سيمان كردستان

واقع در كيلومتر ۵ جاده تكاب در شهرستان بيجار

داراي يك خط توليد ۳۲۰۰ تني در روز با احتساب ۳۰۰ روز كاري …

سيمان كردستان

واقع در كيلومتر ۵ جاده تكاب در شهرستان بيجار

داراي يك خط توليد ۳۲۰۰ تني در روز با احتساب ۳۰۰ روز كاري ۹۶۰٫۰۰۰ تن در سال مي باشد كه بودجه توليد در سال ۸۹ معادل ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تن مي باشد كه بيش از ظرفيت توليد مي باشد.

توليد شركت در سال ۸۸ معادل ۱۲۷۰٫۰۰۰ تن بوده است.

سرمايه ۱۶۲٫۰۰۰ ميليون ريال سال مالي ۲۹/۱۲/۱۳۸۹

سود سال ۸۹ مبلغ ۱۲۰۶ ريال براي هر سهم مي باشد كه ۴۱٪ در سه ماهه اول پوشش داده شده است.

درصد تقسيم سود ۸۰٪ EPSمي باشد.

مارجين سود ناخالص دربودجه ۸۹ معادل ۴۸٪ و در سال ۸۸ ۵۶٪ مي باشد.

در عملكرد سه اول سال مالي ۸۹ ۷۰٪ فروش شركت در بازار داخلي و ۳۰٪ مابقي صادر(عمدتا كشور عراق) گرديده است.

پيش بيني شركت از ارز حاصل از صادرات در سال ۸۹ مبلغ ۲۲٫۰۷۱٫۵۴۸ دلار مي باشد كه با نرخ ارز ۱۰۱۴۷ ريال براي هر دلار در بودجه آورده شده است.

طرح هدفمند كردن يارانه ها در بودجه سال ۸۹ در حسابها ديده شده است.(۱۰۰٪ افزايش در قيمت انرژي شامل برق ، گاز و مازوت در نظر گرفته شده است .)

قيمت داخلي بودجه شده هر تن سيمان ۵۳۵۰۰۰ ريال و واقعي ۵۳۴۰۰۰ ريال مي باشد.

قيمت صادراتي بودجه شده هر تن سيمان ۷۵۹۰۰۰ ريال و واقعي ۶۲۲۰۰۰ريال مي باشد.

(در قيمت هاي داخلي تفاوت عمده بين قيمت هاي بودجه شده و واقعي ديده نمي شود اما قيمت هاي صادراتي هنوز محقق نشده است)

قیمت مواد اولیه خریداری شده (شامل سنگ آهن و سنگ آهک) در سه ماهه اول سال نسبت به مبالغ بودجه شده در صورتهای مالی کمتر می باشد.

سهامدار عمده شركت سرمايه گذاري غدير با ۵۳٪ مي باشد.

 نمودار روند توليدات شركت در سالهاي گذشته:

علت افزایش تولید در سال ۱۳۸۶ بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت خط ۲۳۰۰ تنی به ۳۲۰۰ تنی می باشد.بعد از اجرای این طرح پروژه دیگری در شرکت تعریف نشده است.

نمودار شاخص بنیادی سهام:

فهرست