شفا  (بخش اول)
شرکت سرمایه گذاری شفا دارو

🔷 کلیات: سال ۱۳۸۳ تاسیس شد – سرمایه ۱۱۸ میلیارد تومن – ارزش بازار ۲۰۶۶ میلیارد تومن –  فعالیت اصلی سرمایه گذاری و  هلدینگ دارویی – وابسته به بانک ملی – تعداد پرسنل ۳۷ – سال مالی ۲۹ اسفند ماه هرسال
👈 از سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه نداشته .

🔷 بررسی ترازنامه : آذر ۱۳۹۸
▪️جمع دارایی ها ۵۹۹ میلیارد تومن
▪️جمع بدهی ها ۳۵۰ میلیارد تومن
▪️ارزش ویژه ۲۴۹ میلیارد تومن

🔸 تفسیر ترازنامه :  غالب شرکت هلدینگ هست بنابراین منابع  در دو سرفصل سرمایه گذاری ها و طلب ها توزیع شده . سرمایه گذاری ها ۴۱ درصد و طلب ها ۵۳ درصد از جمع دارایی ها رو به خود اختصاص داده اند .نکته مهم اینکه تمام طلب ها مربوط به شرکت های تابعه می باشد . در بخش بدهی ها نیز رقم آن تماما مربوط به سود سهام بوده که متعلق به سهامداران می باشد. که می توان انتظار داشت در آینده از محل مطالبات ،شرکت افزایش سرمایه داشته باشد. و نهایتا شرکت ۱۱۹ میلیارد تومن ( معادل سرمایه) سود انباشته در حساب ها دارد. با توجه به اینکه بدهی ها تماما مربوط به سهامدار می باشد لذا شرکت فاقد ریسک مالی و نقدینگی است.

🔵 بررسی پرتفوی سهام :
کل سرمایه گذاری های شرکت در سهام ۲۴۵ میلیارد تومن بوده که اقلام عمده به شرح ذیل است :
۱) داروسازی جابر ابن حیان ( #دجابر)  ۶۰ درصد  به ارزش ۹۹ میلیارد تومن
۲) داروسازی اسوه ( #داسوه) ۶۵ درصد به ارزش ۵۸ میلیارد تومن
۳) صنعتی کیمیدارو  (#دکیمی) ۵۴ درصد به ارزش ۴۳ میلیارد تومن
۴) داروسازی دانا (#ددانا ) ۲۹ درصد به ارزش ۳۸ میلیارد تومن
👈 جمع کل چهار شرکت فوق ۲۳۸ میلیارد تومن که معادل ۹۷ درصد سرمایه گذاری های شرکت می باشد.

👌جهت اطلاع باید گفت  : از نگاه تلفیقی  ۵۵ درصد داروسازی دانا (#ددانا ) متعلق به شفا می باشد . و نکته مهم بعدی اینکه شفا بطور غیر مستقیم مالک ۸۰ درصد شرکت پخش رازی نیز می باشد . بطور خلاصه :
🔺 سهامداران ددانا شامل :
#تیپیکو ۴۴ درصد
دجابر ۱۹ درصد
داسوه ۴ درصد
شفا ۲۹ درصد
دکیمی ۳ درصد
سایر ۱ درصد
🔺سهامداران پخش رازی شامل :
دکیمی ۳۰ درصد
دجابر ۳۰ درصد
داسوه ۲۰ درصد
اشخاص حقیقی ۲۰ درصد

🔷 محاسبه ناو شرکت :
از ۴ شرکت تابعه فقط دارو سازی دانا غیر بورسی بوده که می بایست #ارزشگذاری شود .
🔺شرکت داروسازی دانا : برای ارزشگذاری ددانا از روش نسبی P/E استفاده می کنیم . در حال حاضر پی ئی گروه دارو ۱۶٫۶ مرتبه می باشد . ما برای رعایت اصل محافظه کاری این نسبت را ۱۵ در نظر می گیریم .
ددانا در عملرد ۹ ماهه ۹۸ با سرمایه ۸۰ میلیارد تومن به ازای هر سهم ۲۷۵ تومن سود داشته که با محاسبه خطی می توان گفت برای ۱۲ ماهه ۹۸ به EPS مبلغ ۳۶۷ تومن می رسد . بنابراین می توان قیمت هر سهم را ۵۵۰۰ تومن برآورد کرد که با ضرب آن در کل سهام شرکت (۸۰۰ میلیون سهم) ارزش بازار ۴۴۰۰ میلیارد تومن بدست خواهد آمد . اگرچه ۵۵ درصد این شرکت متعلق به گروه شفا می باشد لیکن ما در اینجا فقط سهم مستقیم شفا (۲۹ درصد)در این شرکت را در نظر می گیریم ♣️بنابراین سهم شفا ۱۲۷۶ میلیارد تومن می شود.که با کسر بهای تمام شده ۳۸ میلیارد تومنی به مازاد ۱۲۳۸ میلیارد تومن می رسیم .

🔸 محاسبه ناو : به تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۸
مازاد بورسی ۱۹۲۶ میلیارد تومن
مازاد غیر بورسی ۱۲۳۸ میلیارد تومن
ارزش ویژه  ۲۴۸ میلیارد تومن
♣️جمع عوامل فوق ۳۴۱۲ میلیارد تومن که با تقسیم بر تعداد سهام (۱٫۱۷۹۴ میلیارد سهم) NAV هر سهم شفا برابر با 👈👈 ۲۸۹۲ تومن می باشد . قیمت امروز ۱۷۵۰ تومن که معادل ۶۰ درصد ناو می شود .

❗️ در محاسبات ناو فوق باید به دو نکته مهم توجه داشت :
اول اینکه ما فقط ۲۹ درصد ددانا را در محاسبات ناو در نظر گرفتیم در حالیکه ۲۶ درصد دیگر این شرکت در شرکتهای تابعه ( یعنی دجابر ، داسوه و دکیمی ) مستتر بوده و ما فرض کردیم که قیمت بازار شرکتهای تابعه ارزش آن را منعکس کرده است.و
دوم اینکه شرکت پخش رازی با گردش مالی (فروش) ۳۰۰۰ میلیارد تومن و سود ۱۵۰ میلیارد تومنی عملکرد به مراتب  بالاتری نسبت به #قاسم و #پخش دارد که ما در اینجا هیچ ارزش افزوده ای در نظر نگرفتیم و فرض کردیم که ارزش این شرکت در قیمت شرکتهای های سهامدار (یعنی دکیمی ، دجابر و داسوه )  منعکس است .

🔷 مقایسه نسبت قیمت به ناو چند شرکت دارویی :
#تیپیکو ۶۲ درصد با تعداد سهام ۲٫۹ میلیارد سهم
#وپخش ۶۰ درصد  با تعداد سهام ۸۴۰ میلیون سهم
#دسبحا ۷۰ درصد با تعداد سهام ۲٫۷ میلیارد سهم
#والبر ۸۵ درصد  با تعداد سهام ۴٫۸ میلیارد سهم
#شفا ۶۰ درصد با تعداد سهام ۱٫۱۷ میلیارد سهم

👈 به استثناء شرکت وپخش محاسبات شفا از بقیه دارویی ها کمتر است .

🔴👈👈 جمع بندی : هلدینگ شفا متعلق به بانک ملی مدیریت بر چند شرکت دارویی بزرگ را بر عهده دارد . مالکیت و مدیریت شرکت دارو سازی دانا بزرگ ترین تولید کننده مواد اولیه دارو های آنتی بیوتیک متعلق به این گروه بوده و همچنین ۸۰ درصد سهام پخش رازی دومین شرکت پخش دارو درایران متعلق به شرکت های تابعه گروه شفا می باشد . در این بررسی بدون در نظر گرفتن ارزش پخش رازی و مالکیت غیر مستقیم شفا در سهام ددان
ا  ، ناو شرکت را محاسبه و به رقم ۲۸۹۲ تومن رسیدیم که  قیمت های فعلی (۱۷۵۰ تومن ) معادل ۶۰ درصد ناو مزبور می باشد . در مجموع با توجه به ناو محاسبه شده و  مقایسه با نسبت های قیمت به ناو سایر شرکت های مشابه و همچنین عرضه قریب الوقوع شرکت داروسازی دانا خرید و نگهداری میانمدت سهم در مقطع فعلی کم ریسک ارزیابی می گردد .

۹۸/۱۱/۱۶

 

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!