روش تعيين ارزش تئوريک سهام بعد از افزايش سرمايه

امروزه شركتها جهت تامين مالي طرحها و پروژه هاي خود معمولا …

روش تعيين ارزش تئوريک سهام بعد از افزايش سرمايه

امروزه شركتها جهت تامين مالي طرحها و پروژه هاي خود معمولا از روش انتشار سهام عادي استفاده مي كنند . طبق اين روش شركتها مي توانند از طريق صدور و فروش سهام عادي (common stock) به سهامداران فعلي و يا جديد وجوه مورد نياز را تامين كنند . اين روش اصطلاحا افزايش سرمايه از محل آورده نقدي ومطالبات ناميده مي شود اما از جنبه مديريت مالي اين نكته مهم است كه ارزش يك سهم بعد ازافزايش سرمايه در بازار بورس منطقا چقدر بايد باشد . فرمول زير به راحتي اين ارزش را معين مي كند .

(قيمت بازار قبلی * تعداد سهام قبلی )+(آورده هرسهم * تعداد افزايش يافته سهام)حاصل تقسيم بر تعداد کل سهام بعد از افزايش سرمايه = ارزش تئوريک هر سهم

توضيح :
تعداد افزايش يافته سهام معرف فقط تعداد سهامي مي باشد كه افزايش يافته است
آورده هرسهم معرف مبلغي است كه به ازاي هر سهم بايستي پرداخت گردد كه معمولا اين رقم ۱۰۰تومان مي باشد
تعداد سهام قبلي معرف تعداد كل سهام قبل از افزايش سرمايه مي باشد
قيمت بازار قبلي معرفت قيمت هرسهم قبل از افزايش سرمايه مي باشد
تعداد كل سهام بعد از افزايش سرمايه نيز معرف كل سهام بعد از افزايش سرمايه مي باشد يعني كل سهام قبل از افزايش سرمايه بعلاوه تعداد افزايش يافته

مثال :
فرض كنيد شركتي ۱۰۰۰۰۰سهم منتشر شده دارد كه ارزش بازار هر سهم آن قبل از افزايش سرمايه ۴۰۰۰ريال است شركت تصميم به افزايش ۵۰ درصدي سرمايه از محل آورده نقدي مي كند و براي خريد هر سهم اضافي ۱۰۰۰ ريال براي سهامداران قبلي تعيين مي كند ارزش هرسهم بعد ازافزايش سرمايه به اين صورت مي باشد

(۴۰۰۰ريال * ۱۰۰۰۰۰سهم )+(۱۰۰۰ريال * ۵۰۰۰۰سهم )تقسيم بر ۱۵۰۰۰۰سهم =۳۰۰۰ريال

ملاحظه مي كنيد كه قيمت بعد ازافزايش سرمايه بايستي ۳۰۰۰ريال باز شود اگر كمتر قيمت بخورد سهامداران قبلي ضرر مي كنند و اگر بيشتر از ۳۰۰۰ريال باز شود سهامداران قبلي سود مي كنند.

نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۲ توسط صالحی ;|;

فهرست
error: Alert: Content is protected !!