سيمان هرمزگان

فاصله كارخانه از بندعباس ۸۰ كيلومتر ،فاصله از بندر شهيد رجايي و باهنر ۷۰ كيلومتر مي باشد.

شركت داراي دو خط توليد هر يك …

سيمان هرمزگان

فاصله كارخانه از بندعباس ۸۰ كيلومتر ،فاصله از بندر شهيد رجايي و باهنر ۷۰ كيلومتر مي باشد.

شركت داراي دو خط توليد هر يك ۳۰۰۰ تن در روز كه با احتساب ۳۰۰ روز كاري ظرفيت توليدي كارخانه ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تن در سال مي گردد.بودجه توليد ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تن در سال بوده كه بيش از ظرفيت كارخانه مي باشد.

سرمايه ۲۷۱۰۰۰ ميليون ريال  سال مالي ۳۰/۸/۱۳۸۹

سود سال ۸۹ مبلغ ۲۱۱۷ ريال براي هر سهم كه ۹ ماهه ۸۱٪ پوشش داده شده است.

مارجين سود ناخالص در ۹ ماهه ۵۸٪ و در سال ۸۸ ۶۱٪ مي باشد.

از كل توليدات شركت ۹۶٫۵٪ فروش به داخل كشور و ۳٫۵٪ صادر مي گردد.(سهم صادرات در حال حاضر پايين است .)شركت توان توليد صادراتي خوبي دارد (در سال ۸۱ مقدار ۸۵۰ هزار تن سيمان صادر شده است.)

قيمت داخلي بودجه شده هر تن سيمان ۵۳۶۰۰۰ ريال و واقعي ۵۴۰۰۰۰ ريال مي باشد.

قيمت صادراتي بودجه شده هر تن سيمان ۵۳۶۰۰۰ ريال و واقعي ۵۶۰۰۰۰ ريال مي باشد.

(عدم تفاوت بين قيمت هاي بودجه شده و واقعي)

نرخ ارز مندرج در بودجه به ازاي هر دلار ۱۰۴۶۹ ريال مي باشد كه مطابق با واقعيت مي باشد.

شركت كل پرتفوي سهام خود را در سال ۸۸ به ملغ ۲۳۰ ميليارد ريال فروخته است كه تماما در بانك هاي كشور سپرده و سرمايه گذاري شده است كه از اين محل ۶۰٫۰۰۰ ريال سود در حسابها پيش بني شده است (به ازاي هر سهم ۲۲۰ ريال)

طرح هدفمند كردن يارانه ها در بودجه سال ۸۹ در حسابها ديده نشده است.

گزارش حسابرس براي سال مالي ۸۸ به صورت مقبول مي باشد.

 نمودار روند توليدات شركت در سالهاي گذشته:

شركت از سال ۸۴ به ظرفيت كامل رسيده است .عدم طرح افزايش ظرفيت توليدي در شركت از نكات ضعف عمده مي باشد.

نوشته شده در جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۶ توسط صالحی ;|;

فهرست
error: Alert: Content is protected !!