آموزش مفاهیم فارکس

شاخص های اقتصادی(7) اطمینان و اعتماد مصرف کننده (CB Consumer Confidence)

اطمینان و اعتماد مصرف کننده (CB Consumer Confidence)

این شاخص توسط انجمن مشاوره تهیه و بطور ماهانه در انتهاي همان ماه اعلام می شود نتایج شاخص از طریق پرسشنامه از 5000 خانوار آمریکای که بطور تصادفی هر ماه انتخاب می شوند تکمیل می گردد هدف این شاخص بدست آوردن اطمینان مصرف کنندگان نسبت به شرایط جاری و آینده می باشد  از خانوار ها درباره وضعیت اشتغال ، شرايط تجارت و بطور كلي وضعيت اقتصادي پرسش مي شود.این شاخص یک نماگر پیشرو محسوب و براي معامگران ارز با اهميت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا