تحلیل سهام

تحلیل بنیادی کوثر – شرکت بیمه کوثر 

کوثر  (بخش اول)
شرکت بیمه کوثر

🔷 کلیات : سال 1389 تاسیس شد – آخرین سرمایه 352 میلیارد تومن – ارزش بازار 5400 میلیارد تومن – تعداد پرسنل 730 نفر – تعداد شعب 34  – تعداد نمایندگان 817 – سهامداران عمده شامل نیروهای مسلح ( ارتش ، سپاه و ناجا )  – سال مالی 29 اسفند هر سال
👈سهم از بازار بیمه کشور 3.3 درصد – سطح توانگری یک با رتبه 126

🔷بررسی ترازنامه : منتهی به 31 شهریور 1398
▪️جمع کل دارایی ها 3589 میلیارد تومن
▪️جمع کل بدهی ها 3039 میلیارد تومن
▪️ ارزش ویژه 550 میلیارد تومن

🔸تفسیر ترازنامه : طلب های بیمه ای  با نسبت 42 درصد بزرگترین قلم در ترازنامه است.سرمایه گذاری ها 24 درصد و دارایی های ثابت نیز 8 درصد دارایی ها را به خود اختصاص داده اند .نکته مهم در خصوص کوثر در اختیار داشتن بازار بزرگ نیروهای مسلح هست که آینده تجاری شرکت را تضمین می کند. در بخش بدهی ها 77 درصد متعلق به ذخایر بیمه ای بوده که طبق استانداردها و دستور العمل ها ، شرکتهای بیمه ای ملزم به ایجاد ذخیره جهت جبران خسارات بیمه ای می باشند. شرکت دارای سود انباشته بوده و اخیرا از محل انباشته 41 درصد افزایش سرمایه داشته است.
👈طبق مصوبه هیات مدیره برنامه افزایش سرمایه از محل تجدد ارزیابی در جریان می باشد.

🔵 بررسی سرمایه گذاری ها :
کل سرمایه گذاری ها شرکت اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت به شرح ذیل است :
1) سپرده های ریالی نزد بانک ها 150 میلیارد تومن
2) سپرده های ارزی نزد بانک ها 26 میلیارد تومن
3) سهام شرکتهای بورسی 640 میلیارد تومن ( ارزش روز تقریبی 1400 میلیارد تومن)
4) صندوق ها و ابزارهای مالی 41 میلیارد تومن
👈 جمع کل سرمایه گذاری ها 857 میلیارد تومن

🔺 پرتفوی سهام : بیش از 72 درصد سرمایه گذاری درسهام متشکل از شرکتهای زیر است :
1) وغدیر  به ارزش 455 میلیارد تومن
2) پارسان به ارزش  68 میلیارد تومن
3) پارس به ارزش  35 میلیارد تومن
4) فارس به ارزش  24 میلیارد تومن
5) وامید به ارزش  22 میلیارد تومن
6) همراه به ارزش 11 میلیارد تومن

👈سپرده های بانکی ، صندوق ها و سایر موارد تفاوت با اهمیتی با بهای تمام شده ندارند . ♣️ بنابراین چنانچه ارزش روز پرتفوی سهام را ملاک قرار دهیم در بخش سرمایه گذاری ها به مازاد 760 میلیارد تومن می رسیم.

🔵 بررسی املاک :
کلیه املاک شرکت در سر فصل دارایی های ثابت منعکس شده . طبق جدول ارائه شده در صورتهای مالی زمین و ساختمان جمعا 270 میلیاد تومن می باشد. که سهم زمین 219 و سهم ساختمان 51 میلیارد تومن می باشد.

🔺زمین ها :
1) زمین نیاوران : این زمین در سال 1392 به ارزش 72 میلیارد تومن خریداری گردید و سپس در سال 1393 بابت تغییر کاربری  مبلغ 32 میلیارد تومن به شهرداری پرداخت شد . جمع تمام شده 104 میلیارد تومن . ( از متراژ و موقعیت دقیق زمین اطلاعی در دست نیست).
👈 طبق گزارش کنفرانس منتشره در مهر ماه 97 ارزش روز این زمین 208 میلیارد تومن کارشناسی گردیده . با توجه به تورم یکسال اخیر می توان ارزش روز این زمین را حدودا 300 میلیارد تومن برآورد کرد .

2) زمین رسالت : این زمین ( در واقع ساختمان نیمه کاره ) در سال 1397 به ارزش 51 میلیارد تومن با هدف انتقال دفتر مرکزی شرکت به محل مزبور به صورت تهاتر با برخی از ساختمان های شرکت خریداری شد . با توجه به تورم یکسال اخیر می توان ارزش روز این زمین را حدودا 70 میلیارد تومن برآورد کرد .
👈 در طی آذر و دی ماه 98 دو واحد از ساختمان های شرکت جمعا به ارزش روز 37 میلیارد تومن بابت تامین مالی مخارج ساخت و تکمیل زمین مزبور واگذار گردید که سود این فروش 13 میلیارد تومن ( هر سهم 38 ریال ) بوده که در گزارشات 9 ماهه افشاء می گردد.

🔺ساختمان ها :
اقلام ساختمان ( عرصه و اعیان) شامل 40 مورد بوده که به تدریج طی سال های 1391 الی 1396 جمعا به ارزش تمام شده 115 میلیارد تومن در سطح تهران و شهرستان ها جهت گسترش فعالیت های تجاری خریداری گردیده است .چنانچه  ارزش بهای تمام شده را در ضریب تقریبی 3 ضرب کنیم ارزش روز ساختمان ها حدودا 345 میلیارد تومن برآورد که با در نظر گرفتن ارزش فروش دو واحدساختمان واگذار شده در آذر و دی ماه 98 جمعا 382 میلیارد تومن می باشد .

🔸 محاسبه مازاد زمین و ساختمان :
ارزش تمام شده 270 میلیارد تومن
ارزش روز برآوردی 752 میلیارد تومن
♣️مازاد بخش زمین و ساختمان 482 میلیارد تومن .
👈 با توجه به برنامه هیات مدیره جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها  بنابراین امکان تحقق  137درصد افزایش سرمایه از این محل متصور می باشد.

🔷 محاسبه ناو شرکت :
مازاد املاک 482 میلیارد تومن
مازاد سرمایه گذاری ها 760 میلیارد تومن
ارزش ویژه 550 میلیارد تومن
جمع کل 1792 میلیارد تومن در حالیکه که ارزش بازار شرکت بیش از 5400 میلیارد تومن می باشد. از این حیث فاصله زیاد ارزش بازار با ناو تقریبی شرکت قابل توجیه نیست.

🔺مقایسه ارزش بازار کوثر با چند شرکت بزرگ بیمه ای :
ارزش بازار کوثر 5400 میلیارد تومن
ارزش بازار پارسیان 2100 میلیارد تومن
ارزش بازار بپاس 4400 میلیارد تومن
ارزش بازار آسیا 1800
میلیارد تومن
👈 باید گفت نماد کوثر بالاترین ارزش مارکت در صنعت بیمه را دارد و این رقم از ارزش شرکتهای بیمه با سابقه طولانی تر نیز بیشتر است.

🔷بررسی صورت سود و زیان :
▪️حق بیمه صادره ( تولید شده):
سال 1393 مبلغ 719 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 802 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 1016 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 1124 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 1540 میلیارد تومن
6 ماهه سال 1398 مبلغ 1390 میلیارد تومن
👈 نرخ رشد سالانه 19 درصد

▪️هزینه خسارت :
سال 1393 مبلغ 426 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 536 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 714 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 774 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 993 میلیارد تومن
6 ماهه سال 1398 مبلغ 593 میلیارد تومن
👈هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست بلکه از طریق محاسبه ضریب یا نسبت خسارت تفسیر می شود.

🔸ضریب خسارت : (حاصل مبلغ هزینه خسارت تقسیم بر حق بیمه تولید شده)
سال 1393 برابر 59 درصد
سال 1394 برابر 67 درصد
سال 1395 برابر 70 درصد
سال 1396 برابر 69 درصد
سال 1397 برابر 64 درصد
6 ماهه سال 1398 برابر 43 درصد

👈بخشی از ضریب خسارت برآوردی مدیریت هست . ضریب 43 درصد یعنی از هر بیمه نامه 43 درصد منجر به پرداخت خسارت خواهد شد . متوسط ضریب خسارت 5 سال اخیر  66 درصد می باشد.کاهش این ضریب در عملکرد 6 ماهه 98 بدلیل حجم قابل ملاحظه قراردادهای جدید می باشد که هنوز زمان آن منقضی نگردیده لذا این کاهش در نرخ با احتمال زیاد در دوره های بعدی تعدیل می گردد.

🔸نسبت خسارت :(حاصل مبلغ خسارت پرداختی به حق بیمه تولید شده)
سال 1393 برابر 47 درصد
سال 1394 برابر 62 درصد
سال 1395 برابر 69 درصد
سال 1396 برابر 68 درصد
سال 1397 برابر 59 درصد
6 ماهه سال 1398 برابر 41 درصد
👈 این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد . میانگین 5 سال اخیر 60 درصد می باشد . کاهش این نسبت در عملکرد 6 ماهه 98 با احتمال زیاد در دوره های بعدی اصلاح می گردد . در هر حال این کاهش نرخ در سال جاری اثر مثبت بر سودآوری شرکت دارد .

🔸فاصله بین ضریب و نسبت خسارت :
سال 1393 برابر 13 درصد
سال 1394 برابر 5 درصد
سال 1395 برابر 2 درصد
سال 1396 برابر 1 درصد
سال 1397 برابر 5 درصد
6 ماهه سال 1398 برابر 1 درصد
👈 هر چه فاصله کمتر بهتر است .افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای برآورد مدیریت است . معمولا در گزارشات میاندوره ای فاصله اعداد پرت می شود که نشان از کتمان سود توسط شرکت ها دارد. خوشبختانه در این شرکت چنین چیزی مشاهده نمی گردد.

▪️درآمدهای سرمایه گذاری  :
سال 1393 مبلغ 32 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 63 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 66 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 123 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 302 میلیارد تومن
6 ماهه سال 1398 مبلغ 82 میلیارد تومن
👈 نرخ رشد سالانه 49 درصد  که بسیار مناسب است .

▪️سود عملیاتی  :
سال 1393 مبلغ 38 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 52 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 13 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 70 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 150 میلیارد تومن
6 ماهه سال 1398 مبلغ 153 میلیارد تومن
👈 سود عملیاتی از این حیث اهمیت دارد که شامل سود تسعیر ارز نمی شود.
👈 دلیل کاهش سود سال 1396 مربوط به اقلام استثنایی  بوده  . در این سال حسابرسی بیمه و تسویه مالیاتی سنوات قبل جمعا به مبلغ 11 میلیارد تومن انجام شد.
👈 متوسط نرخ رشد 41 درصد

▪️سود خالص  :
سال 1393 مبلغ 38 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 52 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 13 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 73 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 184 میلیارد تومن
6 ماهه سال 1398 مبلغ 125 میلیارد تومن
👈 افت شدید سود در سال 95 عمدتا بدلیل افزایش ضریب خسارت تا سطح 70 درصد می باشد.
👈از سود خالص سال 97 مبلغ 19 میلیارد تومن مربوط به سود تسعیر ارز می باشد که نسبت به کل سود چندان با اهمیت نیست. رشد سود در سال 97 عمدتا مربوط به درآمدهای سهام ( فروش سهام + افزایش سود مجامع) بوده است . این رویه در سال 98 با عرضه سهام وغدیر همچنان ادامه دارد.
👈 رشد سود آوری در 6 ماهه اول 98 عمدتا مربوط به کاهش ضریب خسارت می باشد.

🔷آخرین ترکیب پرتفوی بیمه ای : 9 ماهه 98
زندگی  19 درصد
ثالث 27 درصد
درمان 19 درصد
سایر رشته ها 65 درصد

🔸نسبت خسارت هر رشته: 9 ماهه 98
زندگی 45 درصد
شخص ثالث 69 درصد
درمان  58 درصد

🔸تفسیر صورت سود و زیان : همانطور که بررسی شد آهنگ رشد تولید حق بیمه سالانه 19 درصد و از طرفی نسبت خسارت در سطح 60 درصد ثابت می باشد. بنابراین فاکتور اصلی در رشد سود آوری افزایش در تولید حق بیمه می باشد.که خوشبختانه عملکرد سال 97 و 6 ماهه اول 98 نشان از بازاریابی مناسب این شرکت دارد. اگرچه این بازار مختص نیروی های مسلح می باشد لیکن هماهنگی بین نیروها و ارجاع به بیمه کوثر کار چندان آسانی نیست .در هر حال از این جنبه شرکت عملکرد موفقی داشته . دومین فاکتور سود آوری شرکت مربوط به سرمایه گذاری ها بوده که انتخاب درست پرتفوی سهام و خرید 3.3 درصد سهام ارزشمند وغدیر منجر به رشد درآمدهای سرمایه گذاری از این محل گردیده که ما نتایج آن را در سال 97 و 98 می بینیم . تنها نقطه ضعف شرکت در عدم وصول طلب های بیمه ای بوده که عمدتا مربوط  همان مشتریان وابسته (نیر
وهای مسلح و نهاد های عمومی) شرکت می باشد.شرکت فاقد هزینه های مالی بوده و نسبت هزینه های اداری به حق بیمه بین 5 تا 6 درصد می باشد . در مجموع روند عملکردی شرکت مناسب ارزیابی می شود.

📌عملکرد شرکت های بیمه ای بسیار متاثر از ضریب نفود بیمه در کشور است . این ضریب در ایران 2.38 و در جهان 6.1 درصد می باشد .طبق گزارشات اعلامی در طول یک دهه گذشته ضریب نفوذ بیمه از حدود 1.2 به 2.38 در سال 1397 رسیده است یعنی از رشد سالانه حدود 8 درصد برخوردار بوده است.

🔺روند EPS  :
سال 1393 مبلغ 271 ریال
سال 1394 مبلغ 321 ریال
سال 1395 مبلغ 95 ریال
سال 1396 مبلغ 239 ریال
سال 1397 مبلغ 735 ریال

🔺روند DPS  :
سال 1393 مبلغ 220 ریال
سال 1394 مبلغ 280 ریال
سال 1395 مبلغ 90 ریال
سال 1396 مبلغ 180 ریال
سال 1397 مبلغ 200 ریال

🔺نسبت تقسیم سود   :
سال 1393 رقم 81 درصد
سال 1394 رقم 87 درصد
سال 1395 رقم 94 درصد
سال 1396 رقم 75 درصد
سال 1397 رقم 27 درصد
👈 سال 97 رشد سود آوری منجر به رشد سود نقدی نشد. به نظر می رسد با توجه به شرایط طلب های شرکت و نیاز مالی برای ساخت ساختمان مرکزی جدید نسبت تقسیم سود برای سال های آتی همچنان پایین بماند.

🔴👈👈 جمع بندی : همانطور که بررسی شد شرایط بنیادی بیمه کوثر مناسب  ارزیابی شد .طی سال مالی 97 و 98 قرارداد های بسیار خوبی با ارگان های وابسته به نیروهای مسلح که البته از سهامداران شرکت نیز می باشند منعقد گردیده که نشان از مدیریت بازاریابی خوب شرکت دارد . از طرف دیگر سرمایه گذاری های شرکت در بازار بورس نیز مناسب بوده و  درآمدهای خوبی برای شرکت داشته است .بنابراین با این روند دستیابی به سود 100 تومنی با سرمایه جدید برای سال 98 از دسترس دور نیست . در این بررسی همچنین به ارزیابی املاک از دید افزایش سرمایه پرداختیم که نتایج پتانسیل 137درصدی از این محل را نشان می دهد . در نگاهی دیگر ناو شرکت را  محاسبه و به رقم تقریبی  1792 میلیارد تومن رسیدم که با ارزش بازار 5400 تومنی شرکت اختلاف زیاد دارد .شایان ذکر است که ارزش شرکت در طول یک سال نیم گذشته بیش از 11 برابر رشد داشته بطوریکه در حال حاضر بیشترین ارزش مارکت در صنعت بیمه متعلق به کوثر می باشد در حالیکه شرکتهای بزرگتر و باسابقه تر ارزش های مارکت کمتری نسبت به کوثر دارند. در مجموع باید گفت ضمن تایید شرایط بنیادی شرکت ، قیمت های فعلی برای خرید این سهم جذاب نیست .

98/10/23
برچسب‌ها: کوثر, بیمه کوثر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا