شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا)

کلیات

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در سال ۱۳۸۴ همزمان با تصویب قانون دسترسی آزاد به خطوط ریلی تاسیس شد. فعالیت اصلی حمل فرآورده های نفتی و سوخت رسانی به نیروگاه ها و انبارهای شرکت ملی پخش . سرمایه ثبت شده ۲۵ میلیارد تومان . ارزش بازار ۱۲۲ میلیارد تومان . سهامدار عمده غیر مستقیم وغدیر با مالکیت ۷۰ درصد . مالک ۱۲۰۰ واگن مخزندار . تعداد پرسنل ۴۶ نفر . سال مالی ۳۱شهریور ماه هرسال . از خرداد ۱۳۹۵ در فرابورس معامله می شود.

بررسی ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷

جمع کل دارایی ها ۱۲۱ میلیارد تومان که شامل دو رقم عمده طلب ۷۴ و دارایی ثابت به مبلغ ۴۲ میلیارد تومان می باشد. از مانده طلب مبلغ ۶۶ میلیارد تومان مربوط به شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی است .

👈رقم عمده دارایی های ثابت مربوط به واگن هاست. تمام شده ۱۲۰۰واگن مخزندار ۶۰ میلیارد تومان ، استهلاک انباشته ۲۹ میلیارد و ارزش دفتری ۳۱ میلیارد تومان.شرکت در سال ۹۷ تعداد ۱۰۰ دستگاه واگن مخزندار به ارزش ۲۷ میلیارد تومان خریداری کرد.(هر واگن ۲۷۰ میلیون تومان قبل از گرانی دلار)

👈 طبق آخرین گزارشات ارزش هر واگن ۵۵۰ میلیون تومان است. اغلب واگن ها از کشور روسیه وارد می شوند . واردات واگن مشمول گروه سه کالایی است و مشمول ارز نیمایی (طبق گفته مدیران این صنعت ارز نیمایی نیز به سختی داده می شود)

جمع کل بدهی ها ۶۸ میلیارد تومان که رقم عمده مربوط به بدهی های تجاری وغیرتجاری به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان هست که از این مبلغ هم ۴۲ میلیارد تومان مربوط به راه آهن (بابت حق دسترسی به ریل) میباشد.

👈بطور متوسط ۶۵ درصد درآمد بابت حق دسترسی به ریل به راه آهن تعلق می گیرد.

ارزش ویژه ۵۳ میلیارد تومان شامل سرمایه ۲۵ و سود انباشته ۲۶ میلیارد تومان.

شرکت فاقد هر گونه تسهیلات بانکی است.

👈نسبت بدهی ۵۶ درصد که مناسب است. گزارش حسابرسی کلین و فاقد بندهای توضیحی می باشد.

بررسی صورت سود و زیان

درآمد: سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۲۲ ، سال ۱۳۹۶ مبلغ ۹۳ و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان. مبلغ درآمدهای سالانه تقریبا ثابت است. درآمد سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ مبلغ ۳۱ میلیارد تومان که نسبت به مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته.

سود ناخالص: سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۰ ، سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۳ و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳ میلیارد تومان. سود ناخالص در طول سه سال گذشته نسبتا ثابت بوده.

👈 متوسط نسبت سود ناخالص به فروش ۲۳٫۵ درصد

سود عملیاتی:  سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۸ ، سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۰ و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۰ میلیارد تومان.

سود خالص:  سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۴ ، سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۷ و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۹ میلیارد تومان و سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴٫۳ میلیارد تومان که نسبت به مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته. دلیل کاهش ثابت بودن نرخ خدمات و افزایش هزینه های تمام شده(تعمیرات و قطعات واگن ها که با نرخ ارز روز هست)

👈متوسط سود خالص به فروش ۱۸ درصد. اما در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ به ۱۴ درصد تقلیل داشته که در صورت دریافت افزایش نرخ جبران خواهد شد .

👈سایر نکات: در سال ۱۳۹۷ شش دستگاه آپارتمان با سود ۱٫۷ میلیارد تومانی فروخته شد.

بررسی خدمات حپارسا

🔺تعداد و ظرفیت واگن ها

 • ۱۱۰۰ واگن مخزندار با ظرفیت ۵۵٫۵ تن
 • ۱۰۰ واگن مخزندار با ظرفیت ۶۲٫۷ تن

👈 واگن ها طبق استاندارد بایستی هر سه سال یکبار تعمیرات اساسی شوند. یک سری از واگن ها نیز پس از پست بازدید از قطار جدا و به تعمیرات ویژه  فرستاده می شوند. از آنجایی که محموله این شرکت فرآورده های نفتی است واگن ها نیاز به نشتی گیری و شستو نیز دارند.

مهم: تعمیرات و قطعات واگن ها وابستگی ۸۰ درصدی به واردات دارند. نرخ ارز اثر بااهمیتی در این موضوع دارد.

🔺شرکتهای طرف قرارداد

 • شرکت ملی پخش  با ۸۷ درصد
 • شرکت نفت بهران با ۹ درصد
 • شرکت بناگستر کرانه با ۲ درصد
 • و سایر

🔺ترکیب نوع محموله

 • نفت کوره ( مازوت ) با سهم ۸۷ درصد
 • روغن  با سهم ۱۱ درصد
 • گازوئیل  با سهم ۲ درصد

🔺فعالیت حمل و نقل

 • سال ۱۳۹۴ مقدار ۱۰۰۸ میلیون تن کیلومتر
 • سال  ۱۳۹۵ مقدار ۱۱۸۶ میلیون تن کیلومتر
 • سال ۱۳۹۶ مقدار ۹۱۸ میلیون تن کیلومتر
 • سال ۱۳۹۷ مقدار ۱۰۳۵ میلیون تن کیلومتر
 • سه ماهه ۱۳۹۸ مقدار ۳۱۸ میلیون تن کیلومتر ( نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته  . بدلیل اضافه شدن ۱۰۰ دستگاه واگن جدید)

🔺متوسط نرخ حمل و نقل

 • سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۰۲ ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال  ۱۳۹۵ مقدار ۹۷۴ ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال ۱۳۹۶ مقدار ۹۹۸ ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال ۱۳۹۷ مقدار ۱۰۱۷ ریال برای هر تن کیلومتر
 • سه ماهه ۱۳۹۸ مقدار ۹۸۶ ریال برای هر تن کیلومتر

👈نرخ های حمل و نقل از سال ۱۳۹۵ تا به کنون افزایشی نداشته. اخیرا کلیه شرکتهای ریلی طی نامه ای به شرکت راه آهن درخواست افزایش نرخ داشتند.

🔺متوسط حق دسترسی راه آهن

 • سال ۱۳۹۴ مبلغ ۴۹۷ ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال  ۱۳۹۵ مقدار ۶۳۷ ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال ۱۳۹۶ مقدار ۶۲۸ ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال ۱۳۹۷ مقدار ۶۵۰ ریال برای هر تن کیلومتر.

برنامه ها و طرح های حپارسا

در بخش توسعه ناوگان شرکت قصد خرید ۲۰۰ واگن مخزندار جدید و خرید ۲۰ دستگاه لکوموتیو در برنامه دارد. (فعلا در حد برنامه هست.)

در بخش توسعه بازارها شرکت قصد ورود به حوزه حمل قیر و مواد پتروشیمی در برنامه دارد. ( مطالعات مقدماتی انجام شده)

برآورد سود سال ۱۳۹۸ حپارسا :(خوشبینانه با فرض دریافت مجوز افزایش نرخ)

🔺مفروضات

مقادیر حمل برای ۶ ماه سال ۱۳۹۷ رقم ۶۳۶ میلیون تن کیلومتر

مقادیر حمل برای ۶ ماه سال ۱۳۹۸ رقم ۸۲۶ میلیون تن کیلومتر(با توجه به اینکه در فصول بهار و تابستان حمل و نقل رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی دارد)

نرخ حمل برای باقیمانده سال ۹۷ مبلغ ۱۰۰۰ ریال در هر تن کیلومتر

نرخ حمل برای ۶ ماه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۳۰۰ ریال در هرتن کیلومتر ( با فرض افزایش نرخ ۳۰ درصدی)

حق دسترسی به ریل ۶۵ درصد درآمد (بدون در نظر گرفتن معافیت واگن های جدید )

افزایش هزینه های عمومی برای ۶ ماهه سال ۱۳۹۸ با فرض رشد ۴۰ درصدی

درآمدهای غیر عملیاتی مشابه بخش مستمر سال قبل

نرخ مالیات ۲۰ درصد

🔺محاسبات

درآمد فروش:

مقدار ۶۳۶ میلیون تن کیلومتر ضرب در ۱۰۰ تومان هر تن کیلو متر برای سال ۹۷ برابر با 👈👈 ۶۳٫۶ میلیارد تومان

مقدار ۸۲۶ میلیون تن کیلیومتر ضرب در ۱۳۰ تومان هر تن کیلومتر برای ۶ ماهه سال ۹۸ برابر با 👈👈 ۱۰۷٫۴ میلیارد تومان

درآمد فروش معادل جمع دو مبلغ فوق برابر با 👈👈 ۱۷۱ میلیارد تومان

بهای تمام شده:

حق دسترسی ۶۵ درصد درآمد فروش برابر با 👈👈 ۱۱۱ میلیارد تومان

هزینه های ثابت دستمزد و سربار برابر با 👈👈 ۲۰ میلیارد تومان

بهام تمام شده جمع دو عامل فوق برابر با 👈👈 ۱۳۱ میلیارد تومان

سود ناخالص فروش منهای بهای تمام شده برابر با ۴۰ میلیارد تومان

هزینه های عمومی:

۶ ماهه سال ۱۳۹۷ برابر با 👈👈 ۱٫۵ میلیارد تومان

۶ ماهه سال ۱۳۹۸ با افزایش نرخ ۴۰ درصدی برابر با 👈👈 ۲٫۱ میلیارد تومان

جمع دو عدد فوق برابر با 👈👈 ۳٫۶ میلیارد تومان

درآمدهای غیر عملیاتی برابر با 👈👈 ۲٫۵ میلیارد تومان

مالیات برابر با 👈👈 ۷٫۷ میلیارد تومان

♣️سود خالص جمع عوامل فوق برابر با 👈👈 ۳۱٫۲ میلیارد تومان. EPS سال ۱۳۹۸ برابر با 👈👈 ۱۲۴۸ ریال

👈سود سال ۹۷ هر سهم ۷۷۲ ریال بود که با سود ۱۲۴۸ ریالی ۶۲ درصد رشد خواهد داشت.

محاسبه ارزش جایگزینی حپارسا

دارایی اصلی شرکت حپاسا واگن های آن است که ارزش تقریبی هر واگن ۵۵۰ میلیون تومان ضرب در ۱۲۰۰ واگن برابر با  ۶۶۰ میلیارد تومان.با توجه به اینکه واگن ها دست دوم هستند می توانیم با رعایت محافظه کاری ارزش بدست آمده را ضرب در ۶۰ درصد کنیم حاصل نهایی برابر با 👈👈 ۳۹۶ میلیارد تومان

در حال حاضر ارزش بازار سهم ۱۲۲ میلیارد تومان معادل یک سوم ارزش جایگزینی می باشد.

بررسی روند قیمتی سهم حپارسا

سهم حپارسا با قیمت ۱۲۷۰ تومان در خرداد ۱۳۹۵ عرضه اولیه شد. قیمت به سرعت تا ۱۹۳۹ تومان بالا رفت . در مرداد ماه همان سال جابجایی ۷۰ درصد سهام از پارسان به دیگر زیرمجموعه غدیر یعنی بین المللی توسعه ساحل درقیمت ۱۵۰۰ تومان انجام شد. بعد از معامله بلوک سهام  و سپس توزیع سود سهام ۱۹۰ تومانی در مجمع آذر ماه ۹۵ روند سهم وارد فاز نزولی تا خرداد ۱۳۹۶ شد . سپس افزایش ۱۵۰ درصدی از محل آورده در خرداد انجام و سهم در قیمت ۶۰۹ توم بازگشایی شد.

بعد از افزایش سرمایه روند نزولی مجددا تا فروردین ۱۳۹۷ ادامه یافت جایی که سهم به کف قیمتی ۳۰۰ تومان رسید.از همین نقطه روند برگشت و فاز صعودی شروع شد. سهم در مهر ماه ۱۳۹۷ موفق به ثبت ۷۵۰ تومان شد و سپس وارد فاز اصلاحی شد. در حال حاضر مجمع سال ۱۳۹۷ با توزیع سود ۶۸ تومانی برگزار  و در محدوده ۴۹۰ تومان در نوسان است .

👈 قیمت های فعلی با احتساب افزایش سرمایه و سود های نقدی توزیع شده برابر با قیمت های خرداد سال ۱۳۹۵ است.

جمع بندی و نتیجه گیری

همانطور که بررسی شد علی رغم اینکه در طول سه سال گذشته افزایش نرخی از بابت خدمات دریافت نگردیده لیکن سود آوری مجموعه از ثبات برخوردار بوده است .اخیرا بخش لوکوموتیو داران موفق شدند از ابتدای بهمن ماه ۹۷ مجوز افزایش نرخ بگیرند و بنظر راه برای گروه واگن داران نیز هموار شده است.بر اساس بررسی بعمل آمده با فرض دریافت افزایش مجوز نرخ برای ۶ ماهه دوم سال حپارسا توان تحقق سود ۱۲۵ تومانی خواهد داشت (P/E چهار ) ضمن اینکه قیمت های فعلی با توجه به ارزش جایگزینی واگن های شرکت دارای کمترین ریسک است.لذا با دید میانمدت قیمت های فعلی مناسب است.

۹۷/۱۱/۲۹

سایر مقالات مرتبط:
تحلیل بنیادی شرکت توکاریل (توریل)
‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!