آموزش مفاهیم فارکس

رابطه قیمت اوراق قرضه و نرخ تورم

رابطه قیمت اوراق قرضه و نرخ تورم

همانطور كه در قسمت اول درباره رابطه قيمت اوراق قرضه با نرخ بهره گفتيم در اين قسمت نيز رابطه قيمت اوراق قرضه را با نرخ تورم مرور مي كنيم.

از آنجايي كه سود اوراق قرضه بر اساس درصدي از قيمت اسمي آن پرداخت مي گردد و اصل آن نيز بر اساس مبلغ ثابت در سررسيد پرداخت مي گردد بنابراين چنانچه در كشور تورم وجود داشته باشد از لحاظ ارزش زماني پول سود دريافتي و اصل آن به ميزان تورم كمتر خواهد بود بنابراين وجود تورم و يا انتظارات تورمي بر قيمت اوراق قرضه اثر كاهشي خواهد داشت به عبارتي انتظارات تورمي منجر به كاهش قيمت اوراق قرضه (به عبارتي افزايش بازدهي اوراق قرضه) و همچنين چنانچه انتظار برود كه در آينده تورم كاهشي خواهد شد باعث افزايش قيمت اوراق قرضه (به عبارتي كاهش بازدهي اوراق قرضه) مي گردد.

اما نكته ديگري كه بايد به آن نيز توجه كرد اثر تورم بر سياست هاي بانك مركزي است مثلا چنانچه در اقتصاد تورم نا متعارف (بيشتر از هدف بانك مركزي) وجود داشته باشد آنگاه بانك مركزي براي مقابله با آن اقدام به افزايش نرخ بهره مي كند همانطور كه قبلا هم توضيح داديم بالا رفتن نرخ بهره باعث كاهش قيمت اوراق قرضه مي گردد و بالعكس . بنابراين وجود تورم به واسطه تاثير گذاري آن بر نرخ بهره بر قيمت اوراق قرضه اثر گذار مي باشد.

نکته:

تورم در اقتصاد در سه مقطع شناسایی میشود

  1. اولین مرحله تورم در بخش مواد اولیه ظاهر می شود بهترین شاخص برای این مرحله شاخص CRB دفتر پژوهش کالا می باشد
  2. دومین مرحله در بخش تولید ظاهر می شود که به شاخص  (Producers Price Index (PPI معروف است .
  3. و در انتها در بخش مصرف ظاهر می شود که همان (Consumer Price Index (CPI مي باشد.

باید توجه داشت که بیشترین تاثیر بر روی قیمت اوراق قرضه از طرف شاخص CRB می باشد

نكته :در سال 1997 دولت آمريكا اقدام به انتشار اوراق قرضه ضد تورم نمود كه به اختصار به آن TIPS (Treasury Inflation Protection Securities) مي گويند سود اين اوراق بر اساس نرخ تورم تعديل مي گردد.

نتيجه : بطور خلاصه با بالا رفتن انتظارات تورمی و یا تورم قيمت اوراق قرضه كاهش (بازدهي اوراق قرضه افزايش) و با پايين آمدن انتظارات تورمی ویا تورم قيمت اوراق قرضه افزايش (بازدهي اوراق قرضه كاهش ) مي يابد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا