تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی ریشمک – شرکت تولید و صادرات ریشمک

ریشمک فرابورس بازار دوم
شرکت تولید و صادرات ریشمک

🔷کلیات : سال 1348 در شیراز تاسیس شد – حوزه فعالیت : تولید پودر و عصاره از ریشه گیاه شیرین بیان -محصولات 100 درصد صادراتی هست- آخرین سرمایه 30 میلیارد تومن – ارزش بازار 377 میلیارد تومن- تعداد پرسنل 98 نفر – سهامدار عمده سرمایه گذاری تدبیر (ستاد اجرايي فرمان امام)- سال مالی 30 آذر ماه هر سال .

👈 در گذشته 88 درصد سهام شرکت زرقان (شخصیت مستقل )متعلق به ریشمک بود که بنابر تصمیمات هیات مدیره در سال 1394 با ریشمک ادغام شد.

🔷بررسی ترازنامه : اسفند 97
▪️جمع دارایی ها 153 میلیارد تومن شامل :
طلب تجاری 54 میلیارد تومن . از این مبلغ 47 میلیارد تومن مربوط به شرکت لیکوگامزگلوبال خریدار انحصاری محصولات شرکت می باشد. طلب مزبور 4.9 میلیون دلار بوده که با نرخ 95630 ریال تسعیر شده است.
موجودی مواد و کالا 38 میلیارد تومن  . ریشه 2957 تن – پودرو عصاره 1041 تن
دارایی ها ثابت 38 میلیارد تومن – 75 درصد دارایی ها زمین و ساختمان است.
👈 زمین کارخانه زرقان ( همان شرکتی که با ریشمک ادغام شد) 10.000 متر مربع  و زمین جدید کارخانه ریشمک 201.200 متر مربع می باشد.
👌 در گذشته کارخانه ریشک در داخل شهر شیراز واقع بود. بنا بر دلایل زیست محیطی در سال 94 زمین قدیمی کارخانه به سهامدار اصلی (تدبیر) فروخته شد و زمین جدید در شهرستان سپیدان منطقه لپویی خریداری و کارخانه ریشمک به محل جدید منتقل شد.
▪️جمع بدهی ها 65 میلیارد تومن . که عمده سهم مزبور مربوط به سود سهام با مبلغ 60 میلیارد می باشد.
👈شرکت فاقد وام بانکی می باشد.
▪️ارزش ویژه 87 میلیارد تومن شامل :
سرمایه 30 میلیارد تومن
سود انباشته 54 میلیارد تومن.
👈 منشاء سود انباشته عمدتا مربوط به سود تسعیر ارز در سال  مالی 1397 به مبلغ 46 میلیارد تومن می باشد.

🔷بررسی صورت سود و زیان :
▪️فروش :
سال 1394 مبلغ 25 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 38 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 37 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 41 میلیارد تومن
3 ماهه سال 1398 مبلغ 18 میلیارد تومن
👈 100 درصد محصولات شرکت صادراتی هستند .شرکت لیکو گامزگلوبال (licogums wolrdwide) خریدار انحصاری محصولات شرکت می باشد . این شرکت ثبت شده در کانادا بوده و بنظر اصالتا ایرانی باشد .
🔺روند صادرات :
سال 1393 مبلغ 10.1 میلیون دلار
سال 1394 مبلغ 7.2 میلیون دلار
سال 1395 مبلغ 10.1 میلیون دلار
سال 1396 مبلغ 9.5 میلیون دلار
سال 1397 مبلغ 5.6 میلیون دلار
👈 شرکت مدعی است که کاهش صادرات در سال 97 بدلیل شرایط تحریمی و عدم انتقال وجوه حاصل از صادرات می باشد.

▪️سود ناخالص :
سال 1394 مبلغ 12 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 17 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 16 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 25 میلیارد تومن
3 ماهه سال 1398 مبلغ 13 میلیارد تومن
🔺روند نسبت سود ناخالص به فروش :
سال 1394 مقدار 48 درصد
سال 1395 مقدار 45 درصد
سال 1396 مقدار 43 درصد
سال 1397 مقدار 61 درصد
3ماهه سال 1398 مقدار 69 درصد
👈 رشد با اهمیت نسبت سود ناخالص

▪️سود عملیاتی :
سال 1394 مبلغ 10 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 16 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 15 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 68 میلیارد تومن
3 ماهه سال 1398 مبلغ 12 میلیارد تومن
👈اثرات مثبت سود تسعیر ارز در سال 1397

▪️سود خالص :
سال 1394 مبلغ 60 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 17 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 16 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 68 میلیارد تومن
3 ماهه سال 1398 مبلغ 13 میلیارد تومن
👈سود سال 94 بدلیل فروش زمین کارخانه قدیمی و سود سال 97 بدلیل تسعیر ارز افزایش داشته .

🔷بررسی تولید و فروش :
پودر و عصاره شیرین بیان محصولات شرکت هستند. ریشه شیرین بیان بعنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می گیرد .بخشی از ماده اولیه در استان فارس و استان های همجوار و بخش دیگری از آذربایجان و ترکمنستان خریداری می گردد.
👈 عمده کاربرد شیرین بیان در صنایع مواد غذایی و دارویی می باشد . گفته می شود قند موجود در ریشه شیرین بیان 50 برابر بیشتر از قندهای معمولی است.
🔺ظرفیت اسمی :
پودر 1600 تن
عصاره 600 تن
مجموع 2200 تن
👈 شرکت در دو سایت تولید دارد . زرقان و لپویی . طبق اسناد منتشر شده پودر در کارخانه جدید (لپویی) و عصاره در کارخانه زرقان تولید می شود.
👈طرح ارتقاء ظرفیت کارخانه لپویی به 3000 تن در جریان بوده و  بنظر شرکت به ظرفیت مزبور رسیده است . لیکن بدلیل شرایط سخت فروش (تحریمی) اثرات آن در تولیدات ماهانه منعکس نیست.
👈ظاهرا شرکت مشکل انبار دارد و تولیدات شرکت مناسب با مقادیر فروش برنامه ریزی می گردد.

🔺تولید واقعی :
🔸 پودر :
سال 1393 مقدار 1585 تن
سال 1394 مقدار 1164 تن
سال 1395 مقدار 1274 تن
سال 1396 مقدار 1545 تن
سال 1397 مقدار 1087 تن
4 ماهه سال 1398 مقدار 391 تن
🔸 عصاره :
سال 1393 فاقد تولید.
سال 1394 مقدار 150 تن
سال 1395 مقدار 385 تن
سال 1396 مقدار 373 تن
سال 1397 مقدار 364 تن
4 ماهه سال 1398 مقدار 127 تن

🔸 مجموع تولید :
سال 1393 مقدار 1585 تن
سال 139
4 مقدار 1314 تن
سال 1395 مقدار 1659 تن
سال 1396 مقدار 1919 تن
سال 1397 مقدار 1451 تن
4 ماهه سال 1398 مقدار 518 تن
👈کاهش تولید در سال 1397 نسبت به سال قبل مربوط به جابجایی کارخانه از شیراز به لپویی بوده است .

🔺نرخ محصول :
طی 5 سال اخیر قیمت هر کیلو پودر یا عصاره بین 5 تا 6 دلار در نوسان بوده که بطور معمول نرخ پودر حدودا نیم دلار از نرخ عصاره بیشتر است . لیکن شرکت بدلیل تکمیل سبد محصول هر دو محصول را تولید می کند.
👈طبق آخرین گزارش شرکت در فروردین 1398 قرارداد فروش محصول به خریدار انحصاری شرکت با نرخ پودر 4.5  و نرخ عصاره 3.9 دلار هر کیلو  منعقد شده است .شرکت دلایل کاهش در نرخ ها نسبت به قبل را شرایط تحریم اعلام کرده است .

روند متوسط نرخ های ریالی فروش محصول (پودر و عصاره) :
سال 1394 هر کیلو 198630 ریال
سال 1395 هر کیلو 201310 ریال
سال 1396 هر کیلو 207673 ریال
سال 1397 هر کیلو 362955 ریال
4 ماهه سال 1398 هر کیلو 532000 ریال

🔷برآورد سود سال 1398 :
🔺مفروضات :
مجموع تولید و فروش 1500 تن
متوسط نرخ فروش سال 98 هر کیلو 60 هزار تومن
نرخ سود ناخالص به فروش 60 درصد
مجموع هزینه ها 5 میلیارد تومن

🔺محاسبه :
فروش حاصل تولید ضرب در نرخ برابر با 90 میلیارد تومن
سود ناخالص 54 میلیارد تومن
هزینه های عمومی اداری 5 میلیارد تومن
♣️سود خالص 49 میلیارد تومن . بنابراین حصه هر سهم (EPS) برابر با 👈👈 163 تومن
👈قیمت فعلی 1260 تومن بنابراین پی یی تحلیلی 7.7 مرتبه.

🔷بررسی روند قیمت سهم :
سهم اولین بار در مهر ماه 1396 با قیمت 674 تومن کشف قیمت شد. یکسال بعد در مرداد 97 سقف قیمتی 3044 تومن را در  کارنامه خود ثبت کرد .از دلایل عمده این صعود چند برابر ، برنامه شرکت برای افزایش سرمایه 161 درصدی از انباشته و همچنین پیش بینی سود بسیار خوشبینانه شرکت از سود عملکرد سال 1397 بود (EPS اعلامی قبل از افزایش 463 تومن ) . اگر چه در عملکرد سال 1397 سود پیش بینی شده محقق شد اما منشاء سود کاملا متفاوت بود ( سود شرکت از محل تولید و فروش بود در حالیکه در واقعیت سود از محل تغییرات نرخ ارز محقق شد) . همین موضوع باعث شد قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه نتواند انتظارات را برآورده و  علی رغم تحقق سود پیش بینی شده روند سهم تا قبل از مجمع سال 1397 یعنی در اسفند ماه 97 نزولی و قیمت تا کف 1020 تومن در قبل از مجمع کاهش یافت.
در سال 1398 همگام با شرایط مناسب گروه دارویی قیمت تا حدودی تقویت و در حال حاضر در محدوده 1260 تومن در نوسان است.
👈 بخش عمده ای سود تقسیمی سال 1397 (2000 ریال ) فاقد جریان نقدی بوده و صرفا ناشی از تسعیر ارز می باشد .بنابراین با احتمال زیاد شرکت مجددا وارد فاز افزایش سرمایه شود.

🔴👈👈 جمع بندی :ریشمک شرکتی در مقیاس کوچک با تولیدات صددرصد صادراتی بوده که تغییرات نرخ ارز (مثبت یا منفی) اثرات با اهمیتی بر سود آوری آن دارد.ضمن اینکه این شرکت از نرخ های بازار آزاد نیز پیروی می کند .همچنین این شرکت کاملا متاثر از شرایط تحریمی در خصوص نقل و انتقال وجوه ارزی و مخاطرات مشتری انحصاری محصولات خود می باشد. در شرایط حاضر با فرض تحقق ظرفیت معمول خود توان سود سازی حداکثر به ازای هر سهم 163 تومن داشته که قیمت های فعلی (1260 تومن)برای نگهداری توسط دارندگان آن قابل توجیه اما برای خریداران جدید جذابیت زیادی ایجاد نمی کند.
👈 با توجه به شرایط تحریمی روند تولید و فروش ماهانه رصد گردد.

98/03/01

برچسب‌ها: ریشمک

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا