رابطه قیمت اوراق قرضه و نرخ تورم

همانطور که در قسمت اول درباره رابطه قیمت اوراق قرضه با نرخ بهره گفتیم در این قسمت نیز رابطه قیمت اوراق قرضه را با نرخ تورم مرور می کنیم.

از آنجایی که سود اوراق قرضه بر اساس درصدی از قیمت اسمی آن پرداخت می گردد و اصل آن نیز بر اساس مبلغ ثابت در سررسید پرداخت می گردد بنابراین چنانچه در کشور تورم وجود داشته باشد از لحاظ ارزش زمانی پول سود دریافتی و اصل آن به میزان تورم کمتر خواهد بود بنابراین وجود تورم و یا انتظارات تورمی بر قیمت اوراق قرضه اثر کاهشی خواهد داشت به عبارتی انتظارات تورمی منجر به کاهش قیمت اوراق قرضه (به عبارتی افزایش بازدهی اوراق قرضه) و همچنین چنانچه انتظار برود که در آینده تورم کاهشی خواهد شد باعث افزایش قیمت اوراق قرضه (به عبارتی کاهش بازدهی اوراق قرضه) می گردد.

اما نکته دیگری که باید به آن نیز توجه کرد اثر تورم بر سیاست های بانک مرکزی است مثلا چنانچه در اقتصاد تورم نا متعارف (بیشتر از هدف بانک مرکزی) وجود داشته باشد آنگاه بانک مرکزی برای مقابله با آن اقدام به افزایش نرخ بهره می کند همانطور که قبلا هم توضیح دادیم بالا رفتن نرخ بهره باعث کاهش قیمت اوراق قرضه می گردد و بالعکس . بنابراین وجود تورم به واسطه تاثیر گذاری آن بر نرخ بهره بر قیمت اوراق قرضه اثر گذار می باشد.

نکته:

تورم در اقتصاد در سه مقطع شناسایی میشود

  1. اولین مرحله تورم در بخش مواد اولیه ظاهر می شود بهترین شاخص برای این مرحله شاخص CRB دفتر پژوهش کالا می باشد
  2. دومین مرحله در بخش تولید ظاهر می شود که به شاخص  (Producers Price Index (PPI معروف است .
  3. و در انتها در بخش مصرف ظاهر می شود که همان (Consumer Price Index (CPI می باشد.

باید توجه داشت که بیشترین تاثیر بر روی قیمت اوراق قرضه از طرف شاخص CRB می باشد

نکته :در سال ۱۹۹۷ دولت آمریکا اقدام به انتشار اوراق قرضه ضد تورم نمود که به اختصار به آن TIPS (Treasury Inflation Protection Securities) می گویند سود این اوراق بر اساس نرخ تورم تعدیل می گردد.

نتیجه : بطور خلاصه با بالا رفتن انتظارات تورمی و یا تورم قیمت اوراق قرضه کاهش (بازدهی اوراق قرضه افزایش) و با پایین آمدن انتظارات تورمی ویا تورم قیمت اوراق قرضه افزایش (بازدهی اوراق قرضه کاهش ) می یابد.

 

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!