نفت خام (CRUDE OIL)

قيمت هاي نفت خام هفته منتهي به ۲۲ دسامبر سال ۲۰۰۸ …

نفت خام (CRUDE OIL)

قيمت هاي نفت خام هفته منتهي به ۲۲ دسامبر سال ۲۰۰۸ را با حداقل قيمت ۳۳٫۸ دلار در نيويورك عمدتا بعلت ضعف تقاضا به پايان برد در هفته گذشته بيشترين كاهش در توليد نفت اوپك در يك دهه اخير نتوانست جلوي كاهش قيمت نفت را كه بر اثر كاهش در تقاضا مي باشد را بگيرد. علي رغم اعلام اوپك در كاهش توليد ۲٫۲ ميليون بشكه ،قيمت هاي نفت به زير ۴۰ دلار براي اولين بار از تابستان سال ۲۰۰۴سقوط كردند. آمارهاي  اقتصادي منتشر شده اشاره به طولاني بودن و شديد بودن بحران جهاني دارد. قبلا تصور مي شد كه كشور چين و ديگر كشورهاي در حال توسعه در بحران جهاني بي تاثيرند اما اتفاق اخير عكس آن را ثابت كرد . در نهايت موجودي بنزين آمريكا بعلت عدم مصرف بخش نقليه امريكا افزايش يافت .

نفتا (NAPHTHA)

بطور كلي قيمت هاي نفتا همبسته با قيمت نفت خام مي باشد اما علي رغم كاهش شديد در نفت خام در طول هفته قيمت هاي نفتا كاهش كمتري درهفته منتهي به ۲۲ دسامبر در آسيا داشت. قدرت قيمتهاي نفتا در آسيا ناشي از قدرت قيمت ها در اروپا بود.نفتا گريد Open-spec براي تحويل در نيمه دوم ژانويه تقريبا در همان قيمت هاي قبلي در ژاپن يعني ۳۱۰ دلار هر تن بسته شد.

 اتيلن (ETHYLENE)

قيمت هاي اتيلن با افزايشي حدود ۱۰۰ دلار به ۵۳۰ دلار هر متريك تن سي اف آر چين بخاطر بهبود تمايلات خريد در آسيا در هفته منتهي به ۲۲ دسامبر سال ۲۰۰۸ را نشان مي دهند.بهبود تقاضاي پايين دستي پلي اتيلن سفارشات محموله  ژانويه را افزايش داد. بر اساس معاملات انجام شده اتيلن ۵۳۵ دلار هر متريك تن در فوب كره مي باشد.

 پروپيلن (PROPYLENE)

قيمت هاي پروپيلن بخاطر علائم بهبود در تقاضاي پايين دستي پلي پروپيلن به ۴۷۵دلار هر متريك تن فوب كره و ۵۴۰ دلار متريك تن سي اف آر چين در آسيا هفته منتهي به ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸ افزايش يافت.

 استايرن منومر(STYRENE MONOMER)

قيمت هاي استايرن منومر در هفته منتهي به ۲۲ دسامبرسال ۲۰۰۸ در اسيا در ۵۵۰ دلار فوب كره و ۵۹۰ دلار سي اف آر چين بخاطر محدوديت در عدم عرضه ثابت ماندند.قيمت ها ثابت هستند علي رغم اينكه كاهش در بنزن در بالادستي ۳۱۰ دلار فوب كره هم جهت با كاهش قيمت هاي نفت مي باشد.

 VCM

از آنجايي كه تقاضاي پايين دستي پي وي سي افزايش داشت در چين قيمت هاي وي سي ام در آسيا همچنين بطور خوشبينانه به ۵۰۰ دلار هر متريك تن در چين براي ژانويه افزايش يافت.از آنجايي كه تمايلات بهبود داشته است فروشندگان قيمت ها را به ۵۰۰ دلار هر تن سي اف آر جنوب شرقي آسيا بالابردند با وجود اينكه  هدف خريداران در جنوب شرقي اسيا تا سطح ۴۷۵ دلار هر تن ثابت نگاه داشته شد.

EDC

بهبود در بازار بالادستي اتيلن و شرايط بازگشت در پايين دستي  VCMو PVCنشان مي دهد كه تمايلات براي EDCدر آسيا در هفته منتهي به ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸ بهتر شده است.تمايلات شناور بازار بالا قيمت هاي EDC را در ۱۵۰ دلار هر متريك تن بالا نگه داشت اگر چه تمايل خريد از چين قيمت را پايين مي آورد بخاطر انتظار براي ورود محموله هاي ارزان از آمريكا كه در قيمت ۱۲۰ دلار هر متريك تن پيشنهاد شده است.

 پليمر ها (POLYMERS)

HDPE

افزايش تمايلات بازار در آسيا قيمت هاي پلي اتيلن سنگين را تا ۸۵۵ دلار هر متريك تن در هفته منتهي به ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸ بالا برد. پيشنهاد شنيده شده از توليد كنندگان كره جنوبي ، تايلند و همچنين مالزي براي ماه ژانويه در ۸۴۰تا ۸۸۰ متريك تن سي اف آر چين مي باشد.

LDPE

معاملات براي محموله هاي رسيده از امريكا در ۸۵۰ تا ۸۷۵ دلار هر متريك تن سي آف آر چين انجام شددر حالي كه هدف قيمت هاي خريد از معامله گران چيني در زير ۸۵۵ دلار هر متريك تن نوسان داشت ،هر چند اين اقدام ناموفق بود در كاهش پيشنهاد ات از طرف توليد كنندگان اسيايي. موجودي هاي  محدود در منطقه بازيگران اصلي كره جنوبي را تشويق كرد تا افزايش بدهند پيشنهاد هاي چين را تا بالاي ۹۲۵ دلار هر متريك تن براي ماه بعد.

LLDPE

در يك حركت غير عادي ، علي رغم رسيدن محموله هاي ارزان تر از امريكا توليد كنندگان اصلي اسيا پيشنهادات را در هفته منتهي به ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸ افزايش دادند. بخاطر عرضه ناكافي در منطقه پيشنهاد سي اف آر چين از كره جنوبي به ۹۰۰ دلار هر متريك تن افزايش يافت. زمانيكه معاملات سي اف آر اسيايي جنوب شرقي در ۸۷۵ دلار هر متريك تن انجام شد، هدف خريد پايين تر قرارگرفت.

 پلي پروپيلن(POLYPROPYLENE)

موجودي ذخيره هاي  رو به كاهش توليد كنندگان چيني قيمت هاي پلي پروپيلن را در بازارهاي داخلي چين بالا نگه داشت.بعنوان نتيجه علي رغم كسادي در فعاليت بازار ، معاملات سي اف آر چين در قيمت هاي ۷۸۵ دلار هر متريك تن انجام شد اين منجر به يك افزايش در پيشنهادات سي اف ار چين از كره جنوبي در ۸۰۵ دلار هر متريك تن شد.

 پي وي سي (POLY VINYL CHLORIDE)

قيمت هاي پي وي سي به ۶۲۰ دلار هر متريك تن در اسيا در هفته منتهي به ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸ بخاطر كاهش در  علاقه خريد كاهش يافت . درحاليكه قيمت هاي داخلي در چين ادامه مي دهند به شمال در چين ، بيشتر فروشندگان مواد اوليه را براي ژانويه در ۶۳۰ تا ۶۵۵ دلار هر متريك تن علي رغم  عدم تمايلات خريداران پيشنهادمي دهند.معاملات سي اف آر بارگيري شده منتخب در قيمت هاي ۶۲۵ متريك تن به انجام رسيد.

 جنرال پورپوز پلی استایرن(GPPS)

بنا بر باور معامله گران كه بازارهاي  پلي استايرن اسيا كف زدند ،خريداران را تشويق كرد كه خريد را انجام دهند. به عنوان نتيجه قيمت هاي GPPS به ۷۱۵ دلار متريك تن سي اف ار چين افزايش يافت ،‌همانطور كه فروشندگان اصلي در كره جنوبي و تايوان پيشنهاداتشان را در سي اف ار چين بر خلاف اهداف خريد كه در ۷۰۰ دلار هر متريك تن بود افزايش دادند. قيمت هاي HIPS (های ایمپکت پلی استایرن)همچنين در حدود ۱۵ تا ۲۰ دلار بهتر شد.

 Acrylonitrile butadiene styrene)ABS)

بطور مداوم بد ترشدن قيمت هاي ورودي  بوتادين و (acrylonitrile)ACN همراه با ضعف تقاضا در قاره به قيمت هاي ABS را به سمت پايين در ۱۰۸۵ دلار هر متريك تن سي اف ار چين فشار آورد .پيشنهاد فروشندگان از تايوان و كره جنوبي به ۱۱۰۰ دلار سي اف ار چين كاهش  يافت ، اما كاهش علاقه خريد منجر به پايان رسيدن معاملات در سطوح پايين تر در حدود ۵۰ دلار كمتر گرديد.

فهرست