#کرمان ( بخش اول)
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 

🔷کلیات :
سال ۱۳۷۶ تاسیس شد – سرمایه ۶۰ میلیارد تومن – ارزش بازار ۲۳۴۰ …

#کرمان ( بخش اول)
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 

🔷کلیات :
سال ۱۳۷۶ تاسیس شد – سرمایه ۶۰ میلیارد تومن – ارزش بازار ۲۳۴۰ میلیارد تومن – نوع فعالیت : هلدینگ سرمایه گذاری ( عمدتا در املاک و سهام) – تعداد پرسنل ۱۴۰ نفر – سهامدار عمده شرکت وساخت با ۲۰ درصد مالکیت – سال مالی ۳۱ خرداد ماه هر سال
👈ترکیب سهامداران ثابت نیست و دائما در حال تغییر است.
👈 کرمان از طریق شرکت فرعی پارس تجارت حدودا ۲ درصد سهام خزانه دارد.

🔷بررسی کلی ترازنامه : تلفیقی خرداد ۱۳۹۸
▪️دارایی ها ۳۰۱ میلیارد تومن 
▪️بدهی ها ۴۴ میلیارد تومن
▪️ارزش ویژه ۲۵۷ میلیراد تومن 

🔸تفسیر ترازنامه تلفیقی: نزدیک ۹۰ درصد دارایی ها شامل سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت و املاک هست .خالص سرمایه در گردش مثبت و مناسب است – شرکت هیچ مشکلی از بابت نسبت های نقدینگی ندارد – نسبت بدهی ۱۴٫۶ درصد در نتیجه گروه هزینه مالی ندارد – نسبت سهم اقلیت بسیار پایین است ( نزدیک صفر) در نتیجه شرکت های فرعی تماما متعلق به اصلی است . بطور کلی شرایط ترازنامه مطلوب است .

🔵 بررسی املاک گروه :
کل املاک گروه به شرح ذیل است :
۱) ساختمان اداری و تجاری امام جمعه به ارزش ۵٫۳ میلیارد تومن
۲) ساختمان مسکونی و تجاری ابن سینا به ارزش ۲٫۴ میلیارد تومن
۳) ساختمان فارس به ارزش ۷ میلیارد تومن
۴) ساختمان میرداماد تهران به ارزش ۳۰ میلیارد تومن
۵) واحد های تجاری پروژه سارا مشهد به ارزش ۱٫۳ میلیارد تومن
۶) زمین های هفت باغ ۱ و ۲ به ارزش ۳۰۰ میلیون تومن
۷) زمین های رامسر به ارزش ۱٫۵ میلیارد تومن
۸) ملک خیابان ۱۷ شهریور تهران به ارزش ۵٫۲ میلیارد تومن 
۹)زمین پسته کاشان به ارزش ۱۰۰ میلیون تومن
۱۰) آپارتمان خ ولیعصر به ارزش ۷۳۰ میلیون تومن
۱۱) ملک خیابان ناصریه به ارزش ۷۰ میلیون تومن
۱۲ ساختمان خیابان حافظ به ارزش ۲۴۰ میلیون تومن
👈جمع کل ارزش تمام شده املاک فوق ۵۴ میلیارد تومن
♣️ارزش تقریبی کل املاک فوق ۱۰۴ میلیارد تومن بوده که با کسر بهای تمام شده به مازاد ۵۰ میلیارد تومن می رسیم.

🔵 بررسی پرتفوی سهام گروه : 
👌 نکته : از آنجایی که ملاک بررسی ما تلفیقی می باشد بنابراین  نیازی به ارزش گذاری جداگانه شرکت های فرعی نیست.
پرتفوی سهام خارج از گروه شامل :
۱) شرکت تامین سرمایه نوین  10 میلیون سهم به بهای تمام شده ۱٫۱۶ میلیارد تومن 👈 با احتمال زیاد بعد از تاریخ ترازنامه (خرداد ۹۸) کلیه سهام واگذار گردیده.
۲)  بانک اقتصاد نوین ۲۲۵٫۵ میلیون سهم (۱٫۷ درصد) به بهای تمام شده ۶۱ میلیارد تومن👈 با احتمال زیاد بعد از تاریخ ترازنامه کلیه سهام واگذار گردیده .
۳) شرکت آرین ماه تاب گستر ۲۲٫۲ درصد به ارزش ۱۴۴ میلیارد تومن.
👈 توضیح : از آنجایی که با احتمال زیاد سهام مربوط به تنوین و ونوین بعد از تاریخ ترازنامه واگذار گردیده بنابراین نیازی به ارزش گذاری این دو مورد نیست.بنابراین فقط به ارزیابی شرکت آرین ماه تاب گستر می پردازیم :
🔸 ارزشگذاری شرکت آرین ماه تاب گستر 
طبق آخرین صورت های مالی وضعت مالی شرکت بدین شرح است :
▪️جمع کل دارایی ها  9844 میلیارد تومن
▪️جمع کل بدهی ها  9049 میلیارد تومن
▪️حقوق صاحبان سهام  795 میلیارد تومن ( سرمایه ۳۳۶ میلیارد تومن)
نکته مهم در ترازنامه شرکت آرین ماه تاب نسبت بدهی ۹۲ درصد می باشد. بنابراین درکنار ارزش گذاری نیروگاه های این شرکت بایستی سهم بدهی را جدا کنیم .
این شرکت در حال حاضر ۱۳ نیروگاه اعم از گازی ، ترکیبی ، بادی و برق آبی به ظرفیت نامی ۳۸۸۰ مگا وات دارد .اما از آنجایی که مالکیت بر برخی از نیروگاه ها کامل نیست ظرفیت مالکیت به ۲۵۴۶ مگاوات تقلیل می یابد.

🔺 لیست نیروگاه ها :
۱) نیروگاه رودشور به ظرفیت ۷۹۲ مگاوات با مالکیت ۱۰۰ درصد
۲) نیروگاه کهنوج به ظرفیت ۷۵ مگاوات با مالکیت ۶۸ درصد
۳) نیروگاه شوباد به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات با مالکیت ۶۸ درصد
۴) نیروگاه کاسپین به ظرفیت ۴۵۷ مگاوات با مالکیت ۱۰۰ درصد
۵) نیروگاه نوشهر به ظرفیت ۵۰ مگاوات با مالکیت ۱۰۰ درصد
۶) نیروگاه امیرآباد به ظرفیت ۳۳ مگاوات با مالکیت ۱۰۰ درصد
۷) نیروگاه سرخس به ظرفیت ۷۵ مگاوات با مالکیت ۸۵ درصد
۸) نیروگاه کیش به ظرفیت ۶۲ مگاوات با مالکیت ۱۰۰ درصد
۹) نیروگاه بیجار رشت به ظرفیت ۶٫۳ مگاوات با مالکیت ۱۰۰ درصد
۱۰) نیروگاه ارومیه به ظرفیت ۹۵۴ مگاوات با مالکیت ۳۸ درصد
۱۱) نیروگاه طارم قزوین به ظرفیت ۶۲٫۲ مگاوات با مالکیت ۱۰۰ درصد
۱۲) نیروگاه تابان یزد به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات با مالکیت ۳۴ درصد
۱۳) نیروگاه خوی به ظرفیت ۳۴۶ مگاوات با مالکیت ۳۴ درصد
👈کل ظرفیت نامی نیروگاه های فوق ۳۸۸۰ مگاوات که سهم آرین ماه تاب با توجه به مالکیت ۲۵۴۶ مگاوات می باشد.

#کرمان ( بخش دوم)
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 

🔺چنانچه ارزش جایگزینی هر مگاوات نیروگاه گازی را ۵۰۰ هزار یورو ، هر مگاوات نیروگاه ترکیبی ۵۵۰ هزار یورو ، هر مگاوات نیروگاه بادی و برق آبی را ۱۰۰۰ هزار یورو  در نظر بگیریم کل ارزش نیروگاه ها سهم ماه تاب گستر ۱۴۰۰ میلیون یورو می شود . طبق صورت های مالی حدودا ۵۰۰ میلیون یورو سهم بدهی ارزی ( یورو) ماه تاب گستر است که با کسر آن از ارزش بد
ست آمده به خالص ارزش ۹۰۰ میلیون یورو می رسیم .

🔺طرح های درست احداث :
آرین ماه تاب حدودا ۱۵۸۰ مگاوات طرح دارد که برخی در حد مطالعه و برخی نیز تا ۷۷ درصد پیشرفت هستند.
طبق محاسبات صورت گرفته با توجه به درصدپیشترفت پروژه ها سهم ماه تاب گستر از ارزش یوروی کل پروژه ها حدودا ۹۶ میلیون یورو می باشد که ما برای سهولت محاسبات آن را ۱۰۰ میلیون یورو در نظر می گیریم .

♣️ با توجه به اینکه کرمان مالک ۲۲٫۲ درصد ماه تاب گستر می باشد بنابراین سهم کرمان از ۱۰۰۰ میلیون یورو حدودا ۲۲۲ میلیون یورو می باشد که با یوروی ۱۲ هزار تومنی برابر می شود با 👈👈 ۲۶۶۴ میلیارد تومن که با کسر ۱۴۴ میلیارد تومن ارزش تمام شده سرمایه گذاری به مازاد ۲۵۲۰ میلیارد تومن می رسیم.
👌نکته مهم در ارزیابی ناو آرین ماه تاب گستر این بود که صرفا بدهی های ارزی محاسبه و از بدهی های ریالی صرف نظر شد ( ارزیابی خوشبینانه).

🔷 محاسبه ناو شرکت کرمان :
مازاد املاک ۵۰ میلیارد تومن
مازاد سرمایه گذاری ها ۲۵۲۰ میلیارد تومن
جمع مازاد ۲۵۷۰ میلیارد تومن 
ارزش ویژه (سهم اکثریت) ۲۵۶ میلیارد تومن
♣️جمع کل ۲۸۲۶ ملیارد تومن که با تقسیم بر تعداد سهام (۶۰۰ میلیون سهم) ارزش ناو NAV برابر می شود با 👈👈 ۴۷۱۰ تومن . قیمت فعلی هر سهم ۳۵۵۰ تومن که معادل ۷۵ درصد ناو می باشد.
👌 نکته مهم : طبق محاسبات فوق کرمان را می توان یک شرکت برقی تلقی کرد .در حال حاضر ارزش بازار شرکت های برقی هیچ کدام منطبق با ارزش های جایگزینی نیست .

🔴 بررسی شایعه :
طبق شایعه منتشره مقرر است ” بانک دی سهام دماوند را با سهام آرین ماه تاب تهاتر کند و سپس هر دو شرکت از محل سود آوری افزایش سرمایه بدهند . بانک دی ۲۴۰۰ درصد و کرمان ۱۰۰۰ درصد ” 

۱)نیروگاه دماوند  2500 مگا وات با راندمان ۵۰ درصد تولید برق دارد . سهم کرمان از تولید برق آرین ماه تاب فقط ۵۶۵ مگاوات است .بنابراین این دو دارایی بدون پرداخت سرک قابلیت تهاتر ندارند. 
۲) با فرض (محال) اینکه تهاتر صورت بگیرد . سود این معامله برای بانک دی کاهنده زیان انباشته است . بنابراین موضوع افزایش سرمایه برای بانک دی منتفی می شود . اما کرمان می تواند از محل سود انباشته تا ۴۰۰۰ درصد  افزایش سرمایه داشته باشد.
👈 اساسا بدلیل بند یک فوق تحقق این تهاتر امکان پذیر نیست .

🔵شرکت های فرعی کرمان :
۱) شرکت برج هزار کرمان  : مالکیت ۱۰۰ درصد – عمده پروژه های ساختمانی توسط این شرکت انجام می گیرد.
۲) شرکت صنایع روی کرمان :  مالیکت ۱۰۰ درصد- استخراج خاک روی حدودا سالانه ۱۱ هزار تن
۳) شرکت رینگ مارال  : مالکیت ۵۰ درصد- صنعت خودرو
۴) شرکت بین المللی پارس تجارت : مالکیت ۱۰۰ درصد – فعال در بازار سهام

🔷 بررسی سود و زیان :
▪️درآمد :
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۳ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومن
👈 رشد درآمد بر اثر واگذاری سهام تنوین بعلاوه رشد عملیات استخراج و فروش خاک روی 
▪️سود خالص :
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۸ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۸ مبلغ ۹۷ میلیارد تومن
👈 رشد سود خالص ناشی از فروش ساختمان ۵۱ میلیارد تومن + سود فروش سهام تنوین ۲۸ میلیارد تومن و مابقی عمدتا ناشی از عملیات فروش خاک روی می باشد.

🔸تفسیر سود و زیان : همانطور که بررسی شد بخشی از سود آوری سال ۹۸ شرکت ناشی از فروش ساختمان بوده که انتظار تکرار این سود آوری برای سال ۹۹ را نداریم . اما برای سال ۹۹ با فروش سهام ونوین در اواخر شهریور و اوایل مهر ۹۸ احتمالا سود این واگذاری  40 میلیارد تومن باشد که اول در شرکت فرعی پارس تجارت شناسایی می شود. بعلاوه سود ناشی از عملیات فروش خاک روی به مبلغ ۲۰ میلیارد تومن جمعا کرمان توانایی تحقق ۶۰ میلیارد تومن سود خالص برای سال ۹۸ را دارد. ♣️بنابراین EPS سال ۹۹ برابر با 👈👈 ۱۰۰ تومن.

#کرمان ( بخش سوم – نهایی)
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 

🔴👈👈 جمع بندی : مهمترین دارایی کرمان مالکیت بر ۲۲٫۲ درصد سهام آرین ماه تاب است . از این نظر بهتر است کرمان را در گروه شرکت های برقی طبقه بندی کنیم . در حال حاضر آرین ماه تاب مالک ۲۵۲۰ مگا وات برق است که سهم کرمان ۵۶۵ مگا وات می شود . بر همین اساس ناو کرمان را محاسبه و به رقم ۴۷۱۰ تومن رسیم که قیمت فعلی معادل ۷۵ درصد ناو می باشد .  بنابراین قیمت فعلی سهام کرمان متکی به دارایی بوده تا سودآوری .طبق برآورد ما کرمان می تواند در سال ۹۹ تا ۱۰۰ هر سهم سود بسازد .(یعنی پی ئی ۳۵ مرتبه) .ابتدای سال ۹۸ تا کنون سهام کرمان ۶ برابر شد یعنی بازدهی ۵۰۰ درصد داشته که این بازدهی بیشتر بدلیل تغییرات دلار و سود فروش دارایی های ثابت و از همه مهم تر رقابت بر ترکیب هیات مدیره بوده است . در مجموع بنظر می رسد متغییر های بازی در سهام کرمان نسبت به قبل ضعیف تر شدند بنابراین با توجه به بنیاد شرکت قیمت های فعلی متعادل بوده و توصیه ای به خرید و فروش نیست . اما سرمایه گذاری با نسبت های کمتر ناو  ( محدوده ۵۰ درصد) با نگاه بلندمدت جذاب تر است.

 98/09/04
برچسب‌ها: کرمان

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!