صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)

کلیات 

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد. آخرین سرمایه ثبت شده ۵۶ میلیارد تومان . محصولات شرکت شامل انواع قطعات و مقاطع آماده سازی شده فولاد برای صنایع خودرو سازی ، ماشین سازی ، نظامی و… . سال مالی ۲۹ اسفند هر سال . تعداد پرسنل ۴۱ نفر . یک شرکت فرعی دارد که در سال ۱۴۰۰ خریداری شده . سهامداران عموما اشخاص حقیقی و حقوقی زیر ۳ درصد. ارزش بازار ۵۴۰ میلیارد تومان

در سال ۱۴۰۰ شرکت از محل سود انباشته افزایش سرمایه از ۱۳٫۴ به ۵۶ میلیارد تومان اجرایی کرد.

آدرس کارخانه واقع در یزد ۳۰ کیلومتری غرب یزد جاده اختصاصی فولاد آلیاژی ایران روبروی نیروگاه خورشیدی می باشد.

بررسی ترازنامه

در تاریخ  ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

  • جمع کل دارایی ها ۳۱۳ میلیارد تومان شامل سرمایه گذاری ها  ۴۵ ، طلب ۲۲۰ و موجودی مواد و کالا ۴۴ میلیارد تومان
  • جمع کل بدهی ها ۱۶۱ میلیارد تومان عمدتا شامل پیش دریافت ۵۵ ، بدهی مالیات ۲۵ و وام ۳۰ میلیارد تومان
  • ارزش ویژه ۱۵۲ میلیارد تومان شامل سرمایه ۵۶ و سود انباشته ۹۵ میلیارد تومان – شرکت سهام خزانه هم داره

تفسیر: بخش زیادی از منابع مالی شرکت بصورت سرمایه گذاری نگهداری شده . بنظر می رسه که مدیران شرکت با بازار سرمایه آشنایی خوبی دارند و از فرصت های سرمایه گذاری در بازار استفاده می کنند. خالص سرمایه در گردش مثبت است. نسبت بدهی ۵۱ درصد که مطلوب است. شرکت از نقدینگی مشتریان خودش به عنوان پیش دریافت به خوبی استفاده می کنه و این باعث شده که کمتر دنبال وام بانکی باشند. اخیرا دفتر تهران به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان خریداری شده . ارزش دفتری کل دارایی های کارخانه حدودا یک میلیارد تومان است که از ارزش های جاری خودش فاصله داره و لازمه که تجدید ارزیابی بشه .  در مجموع وضعیت مالی شرکت مناسب ارزیابی می شود.

ارزش بیمه دارایی های شرکت ۲۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ گزارش شده

بررسی صورت سود و زیان

جدول صورت سود و زیان برای ۵ سال اخیر به شرح زیر است:

میلیون ریال
دوره مالی سال ۱۳۹۶ سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۸  سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰
فروش ۶۳۸,۷۲۲ ۱,۱۱۱,۸۷۵ ۱,۶۸۰,۳۹۶ ۴,۳۹۸,۹۲۶ ۶,۰۸۹,۶۷۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته -۵۸۲,۳۷۴ -۱,۰۱۶,۵۸۲ -۱,۵۵۸,۲۴۵ -۳,۹۲۲,۲۰۷ -۵,۵۵۴,۰۹۴
سود (زیان) ناخالص ۵۶,۳۴۸ ۹۵,۲۹۳ ۱۲۲,۱۵۱ ۴۷۶,۷۱۹ ۵۳۵,۵۷۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی -۷,۹۶۵ -۸,۸۷۵ -۱۱,۵۵۱ -۱۳,۱۱۷ -۲۱,۱۸۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) ۰ ۰ ۰ ۰
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی ۱,۸۳۴ ۱,۶۷۸ ۱,۸۷۵ ۱۷,۱۳۳ ۵۱,۲۰۷
سود (زیان) عملیاتی ۵۰,۲۱۷ ۸۸,۰۹۶ ۱۱۲,۴۷۵ ۴۸۰,۷۳۵ ۵۶۵,۵۹۷
هزینه های مالی -۲۹,۱۷۴ -۲۵,۸۰۱ -۳۲,۸۴۸ -۲۹,۱۱۵ -۳۸,۲۰۵
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی -۴۵,۳۳۹ ۱۰,۳۳۰ ۱۹,۲۲۹ ۷۵,۴۵۵ ۲۹۲,۱۴۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات -۲۴,۲۹۶ ۷۲,۶۲۵ ۹۸,۸۵۶ ۵۲۷,۰۷۵ ۸۱۹,۵۳۴
مالیات -۵,۳۵۷ -۱۳,۲۷۵ ۴,۳۷۸ -۱۰۱,۹۸۱ -۹۵,۰۱۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم -۲۹,۶۵۳ ۵۹,۳۵۰ ۱۰۳,۲۳۴ ۴۲۵,۰۹۴ ۷۲۴,۵۱۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سود (زیان) خالص -۲۹,۶۵۳ ۵۹,۳۵۰ ۱۰۳,۲۳۴ ۴۲۵,۰۹۴ ۷۲۴,۵۱۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات -۲۲۱ ۴۴۳ ۷۷۰ ۷۵۹ ۱,۲۹۴
سرمایه ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰ ۱۳۴,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه -۵۳ ۱۰۶ ۱۸۴ ۷۵۹ ۱,۲۹۴

 

فولای شرکت سودهی هست چون بصورت کارمزدی کار می کنه.مشتریان ثابت داره. سال ۹۶ بدلیل فعالیت در بازار بورس ضرر کرده (زیان غیر عملیاتی) همین موضوع باعث شد نتیجه عملکرد سال ۹۶ زیان بشه.
بدلیل استفاده از اهم وام بانکی رقم هزینه مالی در صورت سود و زیان حدودا سالی ۳ تا ۴ میلیارد تومن هست.

تحلیل عمودی:

جدول زیر سهم هر یک از اقلام صورت سود و زیان نسبت به درآمد فروش را نشان می دهد:

دوره مالی سال ۱۳۹۶ سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰
فروش ۱۰۰٫۰% ۱۰۰٫۰% ۱۰۰٫۰% ۱۰۰٫۰% ۱۰۰٫۰%
بهای تمام شده کالای فروش رفته -۹۱٫۲% -۹۱٫۴% -۹۲٫۷% -۸۹٫۲% -۹۱٫۲%
سود (زیان) ناخالص ۸٫۸% ۸٫۶% ۷٫۳% ۱۰٫۸% ۸٫۸%
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی -۱٫۲% -۰٫۸% -۰٫۷% -۰٫۳% -۰٫۳%
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی) ۰٫۰% ۰٫۰% ۰٫۰% ۰٫۰%
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی ۰٫۳% ۰٫۲% ۰٫۱% ۰٫۴% ۰٫۸%
سود (زیان) عملیاتی ۷٫۹% ۷٫۹% ۶٫۷% ۱۰٫۹% ۹٫۳%
هزینه های مالی -۴٫۶% -۲٫۳% -۲٫۰% -۰٫۷% -۰٫۶%
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی -۷٫۱% ۰٫۹% ۱٫۱% ۱٫۷% ۴٫۸%
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات -۳٫۸% ۶٫۵% ۵٫۹% ۱۲٫۰% ۱۳٫۵%
مالیات -۰٫۸% -۱٫۲% ۰٫۳% -۲٫۳% -۱٫۶%
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم -۴٫۶% ۵٫۳% ۶٫۱% ۹٫۷% ۱۱٫۹%
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی ۰٫۰% ۰٫۰% ۰٫۰% ۰٫۰% ۰٫۰%
سود (زیان) خالص -۴٫۶% ۵٫۳% ۶٫۱% ۹٫۷% ۱۱٫۹%

حاشیه سود ناخالص شرکت تقریبا طی این ۵ سال ثابت بوده اما حاشیه سود خالص روندی افزایشی داشته است که دلیل آن افزایش سهم درآمدهای غیر عملیاتی بوده است. قبلا نیز اشاره داشتیم که شرکت بخش زیادی از منابع مالی خود را وارد بازار سرمایه کرده و همین موضوع منجر به ایجاد سودهای غیر عملیاتی شده است.

شرکت های تابعه و وابسته فولا آلیاژی یزد

 

۱- شرکت گسترش فولاد سیلندر : طبق تعریف پروژه مقرر بود در این شرکت سیلندر CNG تولید بشه که بدلیل تحریم ها و عدم امکان انتقال تکنولوژی طرح از سال ۹۴ متوقف شده. ۸۰ درصد سهام این شرکت در خرداد ماه ۱۳۹۹ به ارزش ۶٫۴ میلیارد تومان واگذار گردید.
۲-شرکت مفتول کاران یزد : طرح ۴۰۰٫۰۰۰ تنی نورد . با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد تومان – بودجه این طرح ۲۵ میلیون یورو بعلاوه ۱۳۷ میلیارد تومان هست که تا پایان شهریور ۱۱ درصد پیشرفت ریالی و طبق گزارش مالی ۵۰ درصد فیزیکی دارد . طبق گزارشات مالی طرح بدلیل عدم تخصیص ارز از سال ۱۳۹۶ متوقف می باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۰ شرکت ۸۳ درصد سهام این شرکت را به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان بصورت چکی بلندمدت واگذار می کند. در حال حاضر ۱۷ درصد سهام این شرکت در اختیار فولای می باشد.

بررسی وضعیت تولید فولای

🔺واحد های تولیدی شرکت

شرکت فولاد آلیاژی یزد  ۴ واحد تولیدی داره که هر کدام در یک سال متفاوت ایجاد شده است .
۱- واحد کشش در سال ۱۳۸۰ با ظرفیت ۳۵۰۰ تن به بهره برداری رسید. مواد اولیه میلگرد ۱۲ تا ۶۰ و محصول نهایی میلگرد کشش شده
۲- واحد پیلینگ Peeling(پوسته برداری) در سال ۱۳۸۵ به بهره برداری سرسید. مواد اولیه میلگرد سایر ۲۰ تا ۵۰ و محصول نهایی میلگرد پیلینگ شده
۳- واحد تابگیری Straightening در سال ۱۳۸۷ با ظرفیت ۵۰٫۰۰۰ تن به بهره برداری رسید. محصول تولیدی این واحد، میلگرد تابگیری شده از سایز ۱۰ تا ۲۰۰ میلیمتر می باشد.
۴-واحد تست و بازرسی در سال ۱۳۸۹ جهت تست مقاطع گرد با ظرفیت ۲۵۰۰۰ تن در سال به بهره برداری رسید.محصولات تولیدی این واحد، میلگرد تست شده از سایز ۲۰ تا ۲۰۰ میلیمتر می باشد.

🔺محصولات

محصولات فولای شامل انواع میلگرد (تابگیری شده ، کشیده شده ، پولیش شده ، تست شده، پیل شده) ، تسمه و چهارگوش هست لیکن شرکت در گزارشات در سه طبقه کلی یه شرح زیر تقسیم بندی کرده :
۱- محصولات تابگیری شده و تست ابعاد
۲-محصولات تمام کاری شده
۳-ارائه خدمات

🔺ظرفیت اسمی تولید

۱- محصولات تابگیری شده و تست ابعاد ۱۹۰۰۰ تن
۲-محصولات تمام کاری شده ۸۰۰۰ تن
۳-ارائه خدمات ۵۰۰۰۰ تن

ظرفیت اسمی ارائه خدمات در گزارشات قبلی ۷۰۰۰ تن عنوان می شد که اخیرا به ۵۰ هزار تن افزایش داده شده است.

🔺مقادیر تولید

شرح واحد ظرفیت اسمی ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
محصولات تابگیری شده تن ۱۹,۰۰۰ ۱۲,۸۴۰ ۱۵,۱۳۹ ۱۶,۸۴۰ ۱۶,۸۵۱ ۱۹,۶۴۳ ۱۵,۳۵۸
محصولات تمام کاری شده تن ۸,۰۰۰ ۳,۵۱۳ ۲,۹۹۲ ۲,۵۶۲ ۲,۸۲۷ ۴,۸۷۱ ۵,۰۸۱
ارائه خدمات تن ۵۰,۰۰۰ ۱,۷۴۷ ۱,۳۲۰ ۱,۷۰۶ ۱,۴۶۹ ۱,۶۶۹ ۱,۱۴۶
جمع ۷۷,۰۰۰ ۱۸,۱۰۰ ۱۹,۴۵۱ ۲۱,۱۰۸ ۲۱,۱۴۷ ۲۶,۱۸۳ ۲۱,۵۸۵

 

🔺نرخ های فروش

۱- محصولات تابگیری شده و تست ابعاد هر تن ۵٫۱ میلیون تومن ۵۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل (۳٫۲۵میلیون تومن )
۲-محصولات تمام کاری شده هر تن ۶٫۶ میلیون تومن ۴۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل (۴٫۵۷ میلیون تومن )
۳-ارائه خدمات هر تن۵۱۰ هزار تومن ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل (۴۱۰ هزار تومن )
👌نکته : شرکت امسال هم به لحاظ مقداری و هم ریالی افزایش داشته که همین موضوع باعث شده فروش ۹ ماهه به ۸۰ میلیارد تومن (سال قبل ۹ ماهه ۴۳ میلیارد تومن بود) برسه یعنی👈👈 ۸۶ درصد افزایش نسبت به پارسال.

برآورد سود سال ۱۳۹۷ فولای

فروش کل سال ۹۷ با فرض تکرار فروش آذر ماه برای باقیمانده سال برابر با ۸۰ + ۳۶ 👈👈۱۱۶ میلیارد تومن
سود ناخالص بر اساس رویه گذشته شرکت نسبت سودناخالص به فروش حدودا ۸ درصد برابر با 👈👈 ۹٫۳ میلیارد تومن
هزینه های عمومی اداری دو برابر هزینه ۶ ماهه اول برابر با👈👈 ۰٫۷ میلیارد تومن
هزینه های مالی دو برابر هزینه مالی ۶ ماهه اول برابر با👈👈 ۱٫۹ میلیارد تومن
سود عملیاتی برابر با 👈👈 ۶٫۷ میلیارد تومن
مالیات برابر با 👈👈 ۱٫۳ میلیارد تومن
♣️سود خالص سال ۱۳۹۷ برابر با 👈👈 ۵٫۴ میلیارد تومن . بعبارتی EPS امسال می شود ۴۰ تومن خالص.

بررسی روند قیمتی سهم فولای

بعد از افزایش سرمایه ۷۸ درصد در اواخر سال ۱۳۹۴ از اوایل سال ۱۳۹۵ روند قیمت سهم دریک کانال با کف ۲۲۰ و سقف ۳۲۰ تومن قرار گرفت . از شهریور سال ۹۵ همزمان با گزارش زیان ناشی از فعالیت های غیر عملیاتی کف حمایتی ۲۲۰ شکسته و قیمت تا ۱۳۵ تومن در اردیبهشت ۹۷ سقوط کرد.بعد از برگشت شرکت به روال جریان عادی خود گزارشات عملکردی مناسب در سال ۹۷ باعث شد روند صعودی سهم تا خط مقاومت ۲۲۰ شکل بگیره . مقاومت ۲۲۰ تومن در فضای مناسب بازار در شهریور ماه شکسته شد و سهم تا سقف هیجانی ۳۷۵ تومن بالا رفت و مجدد همراه با اصلاح کلی بازار از مهر ماه تا محدوده ۲۴۰ تومن اصلاح و مجددا در مسیر رشد تا قیمت فعلی در ۲۹۵ تومن رسید.

جمع بندی

ارزیابی شرایط بنیادی سهم نه در سطح عالی و نه ضعیف بلکه بگونه ی هست که همواره سود ثابتی در محدوده ۵ درصد مبلغ درآمدهای عملیاتی حاصل می گردد .از نکات منفی سهم نداشتن چشم انداز توسعه ای بدلیل متوقف شدن پروژه های آتی می باشد.بنظر می رسد ارزش بازار سهم متناسب با فاند شرکت بوده (رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه )بنابراین برای عبور از قیمت های فعلی نیاز به انتشار اخبار فاند قوی تری می باشد.(از قبیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی).
مرداد ماه ۱۴۰۰

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!