کوثر  (بخش اول)
شرکت بیمه کوثر

🔷 کلیات : سال ۱۳۸۹ تاسیس شد – آخرین سرمایه ۳۵۲ میلیارد تومن – ارزش بازار ۵۴۰۰ میلیارد تومن – تعداد پرسنل ۷۳۰ نفر – تعداد شعب ۳۴  – تعداد نمایندگان ۸۱۷ – سهامداران عمده شامل نیروهای مسلح ( ارتش ، سپاه و ناجا )  – سال مالی ۲۹ اسفند هر سال
👈سهم از بازار بیمه کشور ۳٫۳ درصد – سطح توانگری یک با رتبه ۱۲۶

🔷بررسی ترازنامه : منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
▪️جمع کل دارایی ها ۳۵۸۹ میلیارد تومن
▪️جمع کل بدهی ها ۳۰۳۹ میلیارد تومن
▪️ ارزش ویژه ۵۵۰ میلیارد تومن

🔸تفسیر ترازنامه : طلب های بیمه ای  با نسبت ۴۲ درصد بزرگترین قلم در ترازنامه است.سرمایه گذاری ها ۲۴ درصد و دارایی های ثابت نیز ۸ درصد دارایی ها را به خود اختصاص داده اند .نکته مهم در خصوص کوثر در اختیار داشتن بازار بزرگ نیروهای مسلح هست که آینده تجاری شرکت را تضمین می کند. در بخش بدهی ها ۷۷ درصد متعلق به ذخایر بیمه ای بوده که طبق استانداردها و دستور العمل ها ، شرکتهای بیمه ای ملزم به ایجاد ذخیره جهت جبران خسارات بیمه ای می باشند. شرکت دارای سود انباشته بوده و اخیرا از محل انباشته ۴۱ درصد افزایش سرمایه داشته است.
👈طبق مصوبه هیات مدیره برنامه افزایش سرمایه از محل تجدد ارزیابی در جریان می باشد.

🔵 بررسی سرمایه گذاری ها :
کل سرمایه گذاری ها شرکت اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت به شرح ذیل است :
۱) سپرده های ریالی نزد بانک ها ۱۵۰ میلیارد تومن
۲) سپرده های ارزی نزد بانک ها ۲۶ میلیارد تومن
۳) سهام شرکتهای بورسی ۶۴۰ میلیارد تومن ( ارزش روز تقریبی ۱۴۰۰ میلیارد تومن)
۴) صندوق ها و ابزارهای مالی ۴۱ میلیارد تومن
👈 جمع کل سرمایه گذاری ها ۸۵۷ میلیارد تومن

🔺 پرتفوی سهام : بیش از ۷۲ درصد سرمایه گذاری درسهام متشکل از شرکتهای زیر است :
۱) وغدیر  به ارزش ۴۵۵ میلیارد تومن
۲) پارسان به ارزش  ۶۸ میلیارد تومن
۳) پارس به ارزش  ۳۵ میلیارد تومن
۴) فارس به ارزش  ۲۴ میلیارد تومن
۵) وامید به ارزش  ۲۲ میلیارد تومن
۶) همراه به ارزش ۱۱ میلیارد تومن

👈سپرده های بانکی ، صندوق ها و سایر موارد تفاوت با اهمیتی با بهای تمام شده ندارند . ♣️ بنابراین چنانچه ارزش روز پرتفوی سهام را ملاک قرار دهیم در بخش سرمایه گذاری ها به مازاد ۷۶۰ میلیارد تومن می رسیم.

🔵 بررسی املاک :
کلیه املاک شرکت در سر فصل دارایی های ثابت منعکس شده . طبق جدول ارائه شده در صورتهای مالی زمین و ساختمان جمعا ۲۷۰ میلیاد تومن می باشد. که سهم زمین ۲۱۹ و سهم ساختمان ۵۱ میلیارد تومن می باشد.

🔺زمین ها :
۱) زمین نیاوران : این زمین در سال ۱۳۹۲ به ارزش ۷۲ میلیارد تومن خریداری گردید و سپس در سال ۱۳۹۳ بابت تغییر کاربری  مبلغ ۳۲ میلیارد تومن به شهرداری پرداخت شد . جمع تمام شده ۱۰۴ میلیارد تومن . ( از متراژ و موقعیت دقیق زمین اطلاعی در دست نیست).
👈 طبق گزارش کنفرانس منتشره در مهر ماه ۹۷ ارزش روز این زمین ۲۰۸ میلیارد تومن کارشناسی گردیده . با توجه به تورم یکسال اخیر می توان ارزش روز این زمین را حدودا ۳۰۰ میلیارد تومن برآورد کرد .

۲) زمین رسالت : این زمین ( در واقع ساختمان نیمه کاره ) در سال ۱۳۹۷ به ارزش ۵۱ میلیارد تومن با هدف انتقال دفتر مرکزی شرکت به محل مزبور به صورت تهاتر با برخی از ساختمان های شرکت خریداری شد . با توجه به تورم یکسال اخیر می توان ارزش روز این زمین را حدودا ۷۰ میلیارد تومن برآورد کرد .
👈 در طی آذر و دی ماه ۹۸ دو واحد از ساختمان های شرکت جمعا به ارزش روز ۳۷ میلیارد تومن بابت تامین مالی مخارج ساخت و تکمیل زمین مزبور واگذار گردید که سود این فروش ۱۳ میلیارد تومن ( هر سهم ۳۸ ریال ) بوده که در گزارشات ۹ ماهه افشاء می گردد.

🔺ساختمان ها :
اقلام ساختمان ( عرصه و اعیان) شامل ۴۰ مورد بوده که به تدریج طی سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ جمعا به ارزش تمام شده ۱۱۵ میلیارد تومن در سطح تهران و شهرستان ها جهت گسترش فعالیت های تجاری خریداری گردیده است .چنانچه  ارزش بهای تمام شده را در ضریب تقریبی ۳ ضرب کنیم ارزش روز ساختمان ها حدودا ۳۴۵ میلیارد تومن برآورد که با در نظر گرفتن ارزش فروش دو واحدساختمان واگذار شده در آذر و دی ماه ۹۸ جمعا ۳۸۲ میلیارد تومن می باشد .

🔸 محاسبه مازاد زمین و ساختمان :
ارزش تمام شده ۲۷۰ میلیارد تومن
ارزش روز برآوردی ۷۵۲ میلیارد تومن
♣️مازاد بخش زمین و ساختمان ۴۸۲ میلیارد تومن .
👈 با توجه به برنامه هیات مدیره جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها  بنابراین امکان تحقق  ۱۳۷درصد افزایش سرمایه از این محل متصور می باشد.

🔷 محاسبه ناو شرکت :
مازاد املاک ۴۸۲ میلیارد تومن
مازاد سرمایه گذاری ها ۷۶۰ میلیارد تومن
ارزش ویژه ۵۵۰ میلیارد تومن
جمع کل ۱۷۹۲ میلیارد تومن در حالیکه که ارزش بازار شرکت بیش از ۵۴۰۰ میلیارد تومن می باشد. از این حیث فاصله زیاد ارزش بازار با ناو تقریبی شرکت قابل توجیه نیست.

🔺مقایسه ارزش بازار کوثر با چند شرکت بزرگ بیمه ای :
ارزش بازار کوثر ۵۴۰۰ میلیارد تومن
ارزش بازار پارسیان ۲۱۰۰ میلیارد تومن
ارزش بازار بپاس ۴۴۰۰ میلیارد تومن
ارزش بازار آسیا ۱۸۰۰
میلیارد تومن
👈 باید گفت نماد کوثر بالاترین ارزش مارکت در صنعت بیمه را دارد و این رقم از ارزش شرکتهای بیمه با سابقه طولانی تر نیز بیشتر است.

🔷بررسی صورت سود و زیان :
▪️حق بیمه صادره ( تولید شده):
سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۱۹ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۰۲ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۰۱۶ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۱۲۴ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۵۴۰ میلیارد تومن
۶ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۳۹۰ میلیارد تومن
👈 نرخ رشد سالانه ۱۹ درصد

▪️هزینه خسارت :
سال ۱۳۹۳ مبلغ ۴۲۶ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۳۶ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۷۱۴ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۷۴ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۹۳ میلیارد تومن
۶ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۹۳ میلیارد تومن
👈هزینه خسارت به تنهایی قابل تفسیر نیست بلکه از طریق محاسبه ضریب یا نسبت خسارت تفسیر می شود.

🔸ضریب خسارت : (حاصل مبلغ هزینه خسارت تقسیم بر حق بیمه تولید شده)
سال ۱۳۹۳ برابر ۵۹ درصد
سال ۱۳۹۴ برابر ۶۷ درصد
سال ۱۳۹۵ برابر ۷۰ درصد
سال ۱۳۹۶ برابر ۶۹ درصد
سال ۱۳۹۷ برابر ۶۴ درصد
۶ ماهه سال ۱۳۹۸ برابر ۴۳ درصد

👈بخشی از ضریب خسارت برآوردی مدیریت هست . ضریب ۴۳ درصد یعنی از هر بیمه نامه ۴۳ درصد منجر به پرداخت خسارت خواهد شد . متوسط ضریب خسارت ۵ سال اخیر  ۶۶ درصد می باشد.کاهش این ضریب در عملکرد ۶ ماهه ۹۸ بدلیل حجم قابل ملاحظه قراردادهای جدید می باشد که هنوز زمان آن منقضی نگردیده لذا این کاهش در نرخ با احتمال زیاد در دوره های بعدی تعدیل می گردد.

🔸نسبت خسارت :(حاصل مبلغ خسارت پرداختی به حق بیمه تولید شده)
سال ۱۳۹۳ برابر ۴۷ درصد
سال ۱۳۹۴ برابر ۶۲ درصد
سال ۱۳۹۵ برابر ۶۹ درصد
سال ۱۳۹۶ برابر ۶۸ درصد
سال ۱۳۹۷ برابر ۵۹ درصد
۶ ماهه سال ۱۳۹۸ برابر ۴۱ درصد
👈 این نسبت بر خلاف ضریب خسارت کاملا واقعی بوده و مدیریت نقشی در تعیین عدد آن ندارد . میانگین ۵ سال اخیر ۶۰ درصد می باشد . کاهش این نسبت در عملکرد ۶ ماهه ۹۸ با احتمال زیاد در دوره های بعدی اصلاح می گردد . در هر حال این کاهش نرخ در سال جاری اثر مثبت بر سودآوری شرکت دارد .

🔸فاصله بین ضریب و نسبت خسارت :
سال ۱۳۹۳ برابر ۱۳ درصد
سال ۱۳۹۴ برابر ۵ درصد
سال ۱۳۹۵ برابر ۲ درصد
سال ۱۳۹۶ برابر ۱ درصد
سال ۱۳۹۷ برابر ۵ درصد
۶ ماهه سال ۱۳۹۸ برابر ۱ درصد
👈 هر چه فاصله کمتر بهتر است .افزایش فاصله نشان دهنده ضریب خطای برآورد مدیریت است . معمولا در گزارشات میاندوره ای فاصله اعداد پرت می شود که نشان از کتمان سود توسط شرکت ها دارد. خوشبختانه در این شرکت چنین چیزی مشاهده نمی گردد.

▪️درآمدهای سرمایه گذاری  :
سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۲ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۶۳ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۶۶ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۰۲ میلیارد تومن
۶ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۸۲ میلیارد تومن
👈 نرخ رشد سالانه ۴۹ درصد  که بسیار مناسب است .

▪️سود عملیاتی  :
سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۸ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۲ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۳ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۰ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومن
۶ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومن
👈 سود عملیاتی از این حیث اهمیت دارد که شامل سود تسعیر ارز نمی شود.
👈 دلیل کاهش سود سال ۱۳۹۶ مربوط به اقلام استثنایی  بوده  . در این سال حسابرسی بیمه و تسویه مالیاتی سنوات قبل جمعا به مبلغ ۱۱ میلیارد تومن انجام شد.
👈 متوسط نرخ رشد ۴۱ درصد

▪️سود خالص  :
سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۸ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۲ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۳ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۳ میلیارد تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۸۴ میلیارد تومن
۶ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومن
👈 افت شدید سود در سال ۹۵ عمدتا بدلیل افزایش ضریب خسارت تا سطح ۷۰ درصد می باشد.
👈از سود خالص سال ۹۷ مبلغ ۱۹ میلیارد تومن مربوط به سود تسعیر ارز می باشد که نسبت به کل سود چندان با اهمیت نیست. رشد سود در سال ۹۷ عمدتا مربوط به درآمدهای سهام ( فروش سهام + افزایش سود مجامع) بوده است . این رویه در سال ۹۸ با عرضه سهام وغدیر همچنان ادامه دارد.
👈 رشد سود آوری در ۶ ماهه اول ۹۸ عمدتا مربوط به کاهش ضریب خسارت می باشد.

🔷آخرین ترکیب پرتفوی بیمه ای : ۹ ماهه ۹۸
زندگی  ۱۹ درصد
ثالث ۲۷ درصد
درمان ۱۹ درصد
سایر رشته ها ۶۵ درصد

🔸نسبت خسارت هر رشته: ۹ ماهه ۹۸
زندگی ۴۵ درصد
شخص ثالث ۶۹ درصد
درمان  ۵۸ درصد

🔸تفسیر صورت سود و زیان : همانطور که بررسی شد آهنگ رشد تولید حق بیمه سالانه ۱۹ درصد و از طرفی نسبت خسارت در سطح ۶۰ درصد ثابت می باشد. بنابراین فاکتور اصلی در رشد سود آوری افزایش در تولید حق بیمه می باشد.که خوشبختانه عملکرد سال ۹۷ و ۶ ماهه اول ۹۸ نشان از بازاریابی مناسب این شرکت دارد. اگرچه این بازار مختص نیروی های مسلح می باشد لیکن هماهنگی بین نیروها و ارجاع به بیمه کوثر کار چندان آسانی نیست .در هر حال از این جنبه شرکت عملکرد موفقی داشته . دومین فاکتور سود آوری شرکت مربوط به سرمایه گذاری ها بوده که انتخاب درست پرتفوی سهام و خرید ۳٫۳ درصد سهام ارزشمند وغدیر منجر به رشد درآمدهای سرمایه گذاری از این محل گردیده که ما نتایج آن را در سال ۹۷ و ۹۸ می بینیم . تنها نقطه ضعف شرکت در عدم وصول طلب های بیمه ای بوده که عمدتا مربوط  همان مشتریان وابسته (نیر
وهای مسلح و نهاد های عمومی) شرکت می باشد.شرکت فاقد هزینه های مالی بوده و نسبت هزینه های اداری به حق بیمه بین ۵ تا ۶ درصد می باشد . در مجموع روند عملکردی شرکت مناسب ارزیابی می شود.

📌عملکرد شرکت های بیمه ای بسیار متاثر از ضریب نفود بیمه در کشور است . این ضریب در ایران ۲٫۳۸ و در جهان ۶٫۱ درصد می باشد .طبق گزارشات اعلامی در طول یک دهه گذشته ضریب نفوذ بیمه از حدود ۱٫۲ به ۲٫۳۸ در سال ۱۳۹۷ رسیده است یعنی از رشد سالانه حدود ۸ درصد برخوردار بوده است.

🔺روند EPS  :
سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۷۱ ریال
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳۲۱ ریال
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۹۵ ریال
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۳۹ ریال
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۷۳۵ ریال

🔺روند DPS  :
سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۲۰ ریال
سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲۸۰ ریال
سال ۱۳۹۵ مبلغ ۹۰ ریال
سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۸۰ ریال
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۰۰ ریال

🔺نسبت تقسیم سود   :
سال ۱۳۹۳ رقم ۸۱ درصد
سال ۱۳۹۴ رقم ۸۷ درصد
سال ۱۳۹۵ رقم ۹۴ درصد
سال ۱۳۹۶ رقم ۷۵ درصد
سال ۱۳۹۷ رقم ۲۷ درصد
👈 سال ۹۷ رشد سود آوری منجر به رشد سود نقدی نشد. به نظر می رسد با توجه به شرایط طلب های شرکت و نیاز مالی برای ساخت ساختمان مرکزی جدید نسبت تقسیم سود برای سال های آتی همچنان پایین بماند.

🔴👈👈 جمع بندی : همانطور که بررسی شد شرایط بنیادی بیمه کوثر مناسب  ارزیابی شد .طی سال مالی ۹۷ و ۹۸ قرارداد های بسیار خوبی با ارگان های وابسته به نیروهای مسلح که البته از سهامداران شرکت نیز می باشند منعقد گردیده که نشان از مدیریت بازاریابی خوب شرکت دارد . از طرف دیگر سرمایه گذاری های شرکت در بازار بورس نیز مناسب بوده و  درآمدهای خوبی برای شرکت داشته است .بنابراین با این روند دستیابی به سود ۱۰۰ تومنی با سرمایه جدید برای سال ۹۸ از دسترس دور نیست . در این بررسی همچنین به ارزیابی املاک از دید افزایش سرمایه پرداختیم که نتایج پتانسیل ۱۳۷درصدی از این محل را نشان می دهد . در نگاهی دیگر ناو شرکت را  محاسبه و به رقم تقریبی  ۱۷۹۲ میلیارد تومن رسیدم که با ارزش بازار ۵۴۰۰ تومنی شرکت اختلاف زیاد دارد .شایان ذکر است که ارزش شرکت در طول یک سال نیم گذشته بیش از ۱۱ برابر رشد داشته بطوریکه در حال حاضر بیشترین ارزش مارکت در صنعت بیمه متعلق به کوثر می باشد در حالیکه شرکتهای بزرگتر و باسابقه تر ارزش های مارکت کمتری نسبت به کوثر دارند. در مجموع باید گفت ضمن تایید شرایط بنیادی شرکت ، قیمت های فعلی برای خرید این سهم جذاب نیست .

۹۸/۱۰/۲۳
برچسب‌ها: کوثر, بیمه کوثر

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!