روش تعیین ارزش تئوریک حق تقدم خرید سهام 

حق تقدم خرید سهام (Pre-Emptive Right)

حق تقدم خرید سهام امتیازی است که برای سهامداران فعلی شرکت در نظر گرفته شده است تا بتوانند سهم مالکانه خود را در شرکت از طریق خرید سهام جدید الانتشار حفظ کنند مثلا چنانچه شرکتی ۵۰% افزایش سرمایه نقدی بدهد سهامداری که مالک ۱۰۰۰ سهم می باشد حق دارد تعداد ۵۰۰ سهم از سهام جدید را قبل از اینکه اشخاص دیگری بتوانند آن را تحصیل کنند خریداری نماید . ماده ۱۶۶ قانون تجارت نیز این موضوع را به صراحت بیان کرده است ومهلت استفاده از آن حداقل ۶۰ روز تعیین شده است .
گواهینامه حق خرید سهام (Stock Warrant)
مدرک مثبته حاکی از مالکیت بر یک یا چند حق تقدم خرید سهام سندی است که گواهینامه حق خرید سهام نامیده می شود . گواهینامه حق خرید سهام قابل خرید و فروش بوده و در بورس معامله می شود.
برای تعیین ارزش هر حق تقدم در بازار بورس دو حالت دارد :
الف – نماد سهام و حق تقدم سهام همزمان بعد ازافزایش سرمایه بازگردد : در این صورت ابتدا ارزش تئوریک هر سهم  را تعیین می کنند سپس مبلغ تعیین شده برای هر سهم را (مبلغی که باید برای هرحق تقدم پرداخت شود )از آن کسر می کنند یعنی :
مبلغ تعیین شده برای هر سهم – ارزش تئوریک هر سهم = ارزش تئوریک هر حق تقدم

ب- ابتدا نماد سهام باز گردد و بعد مدتی (بعد از مشخص شده قیمت خود سهام ) نماد حق تقدم باز شود : دراین حالت حق تقدم تابعی از قیمت سهام می باشد ومعمولا از فرمول زیر بدست می آید
مبلغ تعیین شده برای هرسهم – قیمت بازار سهم = ارزش هر حق تقدم

لازم به ذکر است که هدف ازارزش تئوریک بدست آوردن یک معیار سنجش است یعنی حداقل قیمت مورد انتظار برای اینکه سهامداران متضرر نشود درهرحال با توجه به دو حالت فوق اگر قیمت بازا رحق تقدم از ارزش تئوریک آن کمتر باشد سهامداران قبلی متضرر و اگر بیشتر باشد سهامداران قبلی منتفع خواهند شد.
نکته:درایران برای شرکت درافزایش سرمایه معمولا ارزش اسمی سهام مطالبه می شود(۱۰۰۰ریال ) اما در سایر کشور ها این مبلغ تا حدودی نزدیک قیمت روز سهام می باشد مثلا اگر سهمی در بازار ۸۰۰۰ ریال باشد شرکت برای هر حق تقدم ۷۰۰۰ریال مطالبه می کند.

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!