بررسی و قیمت گذاری سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر

برای محاسبه ارزش گذاری سهام از روش NAV که خالص ارزش دارایی ها نیز …

بررسی و قیمت گذاری سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر

برای محاسبه ارزش گذاری سهام از روش NAV که خالص ارزش دارایی ها نیز گفته می شود استفاده می کنیم . بدین ترتیب که ابتدا ما به تفاوت ارزش روز سرمایه گذاری ها نسبت به قیمت تمام شده آن را بدست آورده و سپس آن را با  حقوق صاحبان سهام جمع می کنیم حاصل را با هر گونه تعدیلات دیگر(از قبیل برگشت ذخایر ) کسر یا جمع می کنیم و نهایتا حاصل را بر تعداد سهام تقسیم می کنیم. نتیجه NAV برای هر سهم بدست می آید. که قابل مقایسه با ارزش روز سهم می باشد. هر گونه فاصله معنی دار قیمت روز سهام با NAV منجر به بیش خرید و یا بیش فروش سهم می گردد.

ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی شرکت از گزارش پرتفوی اسفند ماه بدست می آیند و سایر اطلاعات از گزارشات قبلی قابل استفاده می باشد.

از آنجایی که عمده پرتفوی شرکت در بخش غیر بورسی متمرکز می باشد بنابراین تعیین ارزش روز سرمایه گذاری ها تا حدی مشکل و مبتنی بر برآورد و تخمین می گردد. یکی از روش های کاربردی در تعیین و برآَورد ارزش بازار شرکتهای غیر بورسی استفاده از روش P/E می باشد بر طبق این روش شرکتهای غیر بورسی به دو دسته طبقه بندی می گردد :۱ ) شرکتهای که سوده اند  و ۲) شرکتهای که زیان ده و یا هنوز به مرحله سودآوری نرسیده اند.

شرکتهای سود ده با شرکتهای متناظر آنها در بورس مقایسه و  P/E بورس برای آنها اعمال می گردند و شرکتهای غیر سود ده به بهای تمام شده در محاسبه منظور می شوند. تمامی موارد فوق در جداول ذیل منظور گردیده است:

 

الف ) محاسبه ما به التفاوت ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی نسبت به قیمت تمام شده

مبلغ(میلیون ریال)

عنوان

۴۰۴۸۸۸۷

ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی ( در اسفند ماه ۱۳۸۹)

(۲۱۸۰۰۳۰)

بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی ( در اسفند ماه ۱۳۸۹)

۱۸۶۸۸۵۷

مابه تفاوت

 

ب ) قیمت گذاری سرمایه گذاری های غیر بورسی سود ده

اطلاعات ذیل از گزارش پیش بینی سود سال مالی ۹۰ استخراج گردیده است:

نام شرکت

سهم شرکت غدیر

بهای تمام شده

سهم شرکت سرمایه پذیر

نوع صنعت

P/E صنعت

ارزش برآوردی

 

صنعتی و بازرگانی غدیر

۱۰۰

۷۳,۰۰۰

۱۹۱,۰۷۸

ساختمان

۴

۷۲۶,۰۹۶

پتروشیمی زاگرس

۳۴

۱,۳۳۳,۷۱۹

۱,۰۱۴,۲۸۸

پتروشیمی

۸

۸,۱۱۴,۳۰۴

پتروشیمی پردیس اوره و آمونیاک غدیر

۵۱

۷۵,۷۸۵

۱,۰۴۱,۱۸۸

پتروشیمی

۸

۸,۳۲۹,۵۰۴

خدمات مدیریت غدیر

۱۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۲۳۶,۰۶۱

بازرگانی

۴

۹۴۴,۲۴۴

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

۱۰۰

۲,۸۴۹,۱۹۹

۳۲۴,۸۰۹

سیمان

۶

۱,۹۴۸,۸۵۴

سرمایه گذاری زرین پرشیا

۹۵

۴,۰۲۸

۳۷۸,۳۴۵

ساختمان

۴

۱,۴۳۷,۷۱۱

واسپاری سپهر پارس

۸۰

۸۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰

لیزینگ

۶

۷۹۲,۰۰۰

سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

۹۹

۴۹۵,۰۰۰

۹۹,۰۰۰

سرمایه گذاری

۵

۴۹۵,۰۰۰

المصادر جبل علی

۴۰

۲۹,۸۹۵

۱۲,۰۰۰

 

۴

۴۸,۰۰۰

سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر

۱۰۰

۱

۷۸۶,۳۸۷

پتروشیمی

۸

۶,۲۹۱,۰۹۶

پتروشیمی مارون

۷

۷۵۱,۷۹۰

۲۸۱,۴۰۰

پتروشیمی

۸

۲,۲۵۱,۲۰۰

تامین سرمایه نوین

۸

۸۰,۰۰۰

۲۱,۵۲۰

 

۵

۱۰۷,۶۰۰

 

 

۵,۹۸۲,۴۱۷

 

 

 

۳۱,۴۸۵,۶۰۹

 

همانطور که مشخص است ارزش روز شرکتهای سود ده غیر بورسی مبلغ ۳۱۴۸۵۶۰۹ میلیون ریال بدست آمد.

محاسبه ما به التفاوت ارزش روز سرمایه گذاری های غیر بورسی نسبت به قیمت تمام شده

مبلغ(میلیون ریال)

عنوان

۳۱۴۸۵۶۰۹

ارزش روز سرمایه گذاری های غیر بورسی ( برآوردی )

(۵۹۸۲۴۱۷)

بهای تمام شده سرمایه گذاری های غیر بورسی

۲۵۵۰۳۱۹۲

مابه تفاوت

 

ج ) محاسبه NAV سهم

مبلغ(میلیون ریال)

عنوان

۱۸۶۸۸۵۷

مابه تفاوت  ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی ( در اسفند ماه ۱۳۸۹)

۲۵۵۰۳۱۹۲

مابه تفاوت ارزش روز سرمایه گذاری های غیر بورسی ( برآوردی )

۲۷۳۷۲۰۴۹

جمع کل

۱۶۶۴۱۴۸۶

حقوق صاحبان سهام در ۳۱/۳/۱۳۸۹

۶۴۰۳۹

برگشت احتمالی زیان کاهش ارزش سر مایه گذاری ها

۴۴۰۷۷۵۷۴

جمع میلیون ریال

۶۰۷۵

تعداد سهام میلیون سهم

۷۲۵۵

NAV ریال

 

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می گردد ارزش NAV هر سهم ۷۲۵۵ ریال می باشد .با توجه به قیمت روز شرکت غدیر در ۱۷/۱/۹۰ ( مبلغ ۶۷۹۷ ریال ) قیمت در محدوده ۹۴% NAV خود قرار دارد.(عرف بازار ۸۰%) که نشان از رفتار های هیجانی خریداران و با توجه به جو مثبت بازار می باشد .

 

نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۱۸ توسط صالحی ;|;

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
error: Alert: Content is protected !!