تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی بپاس – شرکت بیمه پاسارگاد 

بپاس
شرکت بیمه پاسارگاد 

🔷 کلیات : سال 1385 تاسیس شد – آخرین سرمایه 340 میلیارد تومن – ارزش بازار 2260 میلیارد تومن – دومین شرکت بیمه خصوصی بعد از بیمه پارسیان هست – تعداد پرسنل 1001 نفر – تعداد شعب 82  – تعداد نمایندگان 2716 – سهامدار عمده بانک پاسارگاد – سال مالی 29 اسفند هر سال
👈سهم از بازار بیمه کشور 4.7 درصد – سطح توانگری یک با رتبه 122

🔷بررسی ترازنامه : منتهی به 29 اسفند 1397
▪️جمع کل دارایی ها 5010 میلیارد تومن شامل :
سرمایه گذاری در سهام ، اوراق مشارکت ، سپرده  2823 میلیارد تومن
طلب 694 میلیارد تومن
حساب های اتکایی 1084 میلیارد تومن . با طرفیت ذخایر بیمه در چپ ترازنامه
دارایی ثابت 325 میلیارد تومن
👈 93 درصد دارایی های ثابت شامل زمین و ساختمان است .
👈 بپاس یک پروژه ساختمانی در خیابان دامن افشار (بالاتر از میدان ونک ) دارد که تا پایان 97 حدودا 12 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سال 1400 تکمیل می شود . قرار است ساختمان دفتر مرکزی به این محل منتقل شود . پروانه ساخت 21000 متر در 17 طبقه اخذ شده . برآورد کل پروژه 278 میلیارد تومن که 53 میلیارد تومن تا پایان 97 هزینه شده .

🔵 ترکیب سرمایه گذاری ها :
🔺سپرده ریالی 57 درصد مبلغ 1606 میلیارد تومن- عمدتا در بانک پاسارگاد سپرده شده
🔺سپرده ارزی 11 درصد مبلغ 297 میلیارد تومن
👈سپرده ارزی شامل 13.34 میلیون یورو + 16.71 میلیون دلار که به ترتیب با نرخ های 10596 و 9337 تومن تسعیر شدند.
🔺اوراق مشارکت و صندوق ها 9 درصد مبلغ 237 میلیارد تومن
🔺سهام های مختلف 20 درصد مبلغ 578 میلیارد تومن
👈 حدود 220 میلیارد تومن از مبلغ فوق در شرکتهای تابعه بانک پاسارگاد  و مابقی در شرکتهای بورسی و فرابورسی سرمایه گذاری  شده .شرکتهای تابعه بانک پاسارگاد شامل :
1)چکاد توانگری 27 میلیارد تومن
2) نسیم سلامت پاسارگاد 40 میلیارد تومن
3) سرمایه گذاری پارس آریان 59 میلیارد تومن
4) مبنای خاورمیانه 15 میلیارد تومن
5) خانه مدرن اساطیر پاسارگاد 45 میلیارد تومن
6) توسعه انبوه سازی پاسارگاد 2.5 میلیارد تومن
7) قرارداد مشارکت با فناپ 30 میلیارد تومن
🔺املاک 3 درصد مبلغ 3 میلیارد تومن
👈 املاک شامل :
1)پروژه خیابان مولوی ارومیه : زمین 2513 متر – قرار است یک مجتمع تجاری اداری که شامل 4220 متر تجاری و 3684 متر اداری باشد با ارزش برآوردی 114 میلیارد تومن ساخته شود . در حال حاضر 37 میلیارد تومن هزینه شده.
2)پروژه مجمتع پارسه واقع در اتوبان شهید خرازی تهران به متراژ 4962 متر که تا کنون 20 میلیارد تومن هزینه شده
3) پروژه وردآورد منطقه 22 تهران به متراژ 2158 متر که تاکنون 17 میلیارد تومن هزینه شده.

▪️جمع کل بدهی ها 4343 میلیارد تومن که رقم عمده آن ذخایر بیمه به مبلغ 3347 میلیارد تومن هست.که مبلغ 2941 میلیارد تومن مربوط به ذخایر بیمه زندگی و 388 میلیارد تومن غیر زندگی می باشد.
📌 در خصوص آشنایی با مباحث شرکت های بیمه ای به پست آموزشی در این زمینه مراجعه کنید.

▪️ارزش ویژه 667 میلیارد تومن شامل :
سرمایه 340.2 میلیارد تومن
سود انباشته 260 میلیارد تومن
اندوخته سرمایه ای 32 میلیارد تومن
👈 برنامه افزایش سرمایه از 340 به 510 معادل 50 درصد در دستور است .

🔷بررسی صورت سود و زیان :
▪️حق بیمه صادره ( تولید شده):
سال 1393 مبلغ 716 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 858 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 1139 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 1621 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 2303 میلیارد تومن
👈 نرخ رشد سالانه 33 درصد

▪️هزینه خسارت :
سال 1393 مبلغ 287 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 441 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 478 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 648 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 839 میلیارد تومن
👈هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست بلکه از طریق محاسبه ضریب یا نسبت خسارت تفسیر می شود.

🔸ضریب خسارت : (حاصل مبلغ هزینه خسارت تقسیم بر حق بیمه تولید شده)
سال 1393 برابر 40 درصد
سال 1394 برابر 51 درصد
سال 1395 برابر 42 درصد
سال 1396 برابر 40 درصد
سال 1397 برابر 36 درصد
👈بخشی از ضریب خسارت برآوردی مدیریت هست . ضریب 36 درصد یعنی از هر بیمه نامه 36 درصد منجر به پرداخت خسارت خواهد شد . متوسط ضریب خسارت بپاس 42 درصد می باشد.

🔸نسبت خسارت :(حاصل مبلغ خسارت پرداختی به حق بیمه تولید شده)
سال 1393 برابر 37 درصد
سال 1394 برابر 45 درصد
سال 1395 برابر 41 درصد
سال 1396 برابر 34 درصد
سال 1397 برابر 33 درصد
👈 این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد . همانطور که مشخص است روند نسبت خسارت نزولی بوده که برای یک شرکت بیمه کاملا مطلوب است.

🔸فاصله بین ضریب و نسبت خسارت :
سال 1393 برابر 3 درصد
سال 1394 برابر 6 درصد
سال 1395 برابر 1 درصد
سال 1396 برابر 6 درصد
سال 1397 برابر 4 درصد
👈 فاصله معقول است . معمولا در گزارشات میاندوره ای فاصله اعداد پرت می شود که نشان از کتمان سود توسط شرکت ها دارد.

▪️درآمدهای سرمایه گذاری  :
سال 1393 مبلغ  86 میلیارد تومن
سال 1394 م
بلغ 113 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 163 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 248 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 427 میلیارد تومن
👈 نرخ رشد 48 درصد  که بسیار مناسب است .

▪️سود عملیاتی  :
سال 1393 مبلغ 60 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 13 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 52 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 37 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 94 میلیارد تومن
👈 سود عملیاتی از این حیث اهمیت دارد که شامل سود تسعیر ارز نمی شود.
👈 دلیل کاهش سود سال 1396 مربوط به اقلام استثنایی  بوده  . در این سال حسابرسی بیمه و تسویه مالیاتی سنوات قبل جمعا به مبلغ 11 میلیارد تومن انجام شد.
👈 متوسط نرخ رشد 12 درصد

▪️سود خالص  :
سال 1393 مبلغ 60 میلیارد تومن
سال 1394 مبلغ 49 میلیارد تومن
سال 1395 مبلغ 73 میلیارد تومن
سال 1396 مبلغ 84 میلیارد تومن
سال 1397 مبلغ 302 میلیارد تومن
👈از سود خالص سال 97 مبلغ 201 میلیارد تومن مربوط به سود تسعیر ارز می باشد.

🔷آخرین ترکیب پرتفوی بیمه ای :
زندگی (اندوخته دار) 54 درصد
شخص ثالث 19 درصد
درمان 8 درصد
سایر رشته ها 19 درصد
👈 استراتژی مدیریت افزایش سهم رشته زندگی نسبت به سایر رشته ها می باشد. در سال 1393 سهم رشته زندگی 26 درصد بود که در سال 1397 به رقم 54 درصد رسیده است .
👌نکته : کمتر شرکت بیمه ای تا این حجم از پرتفو را به رشته زندگی اختصاص داده است .
🔸نسبت خسارت هر رشته: سال 97
زندگی 9 درصد
شخص ثالث 85 درصد
درمان  58 درصد
سایر رشته ها 34 درصد
👈 در حال حاضر کمترین نسبت خسارت مربوط به رشته زندگی است. اما کم بودن این نسبت بی دلیل نیست و بایستی به شرایط خاص این رشته توجه داشت :
⭕️ نکات مهم رشته زندگی ( اندوخته دار) :
1) بین رشته عمر و  عمر و تامین آتیه تفاوت اساسی است . رشته عمر اگر چه در رسته زندگی گنجانده شده اما ریسک آن همانند سایر رشته های غیر زندگی می باشد. اما رشته عمر و تامین آتیه رشته جدیدی است که بانک پاسارگاد در این رشته پیشروست .
2)در بیمه نامه عمر و تامین آیته شخص متقاضی مبلغی را همه ماهه (یا سالانه) به بیمه گر پرداخت و در نهایت تمام این پول + بهره را در سررسید بصورت یکجا دریافت و  مبلغی را نیز به صورت  مستمری ماهانه از بیمه گر پس می گیرد (کاملا شبیه به بیمه بازنشستگی )ضمن اینکه در صورت فوت ، وراث از تمام حقوق بیمه عمر نیز برخوردار خواهند شد.
3) این نوع بیمه نامه معمولا  به صورت قراردادهای بلندمدت (10 سال به بالا) تنظیم می شوند و تا شروع زمان بازپرداخت ، شرکت بیمه فقط دریافت کننده وجه می باشد مگر اینکه شخص بیمه گذار در این فاصله فوت کند.
4) بنابراین شرکت بیمه بایستی کلیه این وجوه دریافتی را بطور مناسب سرمایه گذاری و بازده بیشتر از نرخ مندرج در قرارداد کسب کند. ضمن اینکه حق توزیع این سود را بین سهامداران خود ندارد .در غیر این صورت در سررسید با مشکلات شدید نقدینگی مواجه خواهد شد.

5) این بخش از فعالیت های بیمه ای کاملا شبیه به فعالیت بانکی است . و متاسفانه حسابداری و گزارشگری شرکتهای بیمه در این مورد کاملا غیر شفاف و حتی استاندارد حسابداری در این زمینه تاکنون تدوین نگردیده .و شرکتهای بیمه بجای اینکه این وجوه را جدای از بیمه نامه های دریافتی طبقه بندی کنند همانند سایر بیمه نامه ها طبقه بندی می کنند . بطور مثال کل وجوهی را که در طول سال از اشخاص می گیرند بعنوان درآمد صدور بیمه نامه در صورت سود و زیان منعکس و برای خنثی کردن این درآمد بلافاصله ذخیره بیمه را از آن کم می کنند. ( عملی که شرکت را در معرض پرداخت مالیات اضافه قرار می دهد)
👈 سال 1397 کل بیمه نامه های بپاس 2303 میلیارد تومن بود . از این رقم 1241 میلیارد تومن آن مربوط به جذب سپرده های رشته عمر و تامین آتیه بود .(معادل 54 درصد) . در واقع این وجوه درآمد نبوده و در آینده عینا بعلاوه سود آن بایستی بازپرداخت گردند.
6) اما چطور می شود از میزان جذب سپرده های این رشته در ترازنامه شرکت های بیمه مطلع شد. متاسفانه همانطور که قبلا نیز گفته شد در این زمینه هیچ استاندارد حسابداری تاکنون تدوین نشده و شرکت های بیمه همانند سایر رشته های بیمه (بیمه نامه های یکساله) با آن رفتار می کنند. برای رد گیری این نوع بیمه نامه می توان به سرفصل ذخایر بیمه (عاید نشده ) سمت چپ ترازنامه و در یادداشتهای آن در بخش بیمه زندگی مراجعه کرد .
👈 طبق ترازنامه اسفندماه 97 بپاس میزان ذخیره بیمه زندگی ( یا بهتر بگوییم سپرده های جذب شده از سرمایه گذاران) تا این تاریخ 2941 میلیارد تومن بوده است. اینکه این رقم شامل سود نیز می باشد یا خیر متاسفانه شفافیت لازم را ندارد.
7) و کلام آخر اینکه تا زمان سررسید قراردادهای تامین آتیه ( احتمالا 5 سال بعد)  شرکت  از این محل به سود های خوبی خواهد رسید  و  هیچ ریسکی متوجه شرکت نیست  و صرفا بایستی سیاست های سرمایه گذاری و تقسیم سود رصد شود . هر گونه کاهش در نرخ های بازدهی و یا تقسیم سود نقدی بدون در نظر گرفتن این موضوع موجب افزایش ریسک خواهد شد.

🔷برآورد سود سال 1398
🔺مفروضات
1) تولید حق بیمه با رشد 33 درصد نسبت به سال 1397
2)هزینه حق بیمه اتکایی تهاتر با خسارت اتکایی
3)هزینه خسارت بر اساس ضریب خسارت 37 درصد
4)ترکیب پرتفوی : زندگی 60 درصد و غیر زندگی 40 درصد
5)سایر هزینه های بیمه 6 درصد حق بیمه تولیدی
6)هزینه کارمزد 12 درصد حق بیمه تولیدی
7)درآمد سرمایه گذاری با نرخ رشد 40 درصد با توجه به منابع حاصل از بیمه زندگی
8) هزینه های عمومی اداری مبنا سال 1397 بعلاوه 40 درصد رشد
9)با توجه به معافیت مالیاتی  درآمدهای سرمایه گذاری ، نرخ مالیات صفر
10) سایر درآمدها مبلغ ثابت 20 میلیارد تومن

🔺محاسبات
حق بیمه صادره 3063 میلیارد تومن
➕درآمد حق بیمه 1411 میلیارد تومن
➖هزینه خسارت 1133 میلیارد تومن
➖هزینه کارمزد 367 میلیارد تومن
➖سایر هزینه های بیمه ای 184 میلیارد تومن
➕درآمد سرمایه گذاری 598 میلیارد تومن
➖هزینه های عمومی اداری 208 میلیارد تومن
➕سایر درآمدها 20 میلیارد تومن
♣️سود خالص  برابر 👈👈 137 میلیارد تومن تقسیم بر تعداد سهام 3.402 میلیارد سهم EPS برابر با 👈👈 40 تومن

قیمت فعلی بپاس 665 تومن بنابراین پی یی تحلیلی سهم 16.6 مرتبه که بسیار بالاست.

🔷 بررسی روند قیمت سهم :
فروردین سال 1391 با قیمت 212 تومن کشف قیمت شد . نوسانات سهم کاملا مدیریت شده و تحت اختیار بانک پاسارگاد بوده همه ساله افزایش سرمایه زیر 100 درصد بصورت ترکیبی از محل انباشته و مطالبات یا آورده  و متوسط توزیع سود نقدی 56 درصد داشته بطوریکه قیمت در انتهای سال 1396 باز هم در محدوده  225 تومن  در نوسان بود. اما نکته جالب اینکه بازدهی سهم از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1396 بطور تقریبی 600 درصد بوده (سالانه 100 درصد!). و نکته قابل توجه سهم اینکه پی یی سهم همواره در محدوده 7.5 تا 9.5 مدیریت شده .
اما سال 1397 سالی متفاوت برای سهم بود . جهش دلار و توجه بازار به شرکت های بیمه ای از حیث دارایی های ارزی باعث شد قیمت از محدوده 225 تومن حرکت پر قدرت صعودی داشته و در مهر ماه 97 به قله 528 تومن صعود کند .بعد از یک اصلاح کوتاه تا محدوده 400 و  حتی با تحقق 33 درصد افزایش سرمایه از محل انباشته توانست به روند مسیر صعودی ادامه و به نقطه فعلی در محدوده 665 تومن قبل از مجمع سال 97 برسد.
👈 بنظر توزیع سود زیر 50 درصد و همچنین تحقق زود هنگام افزایش سرمایه 50 درصدی از برنامه مدیران شرکت می باشد.
👈با توجه به پی یی تحلیلی 16.6 مرتبه احتمال اصلاح قیمتی و زمانی زیاد است .

🔺روند EPS  :
سال 1391 مبلغ 430 ریال
سال 1392 مبلغ 535 ریال
سال 1393 مبلغ 529 ریال
سال 1394 مبلغ 336 ریال
سال 1395 مبلغ 279 ریال
سال 1396 مبلغ 330 ریال
سال 1397 مبلغ 887 ریال

🔺روند DPS  :
سال 1391 مبلغ 240 ریال
سال 1392 مبلغ 250 ریال
سال 1393 مبلغ 350 ریال
سال 1394 مبلغ 250 ریال
سال 1395 مبلغ 140 ریال
سال 1396 مبلغ 130 ریال
سال 1397 مبلغ ؟؟ ریال

🔺روند افزایش سرمایه   :
سال 1391 رقم 20 درصد
سال 1392 رقم 20 درصد
سال 1393 رقم 25 درصد
سال 1394 رقم 80 درصد
سال 1395 رقم 25 درصد
سال 1396 — نداشته
سال 1397 رقم 33 درصد
سال 1398 احتمالا 50 درصد

🔴👈👈 جمع بندی : همانطور که بررسی شد بپاس از لحاظ بنیادی کاملا موجه بوده و به استثناء ریسک مربوط به بیمه نامه های تامین آتیه( که آن هم برای سال های دور مطرح می باشد ) از سایر لحاظ ریسکی متوجه شرکت نیست و شرکت کاملا در مسیر رشد بوده  و توانسته جزو چند شرکت بیمه ای برتر قرار بگیرد .بخصوص در  زمینه تولید بیمه نامه  های  تامین آتیه که جزو شرکت های پیشرو می باشد. سال مالی 97 به لحاظ سود آوری برای بپاس سالی خاص بود و باعث رشد سودآوری و  بازدهی فوق العاده سهم شد قیمت های فعلی همچنان در تب ادامه سودآوری سال 97 می باشد.
سود بپاس برای سال 98 با حذف اقلام غیر تکرار مبلغ 40 تومن برآورد شد با قیمت های فعلی  نشان از پی یی تحلیلی بالای سهم  دارد . بنابراین با توجه به گران بودن سهم انتظار می رود روند قیمتی  در بازده میان مدت دستخوش اصلاح زمانی یا قیمتی گردد.

98/03/14
برچسب‌ها: بپاس

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا