سرمایه ۱۵۰۰ میلیارد ریال سال مالی ۳۱/۶/ ۸۹

EPS89 مبلغ ۲۲۷ ریال

EPS90 مبلغ ۱۸۰ ریال

محاسبه NAV :

مابه تفاوت   (۵۱۵۸۰۴) میلیون …

سرمایه ۱۵۰۰ میلیارد ریال سال مالی ۳۱/۶/ ۸۹

EPS89 مبلغ ۲۲۷ ریال

EPS90 مبلغ ۱۸۰ ریال

محاسبه NAV :

مابه تفاوت   (۵۱۵۸۰۴) میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام ۲۱۲۰۸۵۴ میلیون ریال

برگشت ذخیره کاهش ارزش     ۹۷۰۰۰ میلیون ریال

جمع             ۱۷۰۲۰۵۳

تعداد سهام  ۱۵۰۰

NAV      مبلغ ۱۱۳۴ریال

شرکت ۴۱۰ میلیارد ریال بدهی خرید سهام وآتی ولصنم به بانک صنعت و معدن دارد.

شرکت ۶۴۰ میلیارد ریال بدهی سود معوق سهام به بانک صنعت و معدن دارد.

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت در ۳۱/۶/۸۸  مبلغ ۴۴۴ میلیارد ریال

ذخیره مورد نیاز در ۳۱/۵/۸۹          ۳۴۷ میلیارد ریال

برگشت از حسابها          ۹۷ میلیارد ریال

احتمال تعدیل سود برای هر سهم در مجمع ۶۴ ریال می باشد.

وضعيت پرتفوي اصلا مناسب نيست در سال مالي ۸۹ شركت بيشتر با فروش شركتهاي روي سود (از قبيل ۱۵% سيمان مازندران )و فروش تعدادي از شركتهاي روي زيان اقدام به شناسايي سود و اصلاح پرتفوي كرده است .مابقي سهام در سبد شركت اكثر قابل فروش نيستند (بعلت شناسايي زيان).

 

در كل سود سال ۹۰ درست پيش بيني شده است .شركت قادر به شناسايي كپتال گين در سال ۹۰ نيست.

وضعيت نقدينگي شركت مناسب نيست.احتمال توزيع سود بيش تر از ۵۰% نيست .

قيمت شركت ۱۱۴% NAV هست كه مغاير با عرف بازار مي باشد.

 

نوشته شده در جمعه ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۰ توسط صالحی ;|;

فهرست
error: Alert: Content is protected !!