تمرکز فروش شرکت در بودجه سال ۱۳۸۹

۴۲٪ تندر ، ۱۹٪ پراید ،۱۹٪ مگان

توليد سه ماهه ۸۹ خودروي تندر ۱۰٪ از بودجه عقب تر

تمرکز فروش شرکت در بودجه سال ۱۳۸۹

۴۲٪ تندر ، ۱۹٪ پراید ،۱۹٪ مگان

توليد سه ماهه ۸۹ خودروي تندر ۱۰٪ از بودجه عقب تر هست .

طرح توليد نيسان تينا و قشقايي با ۶۵٪ پيشرفت تا آخر شهريور ۸۹ افتتاح مي شود.

EPS سال ۸۹  ۳۲۲ ریال  و سرمایه ۲۰۰۰ میلیارد ریال و سال مالی ۲۹/۱۲ می باشد.

شرکت تمام سهم خود در بانک پاسارگاد را در سال ۸۸ به شرکت نیوان ابتکار فروخته است.(۱۶۳ میلیون سهم به قیمت تمام شده ۱۴٫۸۵ میلیارد تومان)

فهرست