آبین فرابورس
شرکت کشت و صنعت آبشیرین

🔷کلیات: سال  ۱۳۷۳ با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون تومن تاسیس شد – آخرین سرمایه ثبت شده  ۲۹٫۴ میلیارد تومن از محل تجدید ارزیابی ها طبقه زمین در سال ۱۳۹۱ – موضوع فعالیت کشاورزی ( باغات پسته) – زمین های شرکت ۳۷۰۰ هکتار در کاشان منطقه آبشیرین – تعدادپرسنل ثابت ۲۲ نفر – سال مالی ۲۹ اسفند ماه هر سال – کلیه کارهای کشاورزی به صورت پیمانکاری واگذار شده – سهامدار اصلی شرکت ایثار فجر متعلق به ۱۷۰۰۰ نفر ایثارگر مناطق اطراف کاشان مالکیت ۹۲ درصد سهام -ارزش بازار ۹۵ میلیارد تومن.

🔷بررسی ترازنامه : شهریور ۹۷
▪️جمع دارایی ها ۵۱ میلیارد تومن عمدتا شامل دارایی های ثابت ، باغات و درختان به مبلغ ۴۳ میلیارد تومن
👌زمین های شرکت یکبار در سال ۱۳۹۰ کارشناسی و در سال ۹۱ از همین محل افزایش سرمایه داده شده .
▪️جمع بدهی ها ۱۷٫۵ میلیارد تومن رقم عمده وام به مبلغ ۱۱ میلیارد تومن با نرخ ۱۸ درصد
▪️ارزش ویژه مبلغ ۳۳٫۵ میلیارد تومن که عمدتا شامل سرمایه ۲۹٫۴۶ میلیارد تومن

🔵دارایی های شرکت : جمعا ۴۳ میلیارد تومن
🔺کل زمینهای کشاورزی ۳۷۰۰ هکتار (اراضی تسطیح شده ۱۲۰۰ هتکار )👈 مبلغ دفتری ۲۷٫۸ میلیارد تومن
باغ پسته تعداد ۵ قطعه جمعا ۶۰۰ هکتار (سطح زیر کشت ۵۰۰ هکتار)
👌 نوع پسته : احمد آقایی ، فندقی ، کله قوچی ، عباسعلی و اکبری
👌 آب باغات پسته از طریق چاه ، قنات ، کانال روباز ، لوله زیر زمینی و آبیاری قطره ای تامین میشه.چهار قطعه از باغات پسته به سیستم آبیاری قطره ای مجهز هستند.
باغ انار ۲۳٫۵ هکتار
باغ  انگور یک هکتار
باغ گل محمدی یک هکتار
درختان اکالیپتوس ۲۰ هکتار
سایر محصولات کشاورزی (مانند گندم، جو، کلزا و…)  ۵۰۰ هکتار
👌ارزش روز زمین های کشاورزی زیر کشت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومن ارزش دارد .(بر اساس بیمه نامه).
🔺زمین های غیر کشاورزی ۳۵۵ هکتار 👈 مبلغ دفتری ۱٫۷ میلیارد تومن
🔺چاه ۴ حلقه  و قنات ۵ رشته
👌شیب سفره های زیر زمینی شهرستان کاشان و قم و اطراف به سمت منطقه مزرعه آبشیرین هست . از لحاظ آب مزرعه بسیار پر آب هست .
🔺تعداد درختان :👈 ارزش دفتری مبلغ  ۷٫۴ میلیارد  تومن
پسته  تعداد ۴۱۳۲۴۵ اصله (مثمر ۳۴۲۴۵۰ درخت که هر ساله به تعداد افزوده میشه)
انار  ۱۴۰۰۰ اصله
انگور  ۱۱۰۰ اصله
گل محمدی  ۱۴۰۰  عدد
اکالیپتوس ۲۰۰۰۰ اصله (درختان اکالیپتوس فقط جهت محافظت از باغات از باد و طوفان کاشته شده اند).

🔷بررسی صورت سود و زیان :
▪️فروش سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳٫۲ سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳٫۶ سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳ و  ۶ ماهه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳٫۵ میلیارد تومن . روند تقریبا ثابت  بدون رشد.
👌وزن پسته در فروش ۹۹ درصد هست بنابراین کل تولید و فروش شرکت حول پسته هست .
👌نکته :وفت برداشت محصول شرکت از اواخر شهریور تا پایان مهر ماه هست . عموما گزارش تولید و فروش در آمار های ۹ ماهه منتهی به آذر ماه گزارش میشه.بعبارتی در آمار های سه ماهه و ۶ ماهه شرکت تولید و فروش ندارد.
👌توجه مهم : استثنا در سال ۱۳۹۷ چون شرکت کل محصول پسته رو در شهریور پیش فروش کرد گزارش ۶ ماهه تولید و فروش داشته .

▪️سود عملیاتی  سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱ سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱٫۸ سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲٫۱ و  ۶ ماهه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲٫۲ میلیارد تومن . روند تقریبا ثابت و با رشد اندک سالانه
▪️سود خالص سال ۱۳۹۴ مبلغ ۰٫۴۷ سال ۱۳۹۵ مبلغ ۰٫۸۸ سال ۱۳۹۶ مبلغ ۰٫۶۲ و  ۶ ماهه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱٫۲۴میلیارد تومن .
👌نکته مهم: با توجه به اینکه شرکت در گزارش ۶ ماهه تمام محصول رو فروخته بنابراین تا پایان سال مالی ارقام فروش و تولید ثابت  و احیانا سود خالص بدلیل شناسایی هزینه های ثابت کاهش خواهد داشت .
👌نکته بسیار مهم : کل پسته های شرکت در سال ۱۳۹۷ (حدودا ۱۳۷ تن) قبل از برداشت بر روی درخت به مبلغ ۲۵ هزار تومن هر کیلو تماما به یک نفر فروخته شده . بنابراین افزایش قیمت پسته (محدوده ۱۰۰ هزار تومن) هیچ تاثیری بر سود شرکت نداشته است .

🔵وضعیت مقدار تولید و نرخ پسته :
🔺مقدار تولید طی سال های قبل :
سال ۱۳۹۰ مقدار ۳۱ تن
سال ۱۳۹۱ مقدار ۱۲۵ تن
سال ۱۳۹۲ مقدار ۶۴ تن
سال ۱۳۹۳ مقدار ۱۲۶ تن
سال ۱۳۹۴ مقدار ۱۳۸ تن
سال ۱۳۹۵ مقدار ۱۴۵ تن
سال ۱۳۹۶ مقدار ۱۰۴ تن  (کاهش تولید بدلیل تگرگ)
سال ۱۳۹۷ مقدار ۱۳۷ تن
👌نکته مهم : آمار تولید پسته برای سال ۱۳۹۷ شفاف نیست . ابتدا ۲۴۱ تن اعلام و سپس به ۱۳۷ تن اصلاح می شود.و نکته مهم تر اینکه کل محصول قبل از چیدش بر روی درخت بصورت خوشه ای فروخته شده در این حالت چگونگی تعیین وزن پسته جای سوال است .

👌نکته مبهم : با وجود اینکه شرایط افزایشی دلار در سال جاری کاملا مشخص بود حتی محصولات مانند زعفران افزایش شدید قیمت در تابستان داشتند ولی شرکت تمام پسته های سال را باقیمت هر کیلو ۲۵۰۰۰ تومن (حتی کمتر از سال ۹۶) به یک نفر می فروشد در حالیکه هیچ نیازی به پیش فروش نبود و دو ماه بعد همان پسته با قیمت هر کیلو ۱۰۰ هزار تومن قابل فروش بود؟؟!!

▪️کل تولید پسته در ایران حدودا ۳۰۰۰۰۰ تن هست که مقدار ۱۵ تا ۲۰ هزار تن مصرف داخلی و مابقی صادر می گردد.
▪️کل فروش آبین داخلی هست .
🔺نرخ فروش هر کیلو پسته در سال های قبل :
سال ۱۳۹۱ مبلغ  ۱۳۸۳۰ ت
ومن
سال ۱۳۹۲ مبلغ   ۲۵۰۰۰ تومن
سال ۱۳۹۳ مبلغ    ۲۲۲۰۰ تومن
سال ۱۳۹۴ مبلغ   ۲۱۵۰۰ تومن
سال ۱۳۹۵ مبلغ   ۲۴۵۰۰ تومن
سال ۱۳۹۶ مبلغ  ۲۸۵۰۰ تومن
سال ۱۳۹۷ مبلغ   ۲۵۳۰۰ تومن
👌قیمت هر کیلو پسته در پاییز ۹۷ از ۱۰۰ هزار تومن تا ۱۷۰ هزار تومن بسته به درجه متفاوت بوده است .

🔷بررسی روند قیمت سهم :
سهم برای اولین بار از ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قیمت ۲۰۰ تومن شروع شد. تا اواخر شهریور ماه در همان محدود در نوسان بود .سپس همراه با هیجانات بازار بورس ظرف ۱۰ روز تا ۴۸۰ تومن در ۷ مهر ماه بالا رفت .سپس روند اصلاحی تا ۲۴۵ تومن در اوایل دی ماه و در حال حاضر در محدوده ۳۳۸ تومن در نوسان هست .
👌بنظر بازار بدون بررسی بنیادی سهم و شرایط خاص فاندسهم هنوز درگیر قیمت های روز پسته  و متقاضی سهم با نسبت P/E در ۸۰ مرتبه هست .در حالیکه همه چیز برای این شرکت در شهریور ماه تمام شده بود.

🔴👈👈 جمع بندی : چند نکته در مورد  این سهم حائز اهمیت است.
اول اینکه کلیه اشخاص حقیقی بومی منطقه سهامدار مستقیم آبین نیستند در واقع سهامداران منطقه سهامدار شرکت شرکت ایثار فجر هست .بنابراین نظارتی از این بابت بر عملکرد شرکت آبین نیست .
دوم : مدیریت شرکت کاملا دست اشاخص خاصی بوده و متاسفانه چندان شفاف نیست . اینکه چرا علی رغم تورم های سالانه در طول سال های قبل مبلغ فروش ثابت هست و یا اینکه چرا تمام کارهای کشاورزی برون سپاری شده مشخص نیست .و پیمانکاران چه اشخاصی هستند؟
سوم : با ثابت بودن مبلغ سود های سالانه می توان پی برد که مدیریت ، سود اصلی شرکت را از طریق برون سپاری هزینه ها از شرکت خارج می کند.
و چهارم اینکه سوء مدیریت باعث شد تمام سود حاصل از افزایش نرخ دلار و محصول با ارزش پسته با پیش فروش شتابزده محصول در شهریور ماه نصیب خریدار خاص پسته شود.
در حالت کلی با توجه به اینکه مدیریت شرکت غیر شفاف می باشد علی رغم تمام پتانسیل های شرکت خرید این سهم  توصیه نمی گردد.
۹۷/۱۰/۲۸

‫۴/۵ ‫(۱ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!