مقایسه بنیادی سه شرکت فروی،فرآور و کاما

هر سه شرکت تولید کننده شمش روی هستند. نگاهی کوتاه به ارزش بازار این شرکت ها داریم.

فروی

محصول اصلی فروی شمش روی هست در ۱۰ ماهه سال ۹۸ مقدار ۸۰۰۵ تن به ارزش میانگین هر تن ۲۸ میلیون تومن تولید داشته . چنانچه سایر محصولات فروی از قبیل کیک روی ، سولفور و سرباره را معادل سازی با شمش روی کنیم می توان گفت فروی در ۱۰ ماهه ۸۵۲۲ تن تولید شمش روی داشته .
این شرکت به ارزش بازار ۸۴۰ میلیارد تومن در تاریخ ۸بهمن ۹۸ عرضه اولیه شد.

فرآور

محصول این شرکت نیز شمش روی است . در ۱۰ ماهه سال ۹۸ مقدار ۶۵۰۰ تن به ارزش میانگین هر تن ۲۷ میلیون تومن تولید داشته .
ارزش بازار فرآور ۱۲۰۰ میلیارد تومن در ۸ بهمن ۹۸ می باشد.

کاما

این شرکت ترکیبی از شمش و کنسانتره تولید دارد . تولید شمش در ۱۰ ماهه ۹۸ به مقدار ۱۱۵۸ تن به ارزش میانگین ۲۷ میلیون تومن هر تن . چنانچه سایر محصولات را به شمش روی همگن کنیم می توان گفت کاما در ۱۰ ماهه ۴۸۱۰ تن شمش روی تولید داشته .
ارزش بازار کاما ۲۸۰۰ میلیارد تومن در ۸ بهمن ۹۸ می باشد.

نتیجه گیری

تولیدات فروی ۳۱ درصد بیشتر از فرآور است بنابراین باید ارزش بازار بیشـتری نسبت به فرآور داشته باشد . فرض بگیریم قیمت فرآور در همین نقطه ثابت بماند . بنابراین فروی حداقل تا ۱۵۷۲ میلیارد تومن باید رشد کند یعنی قیمت هر سهم ۲۶۲۰ تومن . تا تعادل بین این دو شرکت برابر شود .

و اما کاما که مالک ۹۰ درصدی فروی است . ۹۰ درصد ارزش بازار برآوری فروی میشود ۱۴۱۵ میلیارد تومن . فرض می گیریم قیمت کاما پیش خور شده بنابراین از ارزش فعلی کاما ارزش آتی فروی را کسر می کنیم بعباری خالص ارزش کاما بدون در نظر گرفتن فروی میشود ۱۳۸۵ میلیارد تومن . قبلا گفتیم که کاما معادل ۴۸۱۰ تن ۱۰ ماهه تولید داشته یعنی از فرآور و فروی هر دو کمتر بنابراین بایستی ارزش بازار کمتری هم داشته باشد در حالیکه می بینیم که ارزش مارکت بیشتر از هر دو نماد دارد . بنابراین می توان گفت قیمت کاما گران بوده و نیاز به اصطلاح و یا توقف رشد دارد . و از طرف دیگر قیمت فروی می تواند حداقل تا قیمت های ۲۶۰۰ تومن رشد کند .

 ۹۸/۱۱/۰۹

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!