بررسی خدمات شرکت:
همانطور که در بررسی اقلام دارایی های ثابت گفته شد شرکت دارای 9 دکل حفاری خشکی و 3 دکل حفاری دریا می باشد که از محل اجاره  این اقلام به صاحبان میادین نفتی و گاز کسب درآمد می کند.
در این قسمت به بررسی ماهیت کسب و کار و جزئیات بیشتر می پردازیم:
🔺ترکیب درآمدهای عملیاتی :
دکل های خشکی  57 درصد
سکوهای دریایی 34 درصد
راهبری و خدمات  9 درصد

👈 بطور متوسط سهم درآمد دکل های خشکی و دریایی برابر است. در برخی سالها بدلیل اخذ قراردادهای اکتشافی جدید ممکن است سهم دریا و خشکی برابر نگردد. بطور مثال در سال 1397 بدلیل اخذ قرارداد میدان نفتی آزادگان ، درآمدهای خشکی بیشتر از دریا بوده است.

🔺طرف های قرارداد :
عموما مشتریان شرکت صاحبان میادین نفتی هستند. در ایران بدلیل اینکه این میادین در اختیار دولت است تمامی طرف حساب ها تابعه وزارت نفت می باشند.
👈شرکت حفاری بعنوان اولین صادرکننده خدمات حفاری در خارج از کشور مدت 11 سال است که در کشور ترکمنستان ( دریای خزر) خدمات حفاری ارائه می کند.(شرکت دراگون اویل) . این بخش از فعالیت شرکت بعنوان فعالیت صادراتی محسوب می گردد.

تارنمای شرکتهای طرف حساب جهت پی گیری آگهی مناقصات:
🔹شرکت نفت خزر : در خصوص قراردادهای راهبری سکوی نیمه شناور امیر کبیر در دریای خرز
www.kepco.ir
🔹شرکت نفت مناطق مرکزی ایران : در خصوص قراردادهای اکتشافی خشکی
www.icofc.ir
🔹شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) : در خصوص قرارداد اکتشافی میدان آزادگان ( واقع در اهواز)
www.pedec.ir
🔹شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب : در خصوص قرارداد های کتشافی خشکی
www.nisoc.ir
🔹شرکت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران : در خصوص قرادادهای اکتشافی دریا ( خلیج فارس)
www.niocexp.ir
🔹شرکت نفت فلات قاره:  در خصوص قرادادهای اکتشافی دریا ( خلیج فارس)
www.iooc.co.ir

👈قراردادهای شرکت اغلب کوتاه مدت (یکساله) بوده و هر ساله با توجه به برنده شدن در مناقصات نسبت به انعقاد قراردادهای جدید اقدام می گردد.از این حیث شرکت در معرض ریسک عملیاتی قرار دارد.
👌طبق گزارش حسابرسی 6 ماهه 97     43 درصد حجم قراردادها تمدید نگردیده است.

🔺نرخ ها :
بطورمعمول دکل ها (خشکی و دریا )بصورت روزانه اجاره داده می شوند مگر اینکه قرارداد بصورت EPD(کلید در دست ) منعقد گردد.

📌پروژه EPD مخفف کلمات Engineering Procurement Drilling بوده که شامل خدمات مهندسی ،خرید (تامین تدارکات) و حفاری می باشد.قرارداد EPD در پروژه های عملیات حفاری چاه های نفت و گاز که در خشکی و دریا انجام می گیرد ،مرسوم می باشد .

نرخ معمول اجاره روزانه دکل ها بسته به قدرت هر دکل  به شرح ذیل است :
دکل 2000 اسب بخار  بین 24 تا 30 هزار دلار
دکل 1500 اسب بخار بین 20 تا 25 هزار دلار
دکل 1000 اسب بخار بین 15 تا 20 هزار دلار
سکو استاندارد  بین 130 تا 160 هزار دلار
سکو پیشرفته بین 180 تا 220 هزار دلار
👈 بر اساس  گزارش تفسیری بدلیل رقابتی شدن بازار و کاهش قیمت نفت در طی سال های گذشته نرخ های واقعی حتی تا 50 درصد نرخ های فوق کاهش یافته است.
👈با توجه به عدم افشاء مناسب کارکرد دکل ها در گزارشات ماهانه و سالانه امکان محاسبه نرخ های جاری میسر نمی باشد.

🔺آخرین وضعیت دکل ها :
طبق آخرین گزارش ماهانه شرکت ( اسفند 1397)  اقلام زیر فاقد فعالیت می باشند:
1) دکل حفاری خشکی شماره 110
2) سکوی حفاری سحر دو
3) سکوی حفاری الیما  در ترکمنستان
4) هر دو شناور یدکش
👈 بطور تقریبی درآمد بخش متوقف شده 30 میلیارد تومن در ماه می باشد.

🔷برآورد سود خالص سال 1397:
درآمد با توجه به انتشار عملکرد 12ماهه برابر با 👈👈 830 میلیارد تومن
سود ناخالص با نسبت 29 درصد به درآمد برابر با 👈👈 241 میلیارد تومن
هزینه های عمومی اداری  برابر با 👈👈 49 میلیارد تومن
سود تسعیر ارز (عملیاتی و غیر عملیاتی )برابر با 👈👈 835 میلیارد تومن
هزینه های مالی برابر با 👈👈 65 میلیارد تومن
سود فروش ساختمان همیلا 👈👈  60 میلیارد تومن
س
ود قبل از مالیات برابر با 👈👈 1022 میلیارد تومن
مالیات برابر با 👈👈 216 میلیارد تومن
♣️سود خالص برابر با 👈👈 806 میلیارد تومن . بعبارتی سود هر سهم EPS برابر با 👈👈  155 تومن

🔷برآورد سود خالص سال 1398:(بدبینانه)
درآمد بدون تغییر نسبت به سال 97 برابر با 👈👈  830 میلیارد تومن
سود ناخالص  با نسبت 21 درصد درآمد برابر با 👈👈 174 میلیارد تومن
هزینه های عمومی اداری (40 درصد رشد)  برابر با 👈👈 69 میلیارد تومن
سود تسعیر ارز (عملیاتی و غیر عملیاتی ) (تغییر 1000 تومنی نرخ نیما ) برابر با 👈👈 208 میلیارد تومن
هزینه های مالی (با فرض تسویه عمده مبلغ وام ) برابر با 👈👈 15 میلیارد تومن
سود فروش ساختمان شیراز  👈👈  25 میلیارد تومن
سود قبل از مالیات برابر با 👈👈 323 میلیارد تومن
مالیات برابر با 👈👈 67 میلیارد تومن
♣️سود خالص برابر با 👈👈 256 میلیارد تومن . بعبارتی سود هر سهم EPS برابر با 👈👈  49 تومن

🔷برآورد ارزش دفتری هر سهم در پایان سال 1397:
ارزش ویژه در ابتدای سال 1397 مبلغ  425 میلیارد تومن
سود خالص سال 1397 مبلغ  806 میلیارد تومن
وجوه حاصل از افزایش سرمایه 260 میلیارد تومن
عدم تقسیم سود —-
جمع ارزش ویژه در پایان سال  1491 میلیارد تومن
♣️ارزش دفتری هر سهم حاصل جمع ارزش ویژه تقسیم بر تعداد سهام (5.21081 میلیارد سهم) برابر با 286 تومن.

🔷برآورد ناو شرکت در پایان سال 1397 :
ارزش برآوردی اموال (فقط دکل ها) طبق بیمه نامه  4000 میلیارد تومن
بهای دفتری اموال   35 میلیارد تومن
مازاد ناشی از اموال 3965 میلیارد تومن
ارزش ویژه برآوردی 1491 میلیارد تومن
♣️جمع دو آیتم فوق 5456 میلیارد تومن . بعبارتی NAV هر سهم برابربا 👈👈 1047 تومن. قیمت فعلی 340 تومن معادل 32 درصد ناو می باشد.
👈 پتانسیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی تا 1000 درصد.

🔷بررسی روند قیمت سهم :
سال 1391 سال طلایی حفاری بود بعد از جهش نرخ ارز آزاد در سال 1391 دولت مجبور به تغییر نرخ ارز بین بانکی در تیر ماه 1392 از 1226 تومن به 2500 تومن شد. البته رشد قیمت حفاری از مرداد ماه سال 91 از کف 160 تومن شروع شده بود و در سال 1392  نیز  با شیب تند ادامه و در دی ماه 92 قله 924 تومن را فتح کرد . بعد از سقوط تاریخی بورس در دی ماه 92 بعد از جلسه معروف بزرگان بازار ،  سهم در یک روند نزولی تا مرداد ماه 1397 طی یک حرکت 5 موجی بزرگ تا کف  160 تومن (همان قیمت قبلی ) سقوط و  مجددا با تحولات نرخ ارز در تابستان 1397 جان دوباره گرفت. حرکت جدید از کف 160 تومن در مرداد 97 شروع در مهر ماه سقف 486 تومن را ثبت کرد . مجدد  وارد فاز اصلاحی تا کف 200 و سپس ادامه روند صعودی تا قیمت های فعلی در 340 تومن.
👈یکی از دلایل برگشت قیمت سهم به نقطه اول(160 تومن)عدم تقسیم سود در مجامع و عدم افزایش سرمایه برای سال های متمادی بود.
👈بنظر با توجه به انباشت سود های تسعیر ارز شرکت جهت پرهیز از توزیع سود مجبور به افزایش سرمایه از محل انباشته باشد.(تا سقف 200 درصد نسبت به سرمایه جدید).
👌نکته مهم : بدلیل عدم ثبت افزایش سرمایه اخیر (شهریور 97) تعداد سهام شناور بازار حداکثر 11 درصد سرمایه قبلی (300 میلیون سهم) بوده که اخیرا صندوق سرمايه گذاري اندوخته پايدارسپهر در حال جمع آوری سهام از بازار  می باشد.(سهم جمع آوری شده تا امروز 31 میلیون سهم)

🔴👈👈 جمع بندی :بخش کسب و کار حفاری با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت و تحریم های بین المللی چالش اصلی شرکت می باشد. اینکه بیکاری اخیر یک دکل خشکی و دو سکوی دریایی بزرگ نفتی از نشانه های شروع  دوره انقباض و رکود فعالیت می باشد بایستی روند آن با دقت پی گیری شود.فارغ از تهدیدات ناشی از ریسک عملیاتی ، سایر شرایط شرکت مناسب و تحولات خوبی در جریان است . فروش دارایی ها غیر مولد (ساختمان مرکزی) ، تسویه تسهیلات گران قیمت بانکی  ، افزایش سرمایه از محل آورده و سود کلان ناشی از تسعیر ارز مجموعه عواملی است که نوید شروع  روندی صعودی در قیمت سهم دارد. همانطور که محاسبه گردید سود سال 97 حفاری 800 میلیارد تومن بوده که تا کنون فقط 370 میلیارد تومن آن به بازار اعلام گردیده  و بخش اعظم آن ظرف دو ماه آتی بایستی اعلام گردد.
ارزش دفتری 12 دکل حفاری شرکت تا 100 درصد مستهلک شده بوده  در حالیکه حداقل ارزش 4000 میلیارد تومنی دارند. همانطور که محاسبه گردید شرکت صرفا از محل مازاد ارزش دکل ها به نرخ ارز نیمایی هر سهم 1000 تومن ناو دارد.
قیمت های فعلی (340 تومن) برای یک دوره میان مدت (چند ماهه) کم ریسک و  جذاب است .

98/02/08

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا