Grid Layout Templates

قیمت های جهانی

قیمت جهانی سیمان

قیمت جهانی سیمان جدول قیمت های جهانی سیمان تاریخ  نام کشور واحد  قیمت به ارز نام  ارز نرخ ارز به ریال قیمت به ریال…
قیمت جهانی سیمان
قیمت جهانی سیمان

قیمت جهانی سیمان

question_answerبدون دیدگاه
قیمت جهانی سیمان جدول قیمت های جهانی سیمان تاریخ  نام کشور واحد  قیمت به ارز نام  ارز نرخ ارز به ریال قیمت به ریال فروردین ۱۴۰۰ هند تن ۸۴ دلار…
بررسی شاخص تورم در ایران

بررسی شاخص تورم در ایران

 🔷 هر سه نرخ با اهمیت اند . نرخ تورم ماهانه شاخص پیشرو بوده و تورم های نقطه به نقطه و سالانه را تشکیل می دهد . از این نظر…
قیمت جهانی سیمان

قیمت جهانی سیمان

قیمت جهانی سیمان جدول قیمت های جهانی سیمان تاریخ  نام کشور واحد  قیمت به ارز نام  ارز نرخ ارز به ریال قیمت به ریال فروردین ۱۴۰۰ هند تن ۸۴ دلار…

بررسی شاخص تورم در ایران

 🔷 هر سه نرخ با اهمیت اند . نرخ تورم ماهانه شاخص پیشرو بوده و تورم های نقطه به نقطه و سالانه را تشکیل می دهد . از این نظر…
بررسی شاخص تورم در ایران

قیمت جهانی سیمان

قیمت جهانی سیمان جدول قیمت های جهانی سیمان تاریخ  نام کشور واحد  قیمت به ارز نام  ارز نرخ ارز به ریال قیمت به ریال فروردین ۱۴۰۰ هند تن ۸۴ دلار…
قیمت جهانی سیمان

بررسی شاخص تورم در ایران

تحلیل کلان
question_answer۰
بررسی شاخص تورم در ایران
 🔷 هر سه نرخ با اهمیت اند . نرخ تورم ماهانه شاخص پیشرو بوده و تورم های نقطه به نقطه و سالانه را تشکیل می دهد . از این نظر نرخ تورم ماهانه ارجحیت بیشتری برای فعالان بازار دارد. با توجه به نرخ ۴۴ درصدی سالانه تورم ایران از نوع…

قیمت جهانی سیمان

قیمت های جهانی
question_answer۰
قیمت جهانی سیمان
قیمت جهانی سیمان جدول قیمت های جهانی سیمان تاریخ  نام کشور واحد  قیمت به ارز نام  ارز نرخ ارز به ریال قیمت به ریال فروردین ۱۴۰۰ هند تن ۸۴ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۲۱,۸۴۰,۰۰۰ فروردین ۱۴۰۰ کوبا کیسه ۵۰ کیلویی ۱۰ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ مرداد ۱۴۰۰ منطقه اروپا تن ۵۷ یورو ۳۰۰,۰۰۰…

بررسی شاخص تورم در ایران

 🔷 هر سه نرخ با اهمیت اند . نرخ تورم ماهانه شاخص پیشرو بوده و تورم های نقطه به نقطه و سالانه را تشکیل می دهد . از این نظر نرخ تورم ماهانه ارجحیت بیشتری برای فعالان بازار دارد. با توجه به نرخ ۴۴ درصدی سالانه تورم ایران از نوع افسار گسیخته می باشد. با توجه به برآوردی های صورت گرفته از کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت در سال ۱۴۰۰ شرایط تورمی کشور در وضعیت بحرانی قلمداد می گردد.

تحلیل بین بازاری

کاهش ماهانه رشد شاخص قیمت ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اندکی امیدواری در کنترل نرخ های تورم ایجاد کرده بود که با رشد مجدد آن در خرداد ماه همچنان چشم انداز سال ۱۴۰۰ را ملتهب نشان می دهد. بنایراین انتظار داریم رشد شاخص قیمت ها منجر به افزایش سودآوری شرکت های تولیدی (خصوصا ریالی) گردد. بخصوص شرکت های که دارای موجودی های بیشتر کالا در انبار می باشند.  بنابراین این موضوع می تواند بر روند بازار سهام مثبت ارزیابی گردد. برای شرکت های دلاری محور تا زمانیکه نرخ دلار در سطوح ثابتی توسط بانک مرکزی کنترل می گردد درایور سودآوری آنها نرخ های جهانی می باشد.

تعریف تورم

در متون اقتصادی، تورم (Inflation) به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم را می‌توان افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید می‌شود و تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را بر هم می‌زند.

انواع تورم

در نظریه‌های اقتصادی سه دسته بندی اصلی برای تورم ترسیم شده که شامل تورم خزنده، شدید و بسیار شدید می‌شود.

 1. تورم خزنده:منظور از تورم خزنده، تورمی است که در آن قیمت‌ها به طور آرام و خفیف شروع به افزایش می‌کنند. در این نوع از تورم، قیمت‌ها در طول سال نهایت تا سقف ۸% رشد خواهند کرد.
 2. تورم شدید:تورم شدید، تازنده یا شتابان، تورمی است که با سرعت بیشتری باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. این تورم در طول سال بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تعریف شده است.
 3. تورم بسیار شدید:تورم شدید به معنای دو برابر شدن قیمت‌ها در طول شش ماهه سال است یا تورمی که تنها در عرض یک ماه، اجناس را ۵۰% افزایش قیمت داده. از این نوع تورم، با عناوینِ تورم افسارگسیخته، ابر تورم یا حتی فوق تورم هم یاد می‌کنند.

عوامل رشد و تشدید تورم

  • رشد نقدینگی – مانند رشد پایه پولی یا سیاست های انبساطی بانک مرکزی
  • رشد بی‌رویه قیمت ارز – ناشی از ریالی کردن درآمدهای ارزی دولت
  • هر عاملی که باعث تضعیف تولید شود مانند تحریم ها ، مقررات دست و پاگیر، مالیات های غیر عادلانه و …
  • کاهش قیمت نفت و جبران کسری بودجه دولت از محل بانک مرکزی

پایان

 

بررسی نرخ تورم

نمودار زیر روند نرخ تورم در سه مقطع ماهانه ، نقطه به نقطه و سالانه را نشان می دهد.

مقایسه روند نرخ تورم در سه مقطع ماهانه ، نقطه به نقطه و سالانه

🔷 بر اساس آخرین آمار منتشره مربوط به آبان ماه ۱۴۰۰در وب سایت مرکز آمار ایران 

 • 🔸تورم ماهانه 👈 ماهانه ۲٫۴۱ درصد
 • 🔸تورم نقطه به نقطه 👈 ۳۵٫۶درصد
 • 🔸تورم سالانه 👈 ۴۴٫۴ درصد

 🔷 هر سه نرخ با اهمیت اند . نرخ تورم ماهانه شاخص پیشرو بوده و تورم های نقطه به نقطه و سالانه را تشکیل می دهد . از این نظر نرخ تورم ماهانه ارجحیت بیشتری برای فعالان بازار دارد. با توجه به نرخ ۴۴ درصدی سالانه تورم ایران از نوع افسار گسیخته می باشد. با توجه به برآوردی های صورت گرفته از کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت در سال ۱۴۰۰ شرایط تورمی کشور در وضعیت بحرانی قلمداد می گردد.

تحلیل بین بازاری

کاهش ماهانه رشد شاخص قیمت ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اندکی امیدواری در کنترل نرخ های تورم ایجاد کرده بود که با رشد مجدد آن در خرداد ماه همچنان چشم انداز سال ۱۴۰۰ را ملتهب نشان می دهد. بنایراین انتظار داریم رشد شاخص قیمت ها منجر به افزایش سودآوری شرکت های تولیدی (خصوصا ریالی) گردد. بخصوص شرکت های که دارای موجودی های بیشتر کالا در انبار می باشند.  بنابراین این موضوع می تواند بر روند بازار سهام مثبت ارزیابی گردد. برای شرکت های دلاری محور تا زمانیکه نرخ دلار در سطوح ثابتی توسط بانک مرکزی کنترل می گردد درایور سودآوری آنها نرخ های جهانی می باشد.

تعریف تورم

در متون اقتصادی، تورم (Inflation) به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم را می‌توان افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید می‌شود و تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را بر هم می‌زند.

انواع تورم

در نظریه‌های اقتصادی سه دسته بندی اصلی برای تورم ترسیم شده که شامل تورم خزنده، شدید و بسیار شدید می‌شود.

 1. تورم خزنده:منظور از تورم خزنده، تورمی است که در آن قیمت‌ها به طور آرام و خفیف شروع به افزایش می‌کنند. در این نوع از تورم، قیمت‌ها در طول سال نهایت تا سقف ۸% رشد خواهند کرد.
 2. تورم شدید:تورم شدید، تازنده یا شتابان، تورمی است که با سرعت بیشتری باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. این تورم در طول سال بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تعریف شده است.
 3. تورم بسیار شدید:تورم شدید به معنای دو برابر شدن قیمت‌ها در طول شش ماهه سال است یا تورمی که تنها در عرض یک ماه، اجناس را ۵۰% افزایش قیمت داده. از این نوع تورم، با عناوینِ تورم افسارگسیخته، ابر تورم یا حتی فوق تورم هم یاد می‌کنند.

عوامل رشد و تشدید تورم

  • رشد نقدینگی – مانند رشد پایه پولی یا سیاست های انبساطی بانک مرکزی
  • رشد بی‌رویه قیمت ارز – ناشی از ریالی کردن درآمدهای ارزی دولت
  • هر عاملی که باعث تضعیف تولید شود مانند تحریم ها ، مقررات دست و پاگیر، مالیات های غیر عادلانه و …
  • کاهش قیمت نفت و جبران کسری بودجه دولت از محل بانک مرکزی

پایان

 

قیمت جهانی سیمان

قیمت جهانی سیمان

جدول قیمت های جهانی سیمان

تاریخ  نام کشور واحد  قیمت به ارز نام  ارز نرخ ارز به ریال قیمت به ریال
فروردین ۱۴۰۰ هند تن ۸۴ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۲۱,۸۴۰,۰۰۰
فروردین ۱۴۰۰ کوبا کیسه ۵۰ کیلویی ۱۰ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
مرداد ۱۴۰۰ منطقه اروپا تن ۵۷ یورو ۳۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰
مرداد ۱۴۰۰ مصر تن ۵۸ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۱۵,۰۸۰,۰۰۰
مرداد ۱۴۰۰ مصر( سیمان سفید) تن ۱۵۵ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۴۰,۳۰۰,۰۰۰
مرداد ۱۴۰۰ چین تن ۶۹ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۱۷,۹۴۰,۰۰۰
مرداد ۱۴۰۰ کردستان عراق تن ۱۰۰ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
فروردین ۱۴۰۰ ایران – مصوب دولتی  تن ۱۳ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۳,۳۸۰,۰۰۰
مرداد ۱۴۰۰ ایران – بورس کالا تن ۲۰ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۵,۳۲۲,۰۰۰
مرداد ۱۴۰۰ ایران ( سیمان سفید) تن ۳۶ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۹,۳۷۹,۰۰۰
مرداد ۱۴۰۰ امارات – دوبی – جبل علی کیسه ۵۰ کیلویی ۱۲٫۸ درهم ۷۱,۰۰۰ ۹۰۸,۸۰۰
مرداد ۱۴۰۰ پاکستان کیسه ۵۰ کیلویی ۶۷۰ روپیه ۱,۷۵۰ ۱,۱۷۲,۵۰۰
مرداد ۱۴۰۰ افغانستان تن ۸۰ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
مرداد ۱۴۰۰ پاکستان ( سیمان سفید) کیسه ۵۰ کیلویی ۱۳۳۰ روپیه ۱,۷۵۰ ۲,۳۲۷,۵۰۰
اسفند ۱۳۹۹ آسیای جنوب شرقی کیسه ۵۰ کیلویی ۵٫۲۶ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۱,۳۶۷,۶۰۰

آخرین قیمت های مصوب داخلی

تا قبل از تابستان ۱۴۰۰ قیمت های داخلی سیمان به صورت دستوری تعیین می شد. در حال حاضر با پذیرش سیمان در بورس کالا و الزام تمامی شرکت ها به عرضه تمام محصولات خود در بورس کالا سیمان از قیمت گذاری دستوری خارج شده است. اگر چه با ساز و کار بورس کالا و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بورس کالا باز هم قیمت های داخلی به مراتب از قیمت های منطقه ای و جهانی کمتر است.

آخرین نرخ های مصوب سیمان داخلی در سال ۱۴۰۰

مصوبه خرداد ماه ۱۴۰۰   – مجوز افزایش ۱۲ درصدی بابت هزینه های فروش

مصوبه فروردین ماه ۱۴۰۰

قیمت سیمان داخلی

مصوبه قیمت سیمان سفید در سال ۱۴۰۰
قیمت سیمان سفید
قیمت مصوب سیمان سفید

نرخ های مصوب سیمان در سال ۱۳۹۹

قیمت مصوب سیمان
قیمت مصوب سیمان در تیر ماه ۱۳۹۹

سایت های مرتبط با صنعت سیمان

تحلیل شرکت های سیمانی

 

بررسی شاخص تورم در ایران

بررسی شاخص تورم در ایران

question_answer۰
 🔷 هر سه نرخ با اهمیت اند . نرخ تورم ماهانه شاخص پیشرو بوده و تورم های نقطه به نقطه…
قیمت جهانی سیمان

قیمت جهانی سیمان

question_answer۰
قیمت جهانی سیمان جدول قیمت های جهانی سیمان تاریخ  نام کشور واحد  قیمت به ارز نام  ارز نرخ ارز به…

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست

نمونه کار جذاب

نمونه کار تست
نمونه کار جذاب
نمونه کار با اسلایدر
نمونه کار با اسلایدر ۲
نمونه کار با تصویر بزرگ
نمونه کار با تصاویر پی در پی
نمونه کار با ویدئو
نمونه کار خلاقانه با ویدئو
نمونه کار با گالری
پروژه خلاقانه با گالری
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
error: Alert: Content is protected !!