ریشمک فرابورس بازار دوم
شرکت تولید و صادرات ریشمک

🔷کلیات : سال ۱۳۴۸ در شیراز تاسیس شد – حوزه فعالیت : تولید پودر و عصاره از ریشه گیاه شیرین بیان -محصولات ۱۰۰ درصد صادراتی هست- آخرین سرمایه ۳۰ میلیارد تومن – ارزش بازار ۳۷۷ میلیارد تومن- تعداد پرسنل ۹۸ نفر – سهامدار عمده سرمایه گذاری تدبیر (ستاد اجرایی فرمان امام)- سال مالی ۳۰ آذر ماه هر سال .

👈 در گذشته ۸۸ درصد سهام شرکت زرقان (شخصیت مستقل )متعلق به ریشمک بود که بنابر تصمیمات هیات مدیره در سال ۱۳۹۴ با ریشمک ادغام شد.

🔷بررسی ترازنامه : اسفند ۹۷
▪️جمع دارایی ها ۱۵۳ میلیارد تومن شامل :
طلب تجاری ۵۴ میلیارد تومن . از این مبلغ ۴۷ میلیارد تومن مربوط به شرکت لیکوگامزگلوبال خریدار انحصاری محصولات شرکت می باشد. طلب مزبور ۴٫۹ میلیون دلار بوده که با نرخ ۹۵۶۳۰ ریال تسعیر شده است.
موجودی مواد و کالا ۳۸ میلیارد تومن  . ریشه ۲۹۵۷ تن – پودرو عصاره ۱۰۴۱ تن
دارایی ها ثابت ۳۸ میلیارد تومن – ۷۵ درصد دارایی ها زمین و ساختمان است.
👈 زمین کارخانه زرقان ( همان شرکتی که با ریشمک ادغام شد) ۱۰٫۰۰۰ متر مربع  و زمین جدید کارخانه ریشمک ۲۰۱٫۲۰۰ متر مربع می باشد.
👌 در گذشته کارخانه ریشک در داخل شهر شیراز واقع بود. بنا بر دلایل زیست محیطی در سال ۹۴ زمین قدیمی کارخانه به سهامدار اصلی (تدبیر) فروخته شد و زمین جدید در شهرستان سپیدان منطقه لپویی خریداری و کارخانه ریشمک به محل جدید منتقل شد.
▪️جمع بدهی ها ۶۵ میلیارد تومن . که عمده سهم مزبور مربوط به سود سهام با مبلغ ۶۰ میلیارد می باشد.
👈شرکت فاقد وام بانکی می باشد.
▪️ارزش ویژه ۸۷ میلیارد تومن شامل :
سرمایه ۳۰ میلیارد تومن
سود انباشته ۵۴ میلیارد تومن.
👈 منشاء سود انباشته عمدتا مربوط به سود تسعیر ارز در سال  مالی ۱۳۹۷ به مبلغ ۴۶ میلیارد تومن می باشد.

🔷بررسی صورت سود و زیان :
▪️فروش :
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲۵ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۸ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳۷ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۱ میلیارد تومن
۳ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۸ میلیارد تومن
👈 ۱۰۰ درصد محصولات شرکت صادراتی هستند .شرکت لیکو گامزگلوبال (licogums wolrdwide) خریدار انحصاری محصولات شرکت می باشد . این شرکت ثبت شده در کانادا بوده و بنظر اصالتا ایرانی باشد .
🔺روند صادرات :
سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۰٫۱ میلیون دلار
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۷٫۲ میلیون دلار
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۰٫۱ میلیون دلار
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۹٫۵ میلیون دلار
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۵٫۶ میلیون دلار
👈 شرکت مدعی است که کاهش صادرات در سال ۹۷ بدلیل شرایط تحریمی و عدم انتقال وجوه حاصل از صادرات می باشد.

▪️سود ناخالص :
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۲ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۷ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۶ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۵ میلیارد تومن
۳ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۳ میلیارد تومن
🔺روند نسبت سود ناخالص به فروش :
سال ۱۳۹۴ مقدار ۴۸ درصد
سال ۱۳۹۵ مقدار ۴۵ درصد
سال ۱۳۹۶ مقدار ۴۳ درصد
سال ۱۳۹۷ مقدار ۶۱ درصد
۳ماهه سال ۱۳۹۸ مقدار ۶۹ درصد
👈 رشد با اهمیت نسبت سود ناخالص

▪️سود عملیاتی :
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۰ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۶ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۵ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۸ میلیارد تومن
۳ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۲ میلیارد تومن
👈اثرات مثبت سود تسعیر ارز در سال ۱۳۹۷

▪️سود خالص :
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۶۰ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۷ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۶ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۸ میلیارد تومن
۳ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۳ میلیارد تومن
👈سود سال ۹۴ بدلیل فروش زمین کارخانه قدیمی و سود سال ۹۷ بدلیل تسعیر ارز افزایش داشته .

🔷بررسی تولید و فروش :
پودر و عصاره شیرین بیان محصولات شرکت هستند. ریشه شیرین بیان بعنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می گیرد .بخشی از ماده اولیه در استان فارس و استان های همجوار و بخش دیگری از آذربایجان و ترکمنستان خریداری می گردد.
👈 عمده کاربرد شیرین بیان در صنایع مواد غذایی و دارویی می باشد . گفته می شود قند موجود در ریشه شیرین بیان ۵۰ برابر بیشتر از قندهای معمولی است.
🔺ظرفیت اسمی :
پودر ۱۶۰۰ تن
عصاره ۶۰۰ تن
مجموع ۲۲۰۰ تن
👈 شرکت در دو سایت تولید دارد . زرقان و لپویی . طبق اسناد منتشر شده پودر در کارخانه جدید (لپویی) و عصاره در کارخانه زرقان تولید می شود.
👈طرح ارتقاء ظرفیت کارخانه لپویی به ۳۰۰۰ تن در جریان بوده و  بنظر شرکت به ظرفیت مزبور رسیده است . لیکن بدلیل شرایط سخت فروش (تحریمی) اثرات آن در تولیدات ماهانه منعکس نیست.
👈ظاهرا شرکت مشکل انبار دارد و تولیدات شرکت مناسب با مقادیر فروش برنامه ریزی می گردد.

🔺تولید واقعی :
🔸 پودر :
سال ۱۳۹۳ مقدار ۱۵۸۵ تن
سال ۱۳۹۴ مقدار ۱۱۶۴ تن
سال ۱۳۹۵ مقدار ۱۲۷۴ تن
سال ۱۳۹۶ مقدار ۱۵۴۵ تن
سال ۱۳۹۷ مقدار ۱۰۸۷ تن
۴ ماهه سال ۱۳۹۸ مقدار ۳۹۱ تن
🔸 عصاره :
سال ۱۳۹۳ فاقد تولید.
سال ۱۳۹۴ مقدار ۱۵۰ تن
سال ۱۳۹۵ مقدار ۳۸۵ تن
سال ۱۳۹۶ مقدار ۳۷۳ تن
سال ۱۳۹۷ مقدار ۳۶۴ تن
۴ ماهه سال ۱۳۹۸ مقدار ۱۲۷ تن

🔸 مجموع تولید :
سال ۱۳۹۳ مقدار ۱۵۸۵ تن
سال ۱۳۹
۴ مقدار ۱۳۱۴ تن
سال ۱۳۹۵ مقدار ۱۶۵۹ تن
سال ۱۳۹۶ مقدار ۱۹۱۹ تن
سال ۱۳۹۷ مقدار ۱۴۵۱ تن
۴ ماهه سال ۱۳۹۸ مقدار ۵۱۸ تن
👈کاهش تولید در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل مربوط به جابجایی کارخانه از شیراز به لپویی بوده است .

🔺نرخ محصول :
طی ۵ سال اخیر قیمت هر کیلو پودر یا عصاره بین ۵ تا ۶ دلار در نوسان بوده که بطور معمول نرخ پودر حدودا نیم دلار از نرخ عصاره بیشتر است . لیکن شرکت بدلیل تکمیل سبد محصول هر دو محصول را تولید می کند.
👈طبق آخرین گزارش شرکت در فروردین ۱۳۹۸ قرارداد فروش محصول به خریدار انحصاری شرکت با نرخ پودر ۴٫۵  و نرخ عصاره ۳٫۹ دلار هر کیلو  منعقد شده است .شرکت دلایل کاهش در نرخ ها نسبت به قبل را شرایط تحریم اعلام کرده است .

روند متوسط نرخ های ریالی فروش محصول (پودر و عصاره) :
سال ۱۳۹۴ هر کیلو ۱۹۸۶۳۰ ریال
سال ۱۳۹۵ هر کیلو ۲۰۱۳۱۰ ریال
سال ۱۳۹۶ هر کیلو ۲۰۷۶۷۳ ریال
سال ۱۳۹۷ هر کیلو ۳۶۲۹۵۵ ریال
۴ ماهه سال ۱۳۹۸ هر کیلو ۵۳۲۰۰۰ ریال

🔷برآورد سود سال ۱۳۹۸ :
🔺مفروضات :
مجموع تولید و فروش ۱۵۰۰ تن
متوسط نرخ فروش سال ۹۸ هر کیلو ۶۰ هزار تومن
نرخ سود ناخالص به فروش ۶۰ درصد
مجموع هزینه ها ۵ میلیارد تومن

🔺محاسبه :
فروش حاصل تولید ضرب در نرخ برابر با ۹۰ میلیارد تومن
سود ناخالص ۵۴ میلیارد تومن
هزینه های عمومی اداری ۵ میلیارد تومن
♣️سود خالص ۴۹ میلیارد تومن . بنابراین حصه هر سهم (EPS) برابر با 👈👈 ۱۶۳ تومن
👈قیمت فعلی ۱۲۶۰ تومن بنابراین پی یی تحلیلی ۷٫۷ مرتبه.

🔷بررسی روند قیمت سهم :
سهم اولین بار در مهر ماه ۱۳۹۶ با قیمت ۶۷۴ تومن کشف قیمت شد. یکسال بعد در مرداد ۹۷ سقف قیمتی ۳۰۴۴ تومن را در  کارنامه خود ثبت کرد .از دلایل عمده این صعود چند برابر ، برنامه شرکت برای افزایش سرمایه ۱۶۱ درصدی از انباشته و همچنین پیش بینی سود بسیار خوشبینانه شرکت از سود عملکرد سال ۱۳۹۷ بود (EPS اعلامی قبل از افزایش ۴۶۳ تومن ) . اگر چه در عملکرد سال ۱۳۹۷ سود پیش بینی شده محقق شد اما منشاء سود کاملا متفاوت بود ( سود شرکت از محل تولید و فروش بود در حالیکه در واقعیت سود از محل تغییرات نرخ ارز محقق شد) . همین موضوع باعث شد قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه نتواند انتظارات را برآورده و  علی رغم تحقق سود پیش بینی شده روند سهم تا قبل از مجمع سال ۱۳۹۷ یعنی در اسفند ماه ۹۷ نزولی و قیمت تا کف ۱۰۲۰ تومن در قبل از مجمع کاهش یافت.
در سال ۱۳۹۸ همگام با شرایط مناسب گروه دارویی قیمت تا حدودی تقویت و در حال حاضر در محدوده ۱۲۶۰ تومن در نوسان است.
👈 بخش عمده ای سود تقسیمی سال ۱۳۹۷ (۲۰۰۰ ریال ) فاقد جریان نقدی بوده و صرفا ناشی از تسعیر ارز می باشد .بنابراین با احتمال زیاد شرکت مجددا وارد فاز افزایش سرمایه شود.

🔴👈👈 جمع بندی :ریشمک شرکتی در مقیاس کوچک با تولیدات صددرصد صادراتی بوده که تغییرات نرخ ارز (مثبت یا منفی) اثرات با اهمیتی بر سود آوری آن دارد.ضمن اینکه این شرکت از نرخ های بازار آزاد نیز پیروی می کند .همچنین این شرکت کاملا متاثر از شرایط تحریمی در خصوص نقل و انتقال وجوه ارزی و مخاطرات مشتری انحصاری محصولات خود می باشد. در شرایط حاضر با فرض تحقق ظرفیت معمول خود توان سود سازی حداکثر به ازای هر سهم ۱۶۳ تومن داشته که قیمت های فعلی (۱۲۶۰ تومن)برای نگهداری توسط دارندگان آن قابل توجیه اما برای خریداران جدید جذابیت زیادی ایجاد نمی کند.
👈 با توجه به شرایط تحریمی روند تولید و فروش ماهانه رصد گردد.

۹۸/۰۳/۰۱

برچسب‌ها: ریشمک

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!