Blog – Classic (2 columns)

بررسی شاخص تورم در ایران

تحلیل کلان
question_answer۰
بررسی شاخص تورم در ایران
 🔷 هر سه نرخ با اهمیت اند . نرخ تورم ماهانه شاخص پیشرو بوده و تورم های نقطه به نقطه و سالانه را تشکیل می دهد . از این نظر نرخ تورم ماهانه ارجحیت بیشتری برای فعالان بازار دارد. با توجه به نرخ ۴۴ درصدی سالانه تورم ایران از نوع…

قیمت جهانی سیمان

قیمت های جهانی
question_answer۰
قیمت جهانی سیمان
قیمت جهانی سیمان جدول قیمت های جهانی سیمان تاریخ  نام کشور واحد  قیمت به ارز نام  ارز نرخ ارز به ریال قیمت به ریال فروردین ۱۴۰۰ هند تن ۸۴ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۲۱,۸۴۰,۰۰۰ فروردین ۱۴۰۰ کوبا کیسه ۵۰ کیلویی ۱۰ دلار ۲۶۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ مرداد ۱۴۰۰ منطقه اروپا تن ۵۷ یورو ۳۰۰,۰۰۰…

بررسی روند نسبت پی ئی بازار

تحلیل کلان
question_answer۰
تحلیل نسبت پی ئی
بررسی نسبت پی ئی P/E بازار یکی از متغیر های مهم در بررسی بازار بورس بررسی نسبت پی ئی یا P/E کل بازار می باشد. اگر ارزش کل بازار را تقسیم بر کل سودآوری شرکت های بورس در ۱۲ ماه گذشته آن کنیم حاصل ، نسبت پی ئی به روش…

نرخ سود بین بانکی

تحلیل کلان
question_answer۰
نرخ سود بازار بین بانکی
بررسی بازار بین بانکی بازار بین بانکی جایی است که بانکها منابع مازاد یا کسری منابع خود را در آنجا عرضه و تقاضا می کنند. نرخ سودی که در این بازار تعیین می شود نرخ سود بین بانکی نام دارد. بانک مرکزی در این بازار نقش کنترلی دارد و به مانند…

مروری بر گزارشگری و روش تحلیل شرکت های بیمه

آموزش مفاهیم بورس
question_answer۰
تحلیل صنعت بیمه
مروری بر گزارشگری و روش تحلیل شرکت های بیمه در بورس حسابداری و گزارشگری شرکتهای بیمه بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۲۸ و آیین نامه های بیمه مرکزی صورت می گیرد. البته تفاوت های جزئی بین این دو  است لیکن در عمل آیین نامه های بیمه مرکزی مورد عمل شرکتها…
error: Alert: Content is protected !!