شاخص كسب و كار آلمان (German Ifo Business Climate)اين شاخص به ارزيابي حال و آينده شرايط كسب و كار و جو اقتصادي كشور آلمان …

شاخص كسب و كار آلمان (German Ifo Business Climate)اين شاخص به ارزيابي حال و آينده شرايط كسب و كار و جو اقتصادي كشور آلمان مي پردازد و شامل دو زير بخش وضعيت فعلي و انتظارات در شش ماه آتي مي باشد.اين شاخص توسط موسسه IFO و در هفته پایانی هر ماه منتشر می شود.این شاخص از طریق پرسشنامه ای که از ۷۰۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی جمع آوری می گردد تهیه می شود از آنجایی که آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو می باشد معاملگران ارز به این شاخص اهمیت زیادی می دهند و روند مثبت آن اثرات مثتبی بر یورو و بالعکس دارد.در نمودار زیر روند این شاخص نشان داده شده است.شاخص كسب و كار آلمان همانطور كه مشاهده مي كنيد سه نمودار داريم زرد ،‌ قرمز و آبي نمودار زرد كه انتظارات شش ماه آينده را نشان مي دهد بيشتر از آبي و قرمز اهميت دارد زيرا بازار هاي اورپايي به نماگر هاي انتظارات حساسيت بيشتري دارند.نمودار آبي وضعيت فعلي را نشان مي دهد.نمودار قرمز برآيند دو نمودار قبلي مي باشد. اطلاعات بيشتر:در پرسشنامه از بنگاهها در چهار زمينه كارخانه اي (manufacturing) ساخت و ساز (construction) عمده فروشی (wholesaling ) و خرده فروشی (retailing)سوال مي شود.

فهرست