پخش
شرکت پخش البرز

🔷کلیات :
سال ۱۳۵۳ تاسیس شد – سرمایه ۶۰ میلیارد تومن – ارزش بازار ۸۷۵ میلیارد تومن – ماهیت فعالیت بازرگانی ( خرید و فروش دارو و  مواد مصرفی) – دارای تعداد  ۲۵ واحد شعب در تهران و شهرستانها –  سهم بازار ۹٫۵ درصد –  تعداد پرسنل ۱۲۸۷ نفر – سهامدار اصلی سرمایه گذاری البرز  ۸۵ درصد – سال مالی ۲۹ اسفند ماه

🔷 بررسی اجمالی ترازنامه : خرداد ۹۸
▪️جمع دارایی ها ۱۵۵۶ میلیارد تومن
▪️جمع بدهی ها ۱۴۸۰ میلیارد تومن
▪️ارزش ویژه ۷۶ میلیارد تومن

👈 تفسیر ترازنامه : بیشتر منابع در دارایی های جاری متمرکز شده خصوصا در حسابهای دریافتنی ، هر گونه تاخیر در وصول مطالبات شرکت را وادار به استفاده از تسهیلات بانکی می کند . اگرچه خالص سرمایه در گردش عددی  مثبت (جزئی)را نشان می دهد اما بدلیل راکد بودن برخی از مطالبات ، شرکت مجبور به استفاده از تسهلات بانکی (۲۱۰ میلیارد تومن) گردیده . بطور کلی وضعیت مالی شرکت مطلوب نیست.
🔸یکی از مشکلات نقدینگی شرکت ناشی از تضمین وام های شرکت تولی پرس هست . شرکت پخش به واسطه سهامدار خود در سنوات قبل مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومن مجبور به تضمین وام شده که تا کنون ۳۰ میلیارد تومن از حسابها برداشت و برای بقیه نیز بخشی از املاک شرکت توقیف شده . البته این موضوع در زمان عرضه اولیه توسط  والبر تعهد به پرداخت گردیده بود لیکن در عمل تا کنون وجهی به شرکت از این بابت پرداخت نشده .

🔷 بررسی اجمالی صورت سود و زیان :
▪️فروش :
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۴۱۵ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۹۲۷ میلیارد تومن
▪️سود ناخالص :
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۳۳ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۹۲ میلیارد تومن
▪️سود عملیاتی :
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳۱ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۸ میلیارد تومن
▪️سود خالص :
سال ۱۳۹۶ مبلغ -۱۱ میلیارد تومن زیان
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۵ میلیارد تومن

👈تفسیر : بطور متوسط در طی سنوات قبل نسبت سود ناخالص ۱۰ درصد ،سود عملیاتی ۲ درصد و سود خالص ۱٫۵ درصد فروش بوده . بدلیل مشکلات نقدینگی و استفاده زیاد از اهرم وام باعث گردیده تا سالانه متوسط ۵۰ میلیارد تومن هزینه های مالی به بشرکت  تحمیل شود .و نکته مهم تر اینکه اگر در سال ۹۷ شرکت زمین ۵۰۰۰ متری تهران پارس را نمی فروخت عملکرد سال ۹۷ نیز به زیان ختم می شد .
نکته مهم در خصوص ماهیت واسطه ای شرکت در خریدو فروش با قیمت های از قبل تعیین باعث گردیده که نوسانات قیمت در بازار تاثیری در سود آوردی نداشته باشد.مگر به واسطه افزایش حجم یا مبلغ فروش کل .بنابراین نسبت های سودآوری تقریبا ثبات بوده مگر اینکه شرکت از جنبه کنترل هزینه ( خصوصا هزینه های مالی ) باعث افزایش سود شود.
🔸در عملکرد سه ماهه ۹۸ نتایج کمی امیداور کننده است . ۱٫۶ درصد فروش سود خالص عاید گردیده . ( مبلغ ۹ میلیارد تومن) .
با فرض تحقق فروش ۲۵۰۰ میلیارد تومنی در سال ۹۸ و تحقق ۲ درصد فروش به عنوان سود خالص مبلغ ۵۰ میلیارد تومن عاید می گردد . (EPS مبلغ ۸۳ تومن) .
با قیمت ۱۴۵۰ تومن فعلی نسبت پی ئی ۱۷٫۵ مرتبه می باشد.

🔷بررسی املاک شرکت :
یکی از نکات قوت شرکت داشتن انبارهای مختلف و توزیع جغرافیایی  در سطح کشور می باشد . طبق گزارشات منتشره شرکت دارای ۲۵ مرکز جغرافیایی در کشور می باشد. متاسفانه آمار دقیقی از مساحت و کیفیت انبارها منتشر نشده لیکن طبق بررسی های بعمل آمده شرکت دارای ۲۰۰٫۰۰۰ متر زمین و ۹۰٫۰۰۰ متر انبار مسقف می باشد.

مانده حساب زمین طبق دفاتر شرکت در اسفند ۹۷  مبلغ ۱۵٫۶ میلیارد تومن بوده که اقلام عمده آن شامل :
غرب تهران  ۵٫۹ میلیارد تومن
ارومیه ۲٫۲ میلیارد تومن
کرمانشاه ۱٫۸ میلیارد تومن
شیراز ۱٫۹ میلیارد تومن
جمع ۴ قلم فوق ۱۱٫۸ میلیارد تومن که ۷۴ درصد ارزش زمین ها را تشکیل می دهند . طبق بررسی زمین کرمانشاه و شیراز سال ۱۳۹۴ خریداری گردیده و  مابقی زمین ها نامشخص ( قبل از ۱۳۹۰) می باشند.

👈 بدلیل نامشخص بودن متراژ زمین های شرکت امکان محاسبه و برآورد ارزش روز زمین ها میسر نیست .چنانچه متراژ های کلی را ملاک قرار دهیم به ارقام زیر می رسیم :
کل مساحت زمین های شرکت ۲۰۰ هزار متر ضرب در متوسط ۲ میلیون تومن برابر با ۴۰۰ میلیارد تومن
کل اعیان  ( انبارهای مسقف) ۹۰ هزار متر ضرب در متوسط ۲٫۵ میلیون تومن برابر با ۲۲۵ میلیارد تومن
♣️جمع دو عدد فوق برابر با ۶۲۵ میلیارد تومن ارزش برآوردی کل زمین ها و ساختمان های شرکت  که پس از کسر مبلغ ۳۵ میلیارد تومن ارزش دفتری به مازاد ۵۹۰ میلیارد تومن می رسیم .

🔷 محاسبه ناو شرکت :
مازاد املاک  ۵۹۰ میلیارد تومن
ارزش ویژه ۷۶ میلیارد تومن
♣️جمع ۶۶۶ میلیارد تومن . با تقسیم ناو به تعداد سهام (۶۰۰ میلیون سهم) NAV هر سهم برابر با 👈👈 ۱۲۷۸ تومن . قیمت فعلی سهم ۱۴۵۰ تومن.
👈 محاسبات بالا بر اساس مفروضات برآوردی این بررسی بوده و ممکن است با واقعیت تطابق نداشته باشد.

🔵 مقایسه بین شرکت شرکتهای قاسم ، هجرت و پخش
▪️ متوسط فروش ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۸ :
قاسم   ۲۰۵ میلیارد تومن
هجرت ۲۲۴ میلیارد تومن
پخش ۲۰۲ میلیارد تومن
اعداد خیلی بهم نزدیک هستند می توان گفت هر سه شرکت در یک رده از حج
م فروش قرار دارند .
▪️ نرخ سود ناخالص به فروش :
قاسم  ۱۳٫۵ درصد
هجرت ۱۱٫۱ درصد
پخش  ۹٫۹ درصد
شرکت پخش البرز حاشیه سود کمتر نسبت به دو شرکت دیگر دارد.
▪️نرخ سود خالص به فروش :
قاسم  ۴ درصد
هجرت ۳٫۴ درصد
پخش ۱٫۶ درصد
شرکت پخش البرز ضعیف ترین عملکرد از لحاظ سود آوری دارد .
👈👈 نتیجه گیری این بخش : از نظر عملکردی پخش نسبت به دو شرکت دیگر ضعیف تر است .
▪️میزان زمین و انبار
قاسم ۳۵۰ هزار متر زمین و ۱۳۴ هزار متر انبار
هجرت  زمین نامشخص و ۴۸ هزار متر انبار
پخش ۲۰۰ هزار متر زمین و ۹۰ هزار متر انبار
شرکت پخش بطور تقریبی ۶۰ درصد شرکت قاسم زمین و انبار دارد.
▪️ ارزش بازار سهام :
قاسم ۲۰۸۰ میلیارد تومن
هجرت ۱۳۲۰ میلیارد تومن
پخش ۸۷۰ میلیارد تومن
♣️شرکت پخش کمترین ارزش را بین شرکت های مشابه دارد . پخش حدود ۶۰ درصد قاسم املاک دارد بنابراین می تواند تا ۶۰ درصد ارزش بازار قاسم را برای پخش به عنوان تخمین دوم از ارزش  پخش محاسبه کرد .برابر با ۱۲۴۸ میلیارد تومن که به ازای هر سهم ۲۰۰۰ تومن می شود.
👈 روش برآوردی فوق بشرط تحقق افزایش سرمایه از محل تجدید اعتبار داشته و در غیر اینصورت معتبر نیست .

🔴👈👈 جمع بندی : پخش البرز یکی از ۵ شرکت برتر توزیع محصولات دارویی در ایران است .همانطور که بررسی شد از نظر سود آوری و بازده سرمایه گذاری با نسبت پی ئی بالای ۱۷ نسبت به سایر صنایع بورس چندان جذاب نیست. بنابراین توجه اصلی بازار به این سهم معطوف به موضوع ارزش جایگزینی دارایی ها می باشد. از نظر حرکت قیمتی این سهم بیشتر تحت تاثیر شرکت قاسم ایران بوده و از نظر توزیع جغرافیایی مراکز پخش مشابه این شرکت می باشد. طبق بررسی های فوق ناو پخش در محدوده ۱۳۰۰ تا ۲۰۰۰ تومن برآورد می گردد . قیمت های فعلی (۱۴۵۰ تومن)با فرض تحقق موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها رشد داشته بنابراین در صورت رد موضوع تجدید ارزیابی یا طولانی شدن آن می تواند بزرگترین ریسک سهم تلقی گردد. در هر حال در قیمت های فعلی پیشنهادی برای این سهم نمی شود.

۹۸/۰۶/۱۲

برچسب‌ها: پخش

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!