گزارش ۶ ماهه شركت سنگ آهن گل گهر

آنچه كه بيش از همه در اين گزارش به چشم مي خورد تلاش …

گزارش ۶ ماهه شركت سنگ آهن گل گهر

آنچه كه بيش از همه در اين گزارش به چشم مي خورد تلاش شركت در ممانعت از تعديل منفي بيشتر سود هر سهم و متوقف كردن آن در سطح ۲۸۵۳ ريال مي باشد. اين گزارش در مقايسه با دوره سه ماهه قبل آن و همچنين پيش بيني ابتداي سال نشان از تغيير سياست فروش شركت در مقدار توليدات كنستانتره مي باشد شركت كه قبلا به اميد افزايش قيمت داخلي و همچنين روند فزاينده قيمت هاي جهاني علاقه شديدي به نگهداري زياد موجودي داشت در اين گزارش با اضافه نمودن يك ميليون تن كنستانتره به فروش محصولات داخلي تغيير اين علاقه را از خود نشان داد.

از نكته هاي ديگر گزارش افزايش ۱۰ ميليارد توماني بر ماليات شركت مي باشد كه شركت علت آن را حذف معافيت صادراتي و افزايش مقدار فروش مي داند . به اعتقاد ما از آنجايي كه سود خالص افزايش نيافته است افزايش ماليات قابل توجيه نيست و اساسا ماليات به مبلغ است نه مقدار.

يكي ديگر از موارد با اهميت گزارش كه در دوره هاي سه ماه و پيش بيني هم وجود دارد افزايش ۱۳۶ درصدي هزينه هاي عملياتي در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ مي باشد(از ۱۸ به ۴۲ ميليارد تومان)  كه عمدتا نيز در هزينه هاي اداري متمركز شده است ميباشد ماهيت اين هزينه چندان مشخص و شفاف نيست.

از مهمترين طرح هاي چهار گانه شركت ، طرح توليد گندله در دي ماه ۸۷ افتتاح خواهد شد اين طرح از اين جنبه قابل اهميت است كه به نوعي ريسك عدم صادرات را كاهش مي دهد ظرفيت اين طرح ۵ ميليون تن گندله در سال مي باشد و بتدريج به توليدات شركت ارزش افزوده بيشتري خواهد داد. ساير طرحهاي اعلامي از قبيل بازيابي هماتيت ، توسعه معدن اصلي شركت و آسياب پليكام بنظر در سال ۸۸ افتتاح گردند.

 تفسير

از آنجايي كه روند رشد و سود آوري شركت بر مبناي قيمت هاي داخلي شكل گرفته است كاهش قيمت هاي جهاني سنگ آهن فقط بخش صادرات شركت را متاثر نموده است كه اين مورد نيز از طريق افزايش توليد و فروش در سطح فعلي ، سود اعلامي قابل دستيابي است مضافا اينكه توليد گندله مي تواند سود آوري فعلي را مستحكم تر كند. از نگاه كلان داخلي توليد ۱۰ ميليون تن فولاد در سال و مصرف ۲۰ ميليوني آن و هدف گذاري ۵۰ ميليون تني فولاد در سال ۹۲ اين نويد را به شركت هاي معدني مي دهد كه توليد سنگ آهن بسيار استراتژيك و مهم خواهد بود و با راه اندازي طرح هاي ۸ گانه فولاد كشور كه بر مبناي خوراك گندله مي باشند نشان از اهداف بلندمدت اين شركت در آينده دارد.

دور نماي شركت با توجه به توليدات استراتژيك و معادن غني شركت و همچنين مالكيت ۲۷ درصدي بر شركت گهر زمين كه در سال ۹۰ به بهره برداي مي رسد بسيار مثبت است. و در كوتاه مدت تا زماني كه قيمت نفت در محدوده ۵۵ تا ۶۵ دلار باشد سود شركت افزايش نه خواهد يافت حركت رشد اقتصاد كشورهاي آمريكا ، چين و هند و افزايش قيمت نفت به بالا مي تواند زمينه انفجار سود در اين شركت باشد.

نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۷/۰۸/۱۴ ساعت ۱۳:۳۱ توسط صالحی ;|;

فهرست
error: Alert: Content is protected !!