روش تعیین ارزش تئوریک سهام بعد از افزایش سرمایه

امروزه شرکتها جهت تامین مالی طرحها و پروژه های خود معمولا از روش انتشار سهام عادی استفاده می کنند . طبق این روش شرکتها می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی (common stock) به سهامداران فعلی و یا جدید وجوه مورد نیاز را تامین کنند . این روش اصطلاحا افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ومطالبات نامیده می شود اما از جنبه مدیریت مالی این نکته مهم است که ارزش یک سهم بعد ازافزایش سرمایه در بازار بورس منطقا چقدر باید باشد . فرمول زیر به راحتی این ارزش را معین می کند .

(قیمت بازار قبلی * تعداد سهام قبلی )+(آورده هرسهم * تعداد افزایش یافته سهام)حاصل تقسیم بر تعداد کل سهام بعد از افزایش سرمایه = ارزش تئوریک هر سهم

توضیح :
تعداد افزایش یافته سهام معرف فقط تعداد سهامی می باشد که افزایش یافته است
آورده هرسهم معرف مبلغی است که به ازای هر سهم بایستی پرداخت گردد که معمولا این رقم ۱۰۰تومان می باشد
تعداد سهام قبلی معرف تعداد کل سهام قبل از افزایش سرمایه می باشد
قیمت بازار قبلی معرفت قیمت هرسهم قبل از افزایش سرمایه می باشد
تعداد کل سهام بعد از افزایش سرمایه نیز معرف کل سهام بعد از افزایش سرمایه می باشد یعنی کل سهام قبل از افزایش سرمایه بعلاوه تعداد افزایش یافته

مثال :
فرض کنید شرکتی ۱۰۰۰۰۰سهم منتشر شده دارد که ارزش بازار هر سهم آن قبل از افزایش سرمایه ۴۰۰۰ریال است شرکت تصمیم به افزایش ۵۰ درصدی سرمایه از محل آورده نقدی می کند و برای خرید هر سهم اضافی ۱۰۰۰ ریال برای سهامداران قبلی تعیین می کند ارزش هرسهم بعد ازافزایش سرمایه به این صورت می باشد

(۴۰۰۰ریال * ۱۰۰۰۰۰سهم )+(۱۰۰۰ریال * ۵۰۰۰۰سهم )تقسیم بر ۱۵۰۰۰۰سهم =۳۰۰۰ریال

ملاحظه می کنید که قیمت بعد ازافزایش سرمایه بایستی ۳۰۰۰ریال باز شود اگر کمتر قیمت بخورد سهامداران قبلی ضرر می کنند و اگر بیشتر از ۳۰۰۰ریال باز شود سهامداران قبلی سود می کنند.

 

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!