معرفي شاخص قدرت فاندامنتال ارز(CFSI)

از نظريه ها و تئوري هاي تعيين نرخ ارز از هفت …

معرفي شاخص قدرت فاندامنتال ارز(CFSI)

از نظريه ها و تئوري هاي تعيين نرخ ارز از هفت مدل اصلي در كتب اقتصادي و مالي نام برده مي شود كه عبارتند از:

تيوري تراز پرداختها (Balance Of Payment)
تيوري برابري قدرت خريد ( PPP: Purchasing Power Parity )
برابري نرخ بهره
مدل پولي
مدل تفاوت اندازه نرخ بهره واقعي
مدل بازار دارايي ها
مدل جانشيني ارزها

از تمامي مدل هاي فوق بجز مدل بازار دارايي كه به مدل پورتفوليو نيز مشهور است مابقي بنوعني منسوخ شده و غير قابل استفاده مي باشند اگر چه اصل تئوري هاي مزبور در دوره هاي بلندمدت (مثلا ۲۰ ساله)داراي اعتبار مي باشند اما براي معامله گران روزانه ارز جذابيتي ندارند. مدل بازار دارايي نيز داراي ابهاماتي است كه روش دقيقي از پيش بيني جهت نرخ ارز ها در عمل نشان نمي دهد.

اما مدتها و پس از ماهها تلاش و تحقيق در زمينه عامل حركت ارز ها كه در بلندمدت عوامل فاندامنتال مي باشند موفق به طراحي شاخص قدرت فاندامنتال ارز شدم كه حلقه گمشده در مدل بازار دارايي تعيين نرخ ارز در كوتاه مدت مي باشد.اين شاخص سبديست از عوامل مهم فاندامنتال تعيين نرخ ارز كه جهت ، قدرت و سرعت نرخ ارز را در بازه هاي كوتاه مدت (يك ماهه ) تعيين مي كند.

البته اين شاخص به تنهاي ملاكي براي خريد و فروش نيست بلكه مي توان از آن براي پالايش الگوهاي مهم تشكيل شده در تحليل تكنيكال بهره برد و نسبت به بيش خريد و يا بيش فروش بودن ارز ها اظهار نظر صريح تري نمود.

تحليل هاي فاندامنتال و تكنيكال اين وبلاگ بر مبني تحليل اين شاخص مي باشد. نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۷:۳ توسط صالحی ;|;

فهرست
error: Alert: Content is protected !!