تحلیل بنیادی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول)

کلیات

شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد . آخرین سرمایه ثبت شده ۲۰۰۰ میلیارد تومان که در جریان افزایش سرمایه از ۲۰۰۰ به ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل آورده و انباشته می باشد. ارزش بازار ۲۳۴۷۵  میلیارد تومان می باشد. فعالیت این شرکت به صورت هلدینگ و تماما در حوزه پتروشیمی است.

شرکت هلدینگ خلیج فارس با در اختیار داشتن ۷۶ درصد سهام این شرکت سهامدار اصلی پترول است . سال مالی شرکت ۳۱ اردیبهشت ماه هر سال ، تعداد پرسنل ۴۸ نفر و دفتر مرکزی شرکت در تهران میدان شیخ بهایی برج رایان ونک طبقه ۷ واقع است.

 • دفتر مرکزی شرکت اجاره ای بوده و پترول فاقد هر گونه ساختمان می باشد.
 • افزایش سرمایه ۲۵ درصدی شرکت که از خرداد ماه ۱۳۹۹ در جریان می باشد با حراج حق تقدم های استفاده نشده مراحل نهایی خود را سپری می کند.

بررسی ترازنامه : بهمن ماه ۱۳۹۹

 • جمع دارایی ها ۱۴۶۱۷ میلیارد تومان
 • طلب ها ۹۷۲۶ میلیارد تومان (۶۶٫۵%)
 • سرمایه گذاری ها ۴۳۶۹ میلیارد تومان (۳۰%)
 • جمع بدهی ها ۸۳۶ میلیارد تومان
 • ارزش ویژه ۱۳۷۸۱ میلیارد تومان

تفسیر ترازنامه: دارایی ها عمدتا شامل طلب ها و سرمایه گذاری ها می باشد. بخش طلب ها شامل ۵۰ درصد در ارتباط با تامین مالی شرکتهای فرعی و ۵۰ درصد طلب از هلدینگ فارس بابت فروش شرکت مدبران اقتصاد طی سال مالی جاری بوده است. فروش شرکت مدبران اقتصاد در راستای تسویه بدهی ارزی به هلدینگ فارس صورت گرفت که مازاد آن بصورت طلب ریالی(!!) در حسابها ثبت شده است.

در واقع فروش مدبران اقتصاد منجر به …….

بررسی پرتفوی سهام پترول

بر اساس آخرین گزارشات منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ و اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ارزش کل پرتفوی سهام شرکت مبلغ ۴۳۰۸ میلیارد تومان و  به دو بخش بورسی و غیر بورسی به شرح زیر قابل تقسیم است:

 • بخش بورسی ۱۴۶۵ میلیارد تومان
 • بخش غیر بورسی ۲۸۴۳ میلیارد تومان

در بخش بورسی و غیر بورسی ۹۱ درصد سبد سهام متشکل از شرکت های پتروشیمی است .

 • در پرتفوی غیر بورسی مبلغ ۱۰۵۹ میلیارد تومان پیش پرداخت سرمایه گذاری به پتروشیمی ایلام می باشد که از صورت های مالی شرکت به پرتفوی اعلامی شرکت اضافه شده است.

الف – پرتفوی بورسی:

بهای تمام شده پرتفوی بورسی به شرح جدول زیر مبلغ  ۱۴۷۰ میلیارد تومان و ارزش جاری آنها در پایان فروردین ماه ۱۱۶۰۰  میلیارد تومان می باشد. بنابراین مازاد حاصل از پرتفوی بورسی برابر است با ۱۰۱۳۱  میلیارد تومان

 • از آنجایی که شرکت های بورسی دارای تابلوی فعال قیمت می باشند برای محاسبات ناو NAV از مارکت کپ جاری آنها (به استثناء دو شرکت پتروشیمی ممسنی و کازرون) استفاده و از بررسی و ارزشگذاری جداگانه این شرکت ها صرف نظر می کنیم. بنابراین ارزش بازار ارائه شده در جدول زیر با مبالغ اعلامی توسط شرکت متفاوت می باشد.
 • با توجه به وجود حق تقدم در پرتفوی اعلامی شرکت، تعدیلات لازم مبنی بر افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری در نتیجه واریز حق تقدم ها صورت گرفت. بنابراین بین ارزش تمام شده جدول زیر با جدول اعلامی شرکت در کدال متفاوت می باشد.

جدول پرتفوی سهام بورسی پترول ارقام به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه تعداد سهام درصد تمام شده ارزش بازار تمام شده ریال فی ریال مازاد
پتروشیمی لردگان ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۸۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶۵٫۵% ۷,۶۳۰,۴۰۹ ۳۸,۶۰۴,۳۸۶ ۱,۲۹۴ ۶,۵۴۷ ۳۰,۹۷۳,۹۷۷
پتروشیمی جم ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۷,۶۴۶,۷۴۴ ۳٫۸% ۱,۸۸۱,۴۲۳ ۲۴,۱۳۱,۰۰۱ ۲,۷۷۶ ۳۵,۶۱۰ ۲۲,۲۴۹,۵۷۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۳,۵۲۹,۲۰۰ ۷۲۷,۵۸۳,۵۸۷ ۲۰٫۶% ۱,۸۱۱,۸۲۴ ۲۵,۷۲۷,۳۵۶ ۲,۴۹۰ ۳۵,۳۶۰ ۲۳,۹۱۵,۵۳۲
پتروشیمی ممسنی ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۹۳۳,۸۱۷,۹۳۰ ۶۷٫۲% ۱,۱۰۴,۶۶۵ ۳,۹۷۸,۰۶۴ ۱,۱۸۳ ۴,۲۶۰ ۲,۸۷۳,۳۹۹
پتروشیمی کازرون ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۷۵۳,۸۱۳,۰۸۵ ۶۱٫۳% ۱,۰۰۳,۱۸۴ ۲,۸۶۸,۲۵۹ ۱,۳۳۱ ۳,۸۰۵ ۱,۸۶۵,۰۷۵
پتروشیمی زاگرس ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۰۱,۸۳۰ ۰٫۸% ۲۴۲,۰۰۳ ۴,۰۲۰,۷۱۹ ۱۲,۴۷۳ ۲۰۷,۲۳۴ ۳,۷۷۸,۷۱۶
بانک گردشگری ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۶۱۱,۷۲۲ ۰٫۴% ۸,۵۲۸ ۱,۰۸۱,۲۱۳ ۱۳۲ ۱۶,۷۳۴ ۱,۰۷۲,۶۸۵
بورس اوراق بهادار تهران ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱,۸۰۸,۱۷۱ ۴٫۱% ۱۵۵,۷۴۶ ۲,۸۳۰,۵۶۳ ۱,۹۰۴ ۳۴,۶۰۰ ۲,۶۷۴,۸۱۷
پتروشیمی شیراز ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۷۳,۵۰۲ ۱٫۰% ۱۴۶,۰۴۲ ۲,۸۲۱,۳۴۲ ۲,۸۰۵ ۵۴,۱۸۰ ۲,۶۷۵,۳۰۰
شرکت بورس انرژی ۶۰۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱٫۳% ۴۴,۶۲۸ ۱,۹۰۵,۳۹۶ ۵,۸۷۲ ۲۵۰,۷۱۰ ۱,۸۶۰,۷۶۸
پتروشیمی ارومیه ۷۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۰۲۸,۸۷۷ ۵۹٫۶% ۶۷۰,۸۱۳ ۸,۰۴۰,۳۱۷ ۱,۶۰۹ ۱۹,۲۸۰ ۷,۳۶۹,۵۰۴
جمع ۱۴,۶۹۹,۲۶۵ ۱۱۶,۰۰۸,۶۱۴ ۱۰۱,۳۰۹,۳۴۹

در مورد ارزش بازار پتروشیمی های ممسنی و کازرون بدلیل بسته بودن نماد آنها از خرداد ماه ۱۳۹۹ و حوادث پیش آمده در خصوص مالکیت پتروشیمی گچساران با ۵۰ درصد تعدیل در نظر گرفته شده اند.

گروه توان تحلیل اعتقاد دارد ارزش بازار دو شرکت پیش گفته ممکن است نیازمند تعدیلات بیشتری نیز باشند. در ادامه مروری می کنیم بر افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران و حوادث پیش آمده برای شرکت های سهامدار این شرکت.

بررسی افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران

تا اوایل سال ۱۳۹۸ کنترل ۹۵ درصد سهام پتروشیمی گچساران مستقیم و غیر مستقیم در اختیار گروه پترول بود. ….

 

تحلیل جامع و بنیادی پترول هم اکنون در فروشگاه موجود می باشد. این تحلیل در ۱۹ صفحه با فرمت PDF تقدیم سرمایه گذاران و علاقمندان می شود. شما می توانید قبل از خرید این محصول فهرست مطالب تحلیل را دانلود و مشاهده نمایید.

تاریخ  ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!