شرکت گروه مپنا (رمپنا)

رمپنا
گروه مپنا

کلیات

گروه مپنا در سال ۱۳۷۲ توسط وزارت نیرو تاسیس شد . آخرین سرمایه ۲۷۰۰ میلیارد تومان . ارزش بازار ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان . در حال حاضر با رهبری ۴۰ شرکت تابعه در حوزه های برق ، نفت و گاز و حمل و نقل ریلی فعالیت دارد. سال مالی ۳۱ فروردین هر سال . تعداد پرسنل کل گروه ۱۷۰۰۰ نفر . سهامدار اصلی دولت ( وزارت نیرو و سهام عدالت)

بررسی ترازنامه تلفیقی

۳۱ فروردین ۹۷

از آنجایی که نسبت حقوق اقلیت به اکثریت در گروه مپنا ۲٫۵ درصد هست بنابراین بجای بررسی جداگانه تمام شرکت های فرعی بهتر است از ترازنامه تلفیقی (بعنوان یک شخصیت واحد) استفاده کنیم:

 • جمع کل دارایی ها مبلغ ۴۳۶۴۱ میلیارد تومان. که سهم طلب ها با ۵۱ درصد کل دارایی ها ۲۲۳۳۷ میلیارد تومان می باشد. سهم بدهی دولت ۶۳۰۰ میلیارد تومان که اخیرا بخشی از آن با سهام آلومینیوم المهدی تهاتر شد.
 • جمع کل بدهی ها ۲۳۱۱۱ میلیارد تومان که ۵۶۰۰ میلیارد وام بانکی و مابقی مربوط به بدهی ها مرتبط میباشد.
 • ارزش ویژه ۲۰۵۳۰ میلیارد تومان شامل سرمایه ۲۰۰۰ و سود انباشته ۷۵۰۰ و تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی ۱۰۵۴۶ میلیارد تومان می باشد.

سال ۱۳۹۷ دو مرحله افزایش سرمایه از محل انباشته اجرا شد. نهایتا تا پایان سال ،سرمایه به ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

تفاوت تسعیر ارز مربوط به شرکت فرعی مپنا بین الملل بوده که طبق استاندارد حسابداری سود حاصله بجای صورت سود و زیان در ترازنامه منعکس می گردد.

نسبت بدهی ۵۳ درصد که مناسب است.

نکته مهم: تفاوت سود انباشته تلفیقی (۷۵۰۰ میلیارد تومان) با سود انباشته اصلی (۱۳۰۰میلیارد تومان) به مبلغ ۶۲۰۰ میلیارد تومان مبین سیاست عدم تقسیم سود و سرمایه گذاری مجدد منافع حاصله در جهت توسعه از طرف گروه را دارد. بنابراین با توجه به این موضوع که در شرکت اصلی نیز رعایت می گردد (یعنی تقسیم حداقل سود) رمپنا سهم سود محور نیست (از نظر تقسیم سود)  و بایستی بر اساس فاکتورهای ارزش داراییهای خلق شده ارزیابی گردد.

بررسی اجمالی شرکت های تابعه رمپنا

بهای تمام شده کل شرکتها حدودا ۳۰۰۰ میلیارد تومان

حدود ۵۰ شرکت فرعی و  وابسته در سبد سرمایه گذاری مپنا وجود دارد که در بخش های مختلف طبقه بندی می گردند . برخی از شرکتهای مهم را ذیلا معرفی می کنیم . لیست کامل شرکتها بصورت نمودار ارائه شده است .

شرکت های تابعه تولیدکننده برق:

 • برق گناوه با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات
 • برق پرند با ظرفیت ۱۴۳۱ مگاوات
 • برق عسلویه با ظرفیت ۹۴۲ مگاوات
 • برق توس با ظرفیت ۹۵۴ مگاوات
 • برق سنندج با ظرفیت ۹۵۶ مگاوات
 • برق پره سر با ظرفیت ۹۶۸ مگاوات
 • برق غرب کارون با ظرفیت ۴۹۲ مگاوات
 • برق نیروی آذرخش با ظرفیت ۹۷۲ مگاوات
 • آب و برق قشم با ظرفیت ۵۰ مگاوات
 • برق خوزستان با ظرفیت ۴۹۲ مگاوات
 • برق بادی کهک قزوین با ظرفیت ۵۰ مگاوات

به استثناء برق عسلویه ، برق آذرخش و برق خوزستان که به ترتیب مالکیت مپنا ۹۰، ۴۰ و ۳۵ درصد هست در سایر شرکتها مالکیت بصورت ۱۰۰ درصدی می باشد.

شرکتهای مهم حوزه احداث نیروگاه:

 • توسعه یک: مربوط به احداث نیروگاه های گازی
 • توسعه دو: مربوط به احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی
 • توسعه سه: مربوط به احداث پروژه های ویژه

شرکت های مهم حوزه حمل و نقل ریلی:

 • مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا
 • تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

شرکتهای مهم در حوزه تولید قطعات نیروگاهی:

 • شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو): تولیدکننده پره توربین
 • شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا): تولید کننده توربین
 • شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس): تولید کننده ژنراتور
 • شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)
 • شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا
 • ۶)شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

حوزه تامین قطعات خارجی:

 • مپنا بین الملل

بررسی سود و زیان تلفیقی رمپنا

در سال ۱۳۹۷ سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۱ فروردین تغییر کرد .

برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ تاکنون گزارشی بصورت تلفیقی منتشر نشده .

درآمد عملیاتی:

 • سال ۱۳۹۴ مبلغ ۶۷۳۰ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۵ مبلغ ۷۴۰۰ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۳۰۰ میلیارد تومان

کاهش درسطح درآمد با توجه به شرایط تورمی کشور کاملا مشخص است.

سود ناخالص:

 • سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲۹۲۲ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۰۷۸ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳۴۵۱ میلیارد تومان
نسبت سود ناخالص به فروش:
 • سال ۱۳۹۴ رقم ۴۳ درصد
 • سال ۱۳۹۵ رقم ۴۲ درصد
 • سال ۱۳۹۶ رقم ۴۷ درصد

تقریبا نسبت ثابت بوده و تغییرات با اهمیت نیست.

سود عملیاتی:

 • سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲۴۷۷ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۷۰۰ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان

سود خالص:

 • سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۶۱۵ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۲۰۱ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۹۶۸ میلیارد تومان

بطور خلاصه گروه مپنا حدودا سالی ۲۰۰۰ میلیارد تومان سودخالص دارد.

بررسی سود و زیان شرکت اصلی (رمپنا)

در این بخش نگاه ما فقط به سود خالص مپنا و سهم درآمد سرمایه گذاری از شرکت های تابعه هست .

👌توجه: بدلیل تغییر سال مالی به ۳۱ فروردین ماه – استثنا سال ۱۳۹۷ نداریم.

درآمد سرمایه گذاری:

 • سال ۱۳۹۴ مبلغ ۴۰۳ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۳۲ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۸ –  با توجه به اینکه سال مالی تمام شرکتهای تابعه ۲۹ اسفند می باشد . لذا درآمد در پایان سال محقق می گردد.

روند در طی سه سال اخیر کاملا کاهشی بوده – یعنی سود کمتری در شرکت های فرعی تقسیم شده.

سود خالص:

 • سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۳۰ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۵ مبلغ ۷۱۰ میلیارد تومان
 • سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۵۸ میلیارد تومان
 • ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۳۸۵ میلیارد تومان

سود خالص ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال قبل (۲۷۶ میلیارد تومان) ۳۹ درصد رشد دارد. با توجه به اینکه ماهیت فعالیت مپنا پیمانکاری است درآمدهای واقعی در پایان سال شناسایی می گردد. بنابراین احتمالا امسال سود بیشتری نسبت به سال قبل خواهیم داشت.

نکته مهم: طی سال های ۹۴ تا ۹۶ روند سودآوری کمی صعودی بوده اما نکته مهم در روند کاهشی سهم درآمدهای سرمایه گذاری هست. بدین معنی که علی رغم اینکه هر سال سود کمتری از شرکتهای تابعه به اصلی منتقل شده اما سود شرکت اصلی از محل فعالیتهای مستقل روند افزایشی داشته . بنابراین با این نگاه می توان روند عملکردی مپنا را مثبت ارزیابی کرد.

شرکت های مهم در تشکیل سود تلفیقی سال ۱۳۹۶ رمپنا

قبلا گفتیم که گروه مپنا بطور تقریبی سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان سودآوری دارد این که این سود در کدام شرکتها ایجاد شده حائز اهمیت است . بنابراین چنانچه خود رمپنا را هم یک شرکت فرض کنیم به نتایج زیر می رسیم :

📌نکته فنی: معمولا جمع جبری سود تمام شرکتهای فرعی بیشتر از سود تلفیقی هست. و دلیل آن نیز حذف سود معاملات درون گروهی می باشد. بنابراین چنانچه در سر جمع به سود بیشتر از تلفیق رسیدم بدلیل همین موضوع می باشد.

در سال مالی ۱۳۹۶ تمامی شرکتهای فرعی به استثناء سه مورد مابقی سوده بوده اند. سودآوری بین یک میلیارد تومان تا ۷۵۰ میلیارد تومان متغییر بوده که ذیلا شرکتهای که بالای ۵۰ میلیارد تومان سود داشته اند به ترتیب نزولی آورده شده:

 • شرکت مبنا بین الملل: این شرکت ثبت شده در دبی بوده در سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ مبلغ ۱۸۹ میلیون یورو سود خالص داشته. با فرض یورو ۴۰۰۰ تومان اوایل دی ماه ۱۳۹۶ سود ریالی معادل ۷۵۶ میلیارد تومان بالغ می گردد.
 • شرکت مپنا (شرکت اصلی): سود خالص ۶۱۹ میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن درآمدشرکتهای تابعه)
 • برق عسلویه: سود خالص ۲۲۹ میلیارد تومان
 • برق پره سر: سود خالص ۱۲۰ میلیارد تومان
 • مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا: سود خالص ۷۶ میلیارد تومان
 • برق گناوه: سود خالص ۶۳ میلیارد تومان
 •  برق توس: سود خالص ۶۳ میلیارد تومان
 •  تولید انرژیهای تجدیدپذیر: سود خالص ۵۵ میلیارد تومان
 •  تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا: سود خالص ۵۵ میلیارد تومان
 •  مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس: سود خالص ۵۵ میلیارد تومان
 •  مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا: سود خالص ۵۲ میلیارد تومان

جمع کل سود خالص ۱۱ شرکت فوق برابر با  ۲۱۴۳ میلیارد تومان که تقریبا از اجزاء تشکیل دهنده سود تلفیقی سال ۹۶ است. سایر شرکتها هر یک سهم کمتری از سود و بعضا کم اهمیت داشته اند.

👌در مجموع می توان گفت ۵۷ درصد سود از محل شرکتهای اصلی و مپنا بین الملل و ۲۵ درصد سود از محل شرکتهای تولید کننده برق و مابقی سود از محل سایر شرکتهای گروه تامین می گردد.

ارزیابی شرکتهای برقی مپنا

جزئیات کامل در شکل نشان داده شده است . بطور خلاصه باید گفت مپنا در ۱۱ شرکت برقی با ظرفیت ۷۷۹۶ مگاوات بطور مستقیم سرمایه گذاری داشته که با توجه به درصدهای مالکیت ، سهم مپنا ۶۷۹۹ مگاوات می شود.

برق تولیدی به ترتیب  از نوع سیکل ترکیبی ، گازی ، آب و باد می باشد.

رمپنا
شرکت های برقی گروه مپنا (رمپنا)

 

مپنا مالک ۶۷۹۹ مگاوات برق از ظرفیت شرکتهای تابعه است .
سهم مپنا از ارزش جایگزینی ۲۵۷۳ میلیون یورو که با احتساب یوروی ۱۰ هزار تومنی ارزش کل نیروگاه ها سهم مپنا ۲۵۷۳۰ میلیارد تومن می شود.

ارزش جایگزینی

بر اساس محاسبات صورت گرفته ارزش جایگزینی سهم مپنا در این نیروگاه ها ۲۵۷۴ میلیون یورو می باشد که با فرض یوروی ۱۰ هزار تومانی به عدد ۲۵۷۴۰ میلیارد تومان فقط در بخش تولید برق خواهیم رسید .

در حال حاضر ارزش باز کل مپنا در حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده که این مبلغ کمتر از نصف ارزش نیروگاه های مپناست.

ارزش هر مگاوات برق در بورس

در واقعیت آنچه در بازار سرمایه برای هر مگاوات برق تولیدی ارزش گذاری شده بطور میانگین هر مگاواتی ۲ میلیارد تومان در شرایط فعلی میباشد.

 • نیروگاه پرند هر مگاوات ۲٫۷ میلیارد تومان
 • نیروگاه برق عسلویه هر مگاوات ۱٫۱ میلیارد تومان
 • نیروگاه کهنوج هر مگاوات ۰٫۷۵ میلیارد تومان
 • نیروگاه دماوند هر مگاوات ۳٫۳ میلیارد تومان

نیروگاه کهنوج ارزان ترین نیروگاه در بین سایر نیروگاه ها می باشد. (قبلا در مورد ارزشمندی این سهم گفته شده)

بر اساس نتایج بالا با ضرب ۶۷۹۹ مگاوات برق گروه مپنا در عدد ۲ میلیارد تومان نتیجه  ۱۳۵۹۸ میلیارد تومان خواهد .که باز هم ارزش بازار کل گروه مپنا کمتر از این مقدار است .(کمتر از فقط حوزه برق در حالیکه که بخش برق فقط ۲۵ درصد کل درآمد رمپنا را تولید می کند)

📌از منظر تئوری گپ بین ارزش جایگزینی و ارزش بازار در بلند مدت کاهش می یابد. (یعنی ارزش بازار به سمت ارزش جایگزینی میل می کند)  ارزش جایگزینی بالا منجر به عدم ورود سرمایه گذاری جدید دراین حوزه می گردد . کاهش در سرمایه گذاری منجر به کاهش در بخش عرضه محصول و در نتیجه افزایش قیمت محصول ( برق) در بلندمت اجتناب ناپذیر است . نهایتا افزایش در قیمت های محصول باعث رشد ارزش بازار به سمت ارزش جایگزینی می شود.

ارزیابی تهاتر طلب با آلومینیوم المهدی

اوایل بهمن ماه ۹۷ بود که اعلام شد شرکت مپنا ۷۳٫۳۶ درصد سهام آلومینیوم المهدی را از سامان خصوصی سازد بابت تهاتر طلب خرید. قبلا درسال ۱۳۹۲ این سهم به مجموعه آقای علی محمدی واگذار شده بود که بدلیل عدم ایفای تعهدات مجددا در ردیف فروش قرارگرفت .

شرکت آلومینیوم المهدی با برآورد سرمایه گذاری ۱٫۵ میلیارد دلاری در سال ۱۳۶۹ (در سه فاز) در زمینی با وسعت ۲۷۰ هکتار در بندر عباس استارت خورد. فاز اول تولید شمش با راه اندازی ۲۴۰ دیگ (ظرفیت ۱۱۰٫۰۰۰ تن ) تا پایان سال ۱۳۸۴ به اتمام رسید.

فاز دوم طرح توسعه نیز با نام هرمزآل بر اساس آخرین تکنولوژی جهان با فاینایس مستقیم طرف خارجی برای راه اندازی ۲۲۸ دیگ و ظرفیت ۱۴۴٫۰۰۰ تن با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسید.

آخرین ظرفیت اسمی کل مجتمع ۲۵۴۰۰۰ تن شمش آلومینیوم که قابلیت ارتقاء به ۳۳۰٫۰۰۰ تن نیز می باشد.

اما مشکی که شرکت المهدی داشت جدای از سوء مدیریت ، مشکل تامین برق بود و همواره بخش عمده ی از دیگ های ذوب (۶۰درصد)بدلیل کمبود برق خاموش بودند همین موضوع باعث زیان دهی و یا سودآوری کم بود که سهامدار قبلی قادر به بازپرداخت شرایط قرارداد نداشت .

شرایط جدید:

۱)طبق شرایط آگهی خریدار جدید باید حدودا ۴۰ قسط ۵ میلیون یوروی بابت وام ارزی پرداخت کند (مجموعا ۲۰۶ میلیون یورو). در واقع این مبلغ جزء مبلغ معامله نیست بلکه بدهی شرکت المهدی بوده که خریدار جدید تعهد به پرداخت دارد.

۲) خریدار می بایست مبلغ ۱۱۳۵ میلیارد تومان طی نه قسط تا سال ۱۴۰۲ به ایمیدرو پرداخت و مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان نیز نقدا بپردازد.

بنظربا توجه به طلب ۶۲۰۰ میلیارد تومانی رمپنا از دولت آیتم دوم بطور کامل در مقطع فعلی اجرا و کل ۱۴۷۵ میلیارد تومان ازمحل طلب رمپنا محاسبه شده است.

هنوز شرکت در مورد مبلغ معامله و تهاتر شفاف سازی نکرده اما مبلغ بایستی در همین حدود باشد.

بر اساس شواهد موجود طرح هرمزآل (فاز دوم) به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شرکت آلومینیوم المهدی می باشد. این موضوع به خوبی شفاف سازی نشده . تناقصاتی در صورتهای مالی شرکت آلومینیوم المهدی هست که ابهام آلود است . از طرفی ظرفیت المهدی به طور کامل ( فاز اول و دوم) ارائه شده و از طرف دیگر خبری از  وام ارزی ۲۰۶ میلیون یوروی در صورتهای مالی نیست . ضمن اینکه در آگهی سازمان خصوصی سازی از طرح هرمزآل بطور مستقل نامبره شده در حالی که  صورتهای  مالی مستقلی از آن ارائه نشد.

آخرین گزارشات مجتمع المهدی: اسفند ۱۳۹۶
 • جمع کل دارایی ها ۹۰۳ میلیارد تومان
 • جمع کل بدهی ها ۱۲۷۸ میلیارد تومان
 • ارزش ویژه -۳۷۵ میلیارد تومان شامل سرمایه ۱۶۲ میلیارد و زیان انباشته ۵۳۹ میلیارد تومان

تعداد پرسنل ۲۲۰۰ نفر

ظرفیت اسمی ۲۵۴۰۰۰ تن شمش ، آند خام ۱۶۳۰۰۰ عدد ، پخت آند ۱۶۳۰۰۰ عدد و میله گذاری ۹۰٫۰۰۰ عدد

تولید واقعی سال ۱۳۹۶ مقدار ۱۶۷۰۰۰ تن

نکات مهم در این تهاتر:
 • شرکت آلومینیوم المهدی (شامل طرح هرمزآل) در حال حاضر بطور کامل در اختیار رمپناست. و لگوی مپنا در سایت این شرکت درج شده است .مجمع فوق العاده در اسفند ۹۷ برگزار و ۴ کرسی هیات مدیره به مپنا رسید.
 • اگر قیمت تهاتر شده را ۱۵۰۰ میلیارد تومان فرض بگیریم. در واقع این شرکت با همان شرایط سال ۱۳۹۲ به مپنا واگذار شده و مجددا ارزیابی قیمت نگردیده و این موضوع برای مپنا خبر بسیار خوبی هست.(قیمت واگذاری به آقای علی محمدی حدودا ۱۷۵۰ میلیارد تومان بود).
 • ۳) شرکت آلومینیوم المهدی با دلاز کمتر از ۱۲۰۰ تومانی ساخته شده. اگر ارزش جایگزینی سرمایه گذاری هر تن شمش آلومینیوم را ۴۰۰۰ دلار فرض بگیریم ظرفیت فعلی ۲۵۴٫۰۰۰ ضرب در ۴۰۰۰ برابر با   یک میلیارد دلار می گردد .
 • بنابراین با دلار ۹۳۰۰ تومانی (نیما) ارزش المهدی برابر با ۹۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
 • ۴)هر دیگ ذوب آلومینیوم حدود یک مگاوات برق نیاز دارد. مجتمع المهدی ۴۶۸ دیگ دارد . بنابراین نیاز مصرف برق ۴۶۸ مگاوات است . مپنا به راحتی با احداث یک نیروگاه برق توانایی حل مشکل دائمی برق این مجتمع ارزشمند را دارد.
 • ۵) شرکت به راحتی از محل صادرات شمش قادر به تسویه وام ارزی (به بانک ایتالیایی) را دارد.

نکات مهم برخی شرکتهای فرعی رمپنا

شرکت مبنا بین الملل: ثبت شده در دبی

 • جمع کل دارایی ها ۲۷۰۷ میلیون یورو
 • جمع کل بدهی ها ۱۱۴۸ میلیون یورو
 • ارزش ویژه ۱۵۵۹ میلیون یورو شامل سرمایه ۳۴۳ میلیون و سود انباشته ۱۱۲۴ میلیون یورو

نسبت بدهی ۴۲ درصد که مناسب است.

طلب از شرکتهای تابعه ۹۱۵ یورو

بدهی به شرکتهای تابعه ۹۳ یورو

با توجه به اینکه خالص طلب ارزی از سایر شرکتهای گروه مثبت است بنابراین در برخی از شرکتهای گروه (حتی خود مپنا) زیان تسعیر ارز داریم (قبل از تلفیق). اما با توجه به اینکه ۱۰۰ سهام مپنا بین الملل متعلق به مپناست در تلفیق این زیان حذف و نهایتا سود فعالیت عملیات خارجی در بخش حقوق صاحبان سهام شناسایی می گردد.

درآمد سال ۲۰۱۷ مبلع ۵۴۸ میلیون یورو

سود ناخالص ۱۷۴ میلیون یورو  نسبت سود ناخالص به درآمد ۳۲ درصد

سود خالص ۱۸۹ میلیون یورو

اثر مپنا بین الملل بر مپنا:

۱) با توجه به سابقه ، مپنا معمولا سودی از محل این شرکت تقسیم نمی کند.

۲) از آنجایی که این شرکت شعبه ارزی می باشد. نتیجه فعالیت با توجه به افزایش نرخ ارز بر مپنا مثبت است .

استخراج از ترازنامه تلفیقی: تفاوت ارزی واحد های فرعی خارجی

۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ به مبلغ ۵۰۲۰ میلیارد تومان.

۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۰۵۴۶ میلیارد تومان.

ما به التفاوت  مبلغ ۵۵۲۶ میلیارد تومان . فقط بدلیل تغییر نرخ یورو از  ۴۶۲۴۹ ریال به ۵۱۹۸۸ ریال ( افزایش ۵۷۳۹ ریال)

در حال حاضر با توجه به اینکه نرخ ارز نیما ملاک تسعیر می باشد . افزایش ۵۰۰۰ تومانی نرخ یورو اثر چند برابری خواهد داشت.

بطور ساده تفاوت تسعیر مپنا بین الملل برای رمپنا حداقل ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می گردد.

شرکت برق پرند مپنا

شاید کمتر کسی اطلاع داشته باشه که این شرکت در بورس با قیمت هر سهم ۴۲۰ تومان قابل معامله است. موضوع البته کمی پیچیده هست .

شرکت برق پرند یکی از شرکت های فرعی (غیر مستقیم) مپناست . این شرکت در سال ۱۳۹۰ بابت طلب مپنا از دولت به مپنا با قیمت ۱۰۰۰ میلیارد تومان واگذار شد. ظرفیت در ابتدا ۹۵۴ مگاوات شامل ۶ واحد گاز ۱۵۹ مگاوات بود . در سال ۱۳۹۶ مپنا برای استفاده از معافیت های سوخت اقدام به توسعه این نیروگاه از گازی به سیکل ترکیبی گرفت .

بنابراین صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند (بعنوان اولین صندوق پروژه محور) برای اجرای سه واحد بخار ۱۵۹ مگاواتی تاسیس شد.واحد های این صندوق برای اولین بار در مهر ماه ۱۳۹۶ در بورس انرژی با قیمت هر واحد ۳۱۷۴ ریال عرضه اولیه شد .در حال حاضر قیمت هر واحد ۴۱۸۱ ریال همراه با تقاضا روبروست .

در حال حاضر ۲ واحد از سه واحد وارد مدار شدند و احتمالا بزودی واحد سوم نیز وارد مدار خواهد شد. (قرار بود تا پایان سال تمام  طرح تمام شود). طبق شرایط صندوق پس از اتمام طرح صندوق به شرکت سهامی عام تبدیل و سهام در بورس یا فرابورس عرضه خواهد شد . و دارندگان واحد های فعلی از سهامداران خواهند بود.

نکته قابل توجه اینکه سال ۱۳۹۶ شرکت برق پرند ۲۴ میلیارد تومان سودخالص داشته که در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ سود خالص به ۵۸ میلیارد تومان افزایش رسید که بنظر با توجه به معافیت های سوخت در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سودآوری مناسبی برای مپنا خواهد داشت.

در حال حاضر تعداد واحد های صندوق ۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون سهم می باشد که به ارزش آخرین قیمت ارزش صندوق (یا همان نیروگاه) برابر می شود با ۳۸۵۵ میلیارد تومان.

مالکیت رمپنا در صندوق ۹۶٫۵ درصد است.

نیروگاه سنندج

اولین شرکت برقی که پروانه  صادرات و واردات برق دارد . در صورت فراهم شدن شرایط صادرات برق از مزیت های مپناست.

همچنین این شرکت دارای پروانه خرده فروشی برق می باشد.

نیروگاه توس

از سال ۱۳۹۵ قرارداد خرید تضمینی برق به اتمام رسیده و برق تولیدی در بازار فروخته میشود.

اجرای طرح توسعه از گازی به سیکل ترکیبی در دست احداث است.

برق عسلویه

طرح توسعه سیکل ترکیبی ۴۸۰ مگاوات در درست اجرا دارد.

شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا

این شرکت اولین مزرعه بادی در منطقه کهک استان قزوین را اجرا و در دست بهره برداری دارد.

منطقه مزبور امتداد بادهای منجیل می باشد

در این مزرعه ۲۲ توربین (ساخت خود مپنا با ۸۵ درصد تولید داخلی) نصب و ۵۵ مگاوات برق در فاز اول تولید می شود. (قابل افزایش تا ۱۰۰ مگاوات )

از مزیت های مررعه بادی نرخ تعرفه خرید برق تضمینی ۴۷۰ تومان برای هر کیلو وات است. این موضوع به همراه نبود سایر هزینه های قیمت تمام باعث شده نرخ سود خالص به درآمد این شرکت کوچک به ۸۵ درصد برسد . سرمایه گذاری ریالی مپنا در این شرکت ۳۳۸ میلیارد تومان بوده که در حال حاضر سالانه ۱۲۰ میلیارد تومان سود خالص دارد . یعنی نرخ بازده سرمایه گذاری ۳۶ درصد.

طرح های توسعه زیادی توسط این شرکت در دست اجرا در سایر مناطع کشور بوده که در آینده نزدیک منافع زیادی برای مپنا خواهد داشت.

ارزش جایگزینی این مزرعه حدود ۱۰۰ میلیون یورو است. معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان

مپنا اندونزی

سرمایه گذاری مپنا در این شرکت۳٫۲ میلیارد تومان که بنا به دلایلی ناموفق بوده. و کل مبلغ پرداختی سوخت شده می باشد.

جمع کل دارایی ها ۳۶۰ میلیارد روپیه

جمع کل بدهی ها ۳۹۹ میلیارد روپیه که ۳۸۷ میلیارد آن مربوط به گروه می باشد

ارزش ویژه -۳۹ میلیارد روپیه شامل ۲۵ میلیارد سرمایه و زیان انباشته ۶۴ میلیارد روپیه

درآمد – ندارد

زیان خالص ۴۱ میلیارد

هر ۱۰۰۰ روپه اندونزی برابر با ۳۰۰ تومان طبق نرخ رسمی بانک مرکزی می باشد.

برق غرب کارون

نیروگاه ۴۹۲ مگاواتی از نوع سیکل ترکیبی – قرار است برق صنایع نفت و پتروشیمی منطقه را تامین کند . این نیروگاه در مرحله ساخت و پروژه است . منتظر اخذ تسهیلات ۲۱۰ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی

برق خوزستان

نیروگاه ۴۹۲ مگاواتی از نوع سیکل ترکیبی – بنام نیروگاه بهبهان شناخته می شود . شامل ۲ واحد گازی ۱۶۶ مگاواتی و یک واجد بخار ۱۶۰ مگاوات .

بخش گاز در حال حاضر مورد بهره برداری است .

۳۵ درصد این نیروگاه در اختیار مپناست.

شرکت آب و برق قشم

یکی از شرکت های جالب مپناست . هدف اصلی پروژه تولید آب شیرین از دریاست . طی فرآیند طراحی شده ۵۰ مگاوات برق نیز تولید می شود.

ظرفیت تولید آب شیرین ۱۸۰۰۰ متر مکعب روزانه

ظرفیت تولید برق طی دو واحد گاز ۲۵ مگاواتی جمعا ۵۰ مگاوات ساعت.

سود خالص ۶ ماهه سال ۹۷ مبلغ ۹٫۶ میلیارد تومان که نسبت به مشابه سال قبل ۸۸ درصد رشد داشته.

سرمایه این شرکت ۱۰ میلیون تومان ! اما سود انباشته ۲۶ میلیارد تومان است!

ارزش گذاری رمپنا

ارزش دفتری

ارزش حقوق صاحبان سهام فروردین ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۰۵۳۰ میلیارد تومان بوده که حصه هر سهم بر اساس آخرین تعداد سهام (۲۷ میلیارد سهم) برابر می شود با  ۷۶۰ تومان !!

قیمت فعلی هر سهم در محدوده ۴۶۰ تومان بوده که معادل ۶۰ درصد ارزش دفتری معامله میشود.(یعنی با دلار ۱۲۰۰ تومانی ۷ سال قبل)

با فرض اینکه نرخ ارز قابل دسترس (ارز نیمایی) ملاک ثبت مپنا قرار گیرد . پیش بینی می گردد جمع حقوق صاحبان سهام حداقل به عدد ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان برسد . با این حساب ارزش دفتری در پایان سال مالی ۱۳۹۸ برابر با  ۱۱۰۰ تومان .

برآورد NAV رمپنا

کل ارزش تمام شده پرتفوی سهام مپنا برابر با ۲۹۳۳ میلیارد تومان.

ارزش روز پرتفوی:

ارزش روز تمام شرکتهای برقی در شرایط بسیار بد بینانه ۱۳۵۹۸میلیارد تومان.

ارزش روز شرکت مپنا بین الملل بانرخ یورو ۱۰ هزار تومانی برابر با ۱۵۵۹۰ میلیارد تومان

خالص ارزش روز شرکت آلومینیوم المهدی برابر با:

ارزش جایگزینی (۹۳۰۰ م تومان) ضرب در ۷۰ درصد برابر با ۶۵۱۰ میلیارد تومان

بدهی ارزی ۲۰۶ میلیون یورو برابر با ۲۰۶۰ میلیارد تومان

بهای خرید برابر با ۱۵۰۰ میلیارد تومان

خالص مازاد برابر با ۲۹۵۰ میلیارد تومان

سایر شرکت ها بر اساس نسبت پی ایی ۵ مرتبه نسبت به سود سال ۱۳۹۶ (حدودا ۵۲۷ میلیارد تومان) برابر با ۲۶۳۵ میلیارد تومان

جمع کل ارزش روز شرکتها   ۳۴۷۷۳ میلیارد تومان.

مازاد ارزش روز نسبت به قیمت تمام شده برابر با ۳۱۸۴۰ میلیارد تومان

➕خالص ارزش ویژه رمپنا در آذر ماه ۱۳۹۷ برابر با ۳۶۶۸ میلیارد تومان

جمع دو آیتم بالا  ۳۵۵۰۸ میلیارد تومان

ناو هر سهم رمپنا برابر با ۱۳۱۵ تومان. چنانچه ۷۰ درصد ناو را ملاک قیمت رمپنا بدانیم ارزش روز هر سهم مبنا با سرمایه ۲۷۰۰ میلیارد  تومان بایستی ۹۲۰ تومان باشد. در حالیکه ۴۶۰ تومان بیشتر نیست.

توجه: ناو مپنا بصورت محافظه کارانه محاسبه شد بطور مثال ارزش جایگزینی شرکتهای برقی بیش از ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان بود که ۱۴۰۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد و یا ارزش مپنا بین الملل را دفتری در نظر گرفتیم و فقط نرخ ارز را ملاک قراردادیم.

بررسی روند قیمت سهم رمپنا

سال ۱۳۹۲ سال طلایی رمپنا بود بعد از جهش نرخ ارز بازار در سال ۱۳۹۱ دولت مجبور به تغییر نرخ ارز بین بانکی در تیر ماه ۱۳۹۲ از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان شد. البته رشد قیمت رمپنا از آبان ماه سال ۹۱ از کف ۱۶۰ تومان شروع شده بود اما در سال ۱۳۹۲  تیر ماه با شیب تند تا دی ماه ۹۲ سقف ۱۳۳۰ تومان را ثبت کرد . بعد از سقوط تاریخی تمامی سهام در دی ماه ۹۲ بعد از جلسه معروف بزرگان بازار سهم تا محدوده ۶۰۰ تومان سقوط و طی ۴ سال بعد یعنی تا فروردین سال ۱۳۹۷ در همین محدوده با کف ۶۰۰ و سقف ۱۰۰۰ تومان نوسان زد .

در ابتدای سال ۱۳۹۷  افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه از هزار میلیارد به ۲ هزار میلیارد از محل انباشته محقق شد و سهم بعد از افزایش تا کف ۲۸۰ تومان در مرداد ماه نیز کاهش یافت . مجددا سناریور سال ۹۲ اتفاق افتاد . همزمان با التهابات بازار ارز سهم با چرخش ۱۸۰ درجه ای روند صعودی به خود گرفت و تا مهر ماه ۹۷ به سقف ۶۲۴ تومان رسید .اما این بار فقط بازده ۱۰۰ درصدی داشت در حالیکه در سال ۱۳۹۲ بازده سهم به ۶۰۰ درصد رسیده بود.

در ادامه وقایع بعد از مهر ۹۷ سهم وارد فاز اصلاحی شد و  در قیمت ۴۹۵ تومان وارد مجمع افزایش سرمایه ۳۵ درصدی اسفند ماه  از محل انباشته شد بعد از مجمع در قیمت ۴۰۰ تومان بازگشایی شد . در حال حاضر سهم در محدوده ۴۶۰ تومان در نوسان است .

جمع بندی

همانطور که بررسی شد مپنا از بنیاد بسیار قوی برخوردار است. ارزش دفتری مپنا ۱۱۰۰ تومان و ناو  سهم بیش از ۱۳۰۰ تومان می باشد. فاصله قیمت بازار از ارزش دفتری و ناو غیر منطقی بوده که با انتشار گزارشات تلفیقی سال ۱۳۹۸ بخش مهمی از این فاصله کاسته خواهد شد . شرایط  فعلی سهم برای ورود هم در افق کوتاه مدت و هم نگاه بلندمدت  بسیار مناسب و کم ریسک ارزیابی می شود.

۹۸/۰۱/۲۰

شرکت های که تحلیل مشابه دارند :
 1. شرکت سرمایه گذاری و توسعه عمران کرمان (کرمان)
 2. شرکت نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
 3. شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)
‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!